booksfromlithuania.ltpilieciams.eucultureguide.ltkultura2007.lt koperator.lt
Programa „Europa piliečiams“ - logotipas

Naujienlaiškis (spalis)

„Gyvos Europos atminties“ projektai Vokietijoje

Ieškantiems projektų pavyzdžių, įgyvendintų  pagal „Europa piliečiams“ programos veiksmą „Gyva Europos atmintis“, pravartu būtų pavartyti 2009 m. išleistą brošiūrą apie Vokietijos projektus, skirtus nacizmo ir stalinizmo aukoms įamžinti. Joje išsamiai pristatomi konkretūs projektų pavyzdžiai, jų tikslai, rezultatai, dalyvių komentarai. Po kiekvieno projekto aprašymo rasite organizatorių kontaktus, tad jei ketinate įgyvendinti panašaus pobūdžio projektus ir ieškote partnerių Vokietijoje, šis leidinys gali palengvinti jūsų paieškas.

Leidinį rasite apsilankę šiuo adresu http://ec.europa.eu/citizenship/sharing-experience/doc/de_pec_booklet.pdf

Atviros visuomenės instituto „Pagalbos fondas” Lietuvoje skelbia konkursą paramai gauti

Atviros visuomenės institutas, filantropo G.Soroso iniciatyva, 2009 metais įsteigė Pagalbos fondą (PF), kuriuo siekiama padėti labiausiai pažeidžiamoms visuomenių grupėms įveikti globalios krizės padarinius.

PFL pagrindinis tikslas – remti nevyriausybinių organizacijų (NVO) veiklą, siekiant įveikti krizę ir stiprinant pilietiškumą, suteikiant šiam sektoriui galimybę išbandyti novatoriškus krizės įveikimo būdus ir parodant veiksmingus modelius kaip operatyviai ir realistiškai spręsti iškilusias problemas.

PFL rems socialinius, kultūros ir švietimo sričių projektus. Parama bus skiriama dviejų kategorijų projektams: mažos apimties projektams – iki 60 000 Lt, didesnės apimties projektams – nuo 60 000 Lt.

Daugiau informacijos bei kvietimą teikti paraiškas rasite tinklalapyje http://www.osfl.lt

Ieškomi partneriai projektui  apie jaunimo ir senjorų bendradarbiavimą informacinių technologijų srityje

Suomijos nevyriausybinė organizacija Maailma Tutuksi ry – Get to Know the World Assoc įgyvendina projektą „Įtraukimas į Europos informacinę visuomenę: skaitmenininių čiabuvių ir skaimeninių imigrantų tarpusavio ryšiai“, kurio metu tiriami jaunimo (kaip skaitmeninių čiabuvių – skaitmeninės kompiuterių kalbos, Interneto ir video žaidimų kartos) ir senjorų (kaip skaitmeninių imigrantų – gimusių ne skaitmeniniame amžiuje, tačiau socialiniame gyvenime naudojančių skaitmenines technologijas) bendradarbiavimo galimybės. Projektu siekiama surinkti teorinių ir praktinių žinių apie šių skirtingų kartų gyvenimo būdo ypatumus, jų poreikius bei sankirtos taškus kasdieniniame gyvenime.

Daugiau informacijos apie šį projektą rasite čia arba susisiekę su projekto koordinatoriumi Giuseppe Lugano giuseppe.lugano@gmail.com  ar  Maailma Tutuksi ry organizacijos direktoriumi Paul Lwoff edu@maailmatutuksi.fi.

Primename, jog artėja paraiškų teikimo struktūrinei paramai  Europos viešosios politikos tyrimų organizacijoms (moksliniams institutams) ir pilietinės visuomenės organizacijoms Europos lygmeniu gauti, pagal ES programos „Europa piliečiams“ 2 veiksmą, 1 ir 2 priemones. Struktūrinė parama skiriama organizacijoms, siekiančioms Europos bendros svarbos interesų, ir gali būti suteikta mokant metinę dotaciją arba vykdant ilgalaikę strateginę partnerystę.

Paraiškas teikti gali Europos pilietiškumo srityje veikiančios ne pelno siekiančios organizacijos, kurios yra juridiniai asmenys: 1 priemonėje – Europos viešosios politikos tyrimų organizacijos ir moksliniai institutai (ekspertų grupės, mokslo struktūros), 2 priemonėje – Europos mastu veikiančios pilietinės visuomenės organizacijos (platformos, tinklai).

Vykdomoji agentūra pagal šį veiksmą planuoja suteikti apie 8,2 mln. eurų struktūrinės paramos 2010-aisiais metais.

Galutinė paraiškos teikimo data – 2009 m. spalio 15 d.

Išsamų oficialų kvietimą teikti paraiškas bei paraiškos formas galite rasti EACEA tinklalapyje adresu http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2010/call_action2_1_12_en.php.

 Į titulinį | Kontaktai
© Visos teisės saugomos. BĮ Tarptautinių kultūros programų centras / „Europa piliečiams“ biuras