booksfromlithuania.ltpilieciams.eucultureguide.ltkultura2007.lt koperator.lt
Programa „Europa piliečiams“ - logotipas

Elektroninės paraiškų formos jau paskelbtos vykdomosios įstaigos EACEA tinklapyje

Vykdomoji įstaiga EACEA programos „Europa piliečiams“ tinklalapyje paskelbė elektronines paraiškų formas, skirtas 1 veiksmui (1 ir 2 priemonėms), 2 veiksmui ir 4 veiksmui. Jas galite rasti čia http://eacea.ec.europa.eu/eforms/index_en.php#1.

Primename, jog užpildyta elektroninė forma turi būti pateikiama iki paraiškos teikimo termino dienos 12:00 valandos. Taip pat atspausdinta paraiška (su jame esančiu paraiškos pateikimo numeriu) bei visi papildomi dokumentai turi būti išsiunčiami paprastu paštu (galioja pašto antspaudo data) vykdančiajai įstaigai EACEA.

Šiuo metu artėjantiems paraiškų teikimo terminams, paraiškos paštu turi būti siunčiamos šiais adresais:

1 veiksmo 1.1 priemonė „Miestų giminiavimosi veiklai skirti piliečių susitikimai“
(paraiškų teikimo terminas – 2010 m. vasario 1 d.):

EACEA – Unit P7 Citizenship
Applications – Town-twinning – Citizen’s meetings
Avenue du Bourget, 1 (BOUR 01/17)
B-1140 Brussels – Belgium

1 veiksmo 1.2 priemonė „Teminiai susigiminiavusių miestų tinklai“
(paraiškų teikimo terminas – 2010 m. vasario 1 d.):

EACEA – Unit P7 Citizenship
Applications – Networks of Twinned Towns
Avenue du Bourget, 1 (BOUR 01/17)
B-1140 Brussels – Belgium

2 veiksmo 3 priemonė „Parama pilietinės visuomenės organizacijų vykdomiems projektams“
(paraiškų teikimo terminas – 2010 m. vasario 15 d.):

EACEA – Unit P7 Citizenship
Applications – Action 2. Measure 3.
Avenue du Bourget, 1 (BOUR 01/17)
B-1140 Brussels – Belgium

 Į titulinį | Kontaktai
© Visos teisės saugomos. BĮ Tarptautinių kultūros programų centras / „Europa piliečiams“ biuras