booksfromlithuania.ltpilieciams.eucultureguide.ltkultura2007.lt koperator.lt
Programa „Europa piliečiams“ - logotipas

Naujienlaiškis (balandis)

Šiame naujienlaiškyje:

  • Artėjantys programos „Europa piliečiams“ paraiškų teikimo terminai;
  • Baltijos jūros valstybių nevyriausybinių organizacijų forumas, balandžio 16 – 17 d. Vilniuje;
  • Tyrimas apie totalitarinių režimų nusikaltimų sprendimo būdus Europos Sąjungos šalyse;
  • Tyrimas apie savanorystę Europos Sąjungoje;
  • Forumas Europos piliečių dienos 2010, gegužės 7 – 9 d. Malagoje (Ispanija).

 

Artėjantys programos „Europa piliečiams“ paraiškų teikimo terminai

Primename apie artėjančius ES programos „Europa piliečiams“ paraiškų teikimo terminus:

  • 2010 m. balandžio 30 d. – paraiškų teikimo terminas 4 veiksmui „Gyva Europos atmintis“. Parama pagal šią priemonę skiriama projektams, siekiantiems išsaugoti vietas ir archyvus, susijusius su deportacijomis, ar įamžinti nacizmo ir stalinizmo aukų atminimą. Remiamų projektų tikslas – išlaikyti gyvą atmintį apie nacizmo ir stalinizmo aukas ir siekti, kad dabartinė ir būsimosios kartos daugiau žinotų ir geriau suprastų tai, kas vyko koncentracijos stovyklose ir kitose masinių civilių gyventojų žudynių vietose.
  • 2010 m. birželio 1 d. – paraiškų teikimo terminas 1 veiksmo 1.1 priemonei „Miestų giminiavimosi veiklai skirti piliečių susitikimai“. Parama pagal šią priemonę skiriama susigiminiavusių miestų piliečių susitikimams, kurie, pasinaudojant savivaldybių partneryste, padeda gilinti žinias ir supratimą tarp piliečių ir kultūrų, skatina įvairių sričių atstovus keistis patirtimi įvairiais Europai aktualiais klausimais, teikia galimybę sužinoti apie kasdieninį piliečių gyvenimą kitose Europos šalyse.
  • 2010 birželio 1 d. – paraiškų teikimo terminas 1 veiksmo 2.1 priemonei „Piliečių projektai“. Pagal šią priemonę parama teikiama įvairaus pobūdžio tarptautiniams (paraišką teikia bent 5 šalių partneriai) ir tarpdisciplininiams projektams, tiesiogiai įtraukiantiems piliečius, kuriais tiriama piliečių nuomonė apie pagrindinius Europos iššūkius ateityje, naudojamos pažangios metodikos, skatinančios piliečių tarpusavio veiklas ir diskusijas, susijusias su piliečių kasdieninį gyvenimą įtakojančia ES politika, kuriami mechanizmai, padedantys lavinti pilietinius įgūdžius ar formuoti Europos piliečių nuomonę apie Europos integracijos procesus, skatinamas dialogas tarp Europos piliečių ir Europos Sąjungos institucijų.
  • 2010 birželio 1 d. – paraiškų teikimo terminas 1 veiksmo 2.2 priemonei „Remiamosios priemonės“. Parama teikiama projektams, skirtiems vietos valdžios institucijų, jų asociacijų, ar federacijų, dirbančių miestų giminiavimosi srityje, kompetencijos kėlimui ir gerosios patirties mainams.

Daugiau informacijos apie reikalavimus atskiroms priemonėms rasite tinklalapio old.pilieciams.eu skiltyje Apie programą. Iškilus klausimams, kviečiame kreiptis į „Europa piliečiams“ biurą tel. (8~5) 2616687 ar el. paštu info@pilieciams.eu.

 

Baltijos jūros valstybių nevyriausybinių organizacijų forumas, balandžio 16 – 17 d. Vilniuje

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras organizuoja nacionalinį NVO forumą, skirtą šalies NVO atstovams pristatyti praėjusiais metais nuveiktus darbus ir ateities planus. Forumo metu bus pristatyta 2009 m. gruodžio 16 d. suburta nacionalinė NVO koalicija, kurios tikslas yra bendradarbiauti reglamentuojant NVO teisę, formuojant NVO politiką ir jos įgyvendinimo mechanizmą, tobulinant mokestinę sistemą bei kitais klausimais, susijusiais su trečiuoju sektoriumi. NVO forumas skirtas nevyriausybinių organizacijų aktualijoms, pilietinės visuomenės ir demokratijos klausimų aptarimui, taip pat ateities perspektyvų klausimams. Pagrindinės forumo temos – NVO bendradarbiavimas abipus sienos Baltijos jūros regione, inovacijos NVO sektoriuje bei trečiojo sektoriaus plėtra, viešojo intereso gynimas ir visuomenei naudinga veikla, aktyvus pilietinės visuomenės dalyvavimas sprendimų priėmimo procesuose.

