booksfromlithuania.ltpilieciams.eucultureguide.ltkultura2007.lt koperator.lt
Programa „Europa piliečiams“ - logotipas

Vasario 1 d. – miestų giminiavimosi veiklos projektų paraiškų teikimo terminas

Primename, kad artėja paraiškų teikimo terminas programai „Europa piliečiams“ (2007-2013 m.). Programos 1 veiksmo „Aktyvių piliečių Europa“ priemonė „Miestų giminiavimasis“ skirta veiklai, kurią vykdant vyksta ar skatinami mainai tarp Europos piliečių jiems dalyvaujant miestų giminiavimosi veikloje.

1.1. Miestų giminiavimosi veiklai skirti piliečių susitikimai.

Parama pagal šią priemonę skiriama susitikimams, skatinantiems tiesioginius ryšius tarp Europos piliečių jiems dalyvaujant miestų giminiavimosi veikloje.

Paraiškas gali teikti miesto, kuriame vyksta susitikimas, savivaldybė ar savivaldybių asociacija. Susitikimus inicijuoti gali ir miesto organizacijos – tokiu atveju organizacija turi susitarti dėl partnerystės su savivaldybe, kurios vardu bus teikiama paraiška.

Susitikime turi dalyvauti savivaldybės bent iš dviejų programoje dalyvaujančių šalių. Projektas turi prasidėti tarp 2010 m. balandžio 1 d. ir 2011 m. vasario 28 d. Ilgiausia susitikimo trukmė – 21 diena.

Skiriama parama – nuo 2 500 iki 22 000 eurų.

1.2. Susigiminiavusių miestų tinklai

Pagal šią priemonę finansavimas skiriamas tinklų, sukurtų remiantis susigiminiavusių miestų ryšiais, kurie svarbūs užtikrinant struktūrizuotą, intensyvų ir daugiaaspektį savivaldybių bendradarbiavimą, plėtojimas.

Paraiškas gali teikti savivaldybės ir susigiminiavę komitetai, vietos ir regiono valdžios institucijos, asociacijos, atstovaujančios vietos savivaldos institucijoms.

Projekte turi dalyvauti bent 4 šalių, iš kurių bent viena ES valstybė narė, savivaldybės. Taip pat turi būti numatyti bent 3 renginiai, kuriuose dalyvautų bent 30 tarptautinių dalyvių iš pakviestų savivaldybių. Projektas turi prasidėti tarp 2010 m. birželio 1 d. ir 2011 m. gruodžio 30 d. Ilgiausia projekto trukmė – 24 mėnesiai.

Skiriama parama – nuo 10 000 iki 150 000 eurų.

Paraiškų teikimo terminas – 2010 m. vasario 1 d.

Programa centralizuota, ją administruoja Švietimo, garso, vaizdo ir kultūros vykdomoji agentūra Briuselyje. Informaciją ir konsultacijas dėl dalyvavimo programoje Lietuvoje teikia Tarptautinių kultūros programų centras (tel. 8 5 2127187, el.p. info@pilieciams.eu ).

Išsamią informaciją apie programą galite rasti tinklapyje old.pilieciams.eu arba oficialiame programos tinklapyje http://eacea.ec.europa.eu/citizenship

 Į titulinį | Kontaktai
© Visos teisės saugomos. BĮ Tarptautinių kultūros programų centras / „Europa piliečiams“ biuras