booksfromlithuania.ltpilieciams.eucultureguide.ltkultura2007.lt koperator.lt
Programa „Europa piliečiams“ - logotipas

Artėjantys 1 veiksmo „Aktyvių piliečių Europa“ paraiškų teikimo terminai

Primename, jog iki 2010 m. birželio 1 d. paraiškas galima teikti trims programos „Europa piliečiams“ priemonėms.

Pagal priemonę 1.1. Susigiminiavusių miestų piliečių susitikimai remiami projektai, kuriuose, pasinaudojant susigiminiavusių miestų partneryste yra padedama bendradarbiaujančių miestų piliečiams ir įvairioms piliečių grupėms gilinti tarpusavio žinias ir supratimą. Susitikimams turėtų būti būdingi trys aspektai: siekis stiprinti Europos integraciją, aktyvus dalyvavimas ir kultūrų dialogas. Paraiškas gali teikti savivaldybės, miestų giminiavimosi komitetai ar ne pelno organizacijos, atstovaujančios vietos valdžios instituciją bent iš dviejų programoje dalyvaujančių šalių. Skiriama parama – nuo 2500 iki 22 000 eurų.
Paraiškų teikimo terminas šiai priemonei yra 2010 m. birželio 1 d. – projektams, kurie prasideda tarp 2010 m. rugsėjo 1 d. ir 2011 m. birželio 30 d. bei tęsiasi iki 12 mėnesių.

Pagal priemonę 2.1. Piliečių projektai remiami tarpvalstybiniai ir tarpsektorinio pobūdžio projektai, kuriuose tiesiogiai dalyvauja piliečiai. Projektais turėtų būti siekiama: sužinoti piliečių nuomonę apie Europos laukiančius iššūkius, ištirti metodus ar sukurti naujus būdus, įgalinančius piliečius išsakyti savo nuomonę Europos Sąjungos institucijoms.
Paraiškas gali teikti vietos valdžios institucijos arba pilietinės visuomenės organizacijos bent iš penkių programoje dalyvaujančių šalių. Skiriama parama – nuo 10 000 iki 150 000 eurų.
Paraiškų teikimo terminas šiai priemonei yra 2010 m. birželio 1 d. – projektams, kurie prasideda tarp 2010 m. gruodžio 1 d. ir 2011 m. vasario 28 d. bei tęsiasi iki 12 mėnesių.

Pagal priemonę 2.2. Remiamosios priemonės parama teikiama projektams, kurie yra skirti vietos valdžios institucijų asociacijų ar federacijų, dirbančių  miestų giminiavimosi srityje, kompetencijos ir gerosios patirties mainams bei gali pasiekti daug savivaldybių. Projektai turėtų skatinti miestų giminiavimosi koncepciją, pradėti, atgaivinti ar plėtoti miestų giminiavimosi ryšius, gerinti tarpusavio veiklos kokybę, kai giminiavimosi santykiai jau užmegzti ir pan.
Paraiškas gali teikti vietos valdžios institucijų asociacijos ar federacijos  arba miestų giminiavimosi srityje dirbančios ne pelno organizacijos bent iš dviejų programoje dalyvaujančių šalių. Skiriama parama – nuo 30 000 iki 100 000 eurų.
Paraiškų teikimo terminas šiai priemonei yra 2010 m. birželio 1 d. – projektams, kurie prasideda tarp 2011 m. sausio 1 d. ir 2011 m. kovo 31 d. bei tęsiasi iki 12 mėnesių.

Išsamią informaciją apie reikalavimus projektams ir paraiškų teikimo procedūrą galite rasti programos vadove.

 Į titulinį | Kontaktai
© Visos teisės saugomos. BĮ Tarptautinių kultūros programų centras / „Europa piliečiams“ biuras