Renginys vyks Vilniuje 2010 m. balandžio 16-17 d. viešbutyje „Panorama“ (Sodų g. 14). Preliminarią renginio programą ir kita informaciją rasite NVO forumo tinklalapyje www.nisc.lt/forumas/2010.

Tyrimas apie totalitarinių režimų nusikaltimų sprendimo būdus Europos Sąjungos šalyse

Europos Komisijos Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato užsakymu Ispanijos valstybinio tyrimų instituto Humanitarinių ir socialinių mokslų centras (La Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Centro de Ciencias Humanas y Sociales) atliko tyrimą kaip Europos Sąjungos šalyse yra sprendžiami totalitarinių režimų įvykdytų nusiklatimų klausimai. Tyrime pateikiama skirtingose ES šalyse narėse taikomų priemonių totalitarinių režimų nusikaltimams spręsti apžvalga. Studijoje nesiekiama įvertinti pačių režimų ar skirtingų nusikaltimams tirti ir viešinti taikomų priemonių efektyvumo, o labiau dėmesys sutelkiamas į įvairių egzistuojančių metodų, įstatyminės bazės ir praktikų pristatymą. Šie aspektai tyrime atskleidžiami aptariant skirtingas temas: teisingumo vykdymas aukų atžvilgiu, teisingumo vykdymas nusikaltėlių atžvilgiu, faktinių duomenų/teisybės paieška, archyvai, simbolikos politika, tarptautiniai instrumentai.

Su tyrimu susipažinti galite čia >>.

Tyrimas apie savanorystę Europos Sąjungoje

Europos Komisijos Švietimo, vaizdo ir garso bei kultūros generalinis direktoratas tinklalapyje paskelbė tyrimo apie savanorystę Europos šalyse rezultatus. Tyrimas buvo vykdomas nuo 2008 m. pabaigos. Šio tyrimo tikslas – padėti Europos Komisijai surasti tinkamus būdus kaip būtų galima labiau skatinti savanorystę ES, prisidedant prie strateginių tikslų įgyvendinimo, tokių kaip Lisabonos sutartis ar Socialinė agenda. Tyrime pateikiama 27 ES šalių narių nacionalinių ataskaitų lyginamoji analizė, savanorystės sporto srityje analizė.

Tyrimo rezultatus ir nacionalines ataskaitas rasite apsilankę čia: http://ec.europa.eu/citizenship/news/news1015_en.htm.

Primename, jog 2009 m. lapkričio 27 d. Europos Sąjungos Tarybos sprendimu 2011-ieji paskelbti Europos savanoriškos veiklos skaitinančios aktyvų pilietiškumą metais.

 

Forumas Europos piliečių dienos 2010, gegužės 7 – 9 d. Malagoje (Ispanija)

Ispanijos Prezidentavimo ES metu, gegužės 7 – 9 dienomis Malgoje rengiamas forumas Europos piliečių dienos 2010 „Europos visuomeninei pilietybei“ (European Civic Days 2010 “For a European social citizenship”), kuriame 650 įvairių šalių piliečiai susirinks išsakyti nuomonę ir parengti rekomendacijas dialogo tarp Europos Sąjungos instutucijų ir Europos piliečius atstovaujančių organizacijų gerinimui. Šiame renginyje didžiausias dėmesys bus skiriamas šioms temoms: lyčių lygybė; Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metai; pagrindinių teisių chartija; pilietinis judėjimas kaip jungtis tarp institucijų ir visuomenės; viešas dalyvavimas formuojant Europą; švietimas, vertybės ir Europos pilietiškumas; kultūriniai mainai. Europos piliečių dienų 2010 metu taip pat vyks pilietinių organizacijų mugė, į kurią organizacijos kviečiamos pristatyti savo veiklą bei partnerystės galimybėms aptarti.

Organizacijos, norinčios dalyvauti renginyje turėtų užpildyti dalyvio anketą. Daugiau informacijos apie renginį rasite tinklalapyje http://www.jornadascivicaseuropeas2010.com.

 Į titulinį | Kontaktai
© Visos teisės saugomos. BĮ Tarptautinių kultūros programų centras / „Europa piliečiams“ biuras