booksfromlithuania.ltpilieciams.eucultureguide.ltkultura2007.lt koperator.lt
Programa „Europa piliečiams“ - logotipas

Naujienlaiškis (rugpjūtis)

Šiame naujienlaiškyje skaitykite:

  • Rugsėjo 1 d. – programos „Europa piliečiams“ paraiškų miestų giminiavimosi veikloms teikimo terminas
  • Varšuvos miesto savivaldybė ieško partnerių miestų giminiavimosi tinklų projektui
  • Kvietimas dalyvauti pilotiniame miestų giminiavimosi projekte su Turkijos savivaldybėmis
  • Vietos valdžios organizacijų asociacijos ALDA kvietimai teikti paraiškas
  • Konkursas vaikų neformaliojo švietimo programų įgyvendinimui pirkti
  • Dalyvauk kuriant savo miesto socialinį žemėlapį. Projektas „Socialinės virtuvės“ Širvintose
  • Geras pavyzdys: projektas „Misija lietuvis“ pristatomas Lietuvos nacionalinės televizijos eteryje

Rugsėjo 1 d. – programos „Europa piliečiams“ paraiškų miestų giminiavimosi veikloms teikimo terminas

Primename, jog iki 2010 m. rugsėjo 1 d. paraiškas galima teikti programos „Europa piliečiams“ priemonėms, skirtoms miestų giminiavimosi veikloms.

Pagal priemonę 1.1. Susigiminiavusių miestų piliečių susitikimai remiami projektai, kuriuose, pasinaudojant susigiminiavusių miestų partneryste yra padedama bendradarbiaujančių miestų piliečiams ir įvairioms piliečių grupėms gilinti tarpusavio žinias ir supratimą. Susitikimams turėtų būti būdingi trys aspektai: siekis stiprinti Europos integraciją, aktyvus dalyvavimas ir kultūrų dialogas.

Pagal priemonę 1.2. Teminiai susigiminiavusių miestų tinklai finansavimas skiriamas tinklų, sukurtų remiantis susigiminiavusių miestų ryšiais, kurie svarbūs užtikrinant struktūrizuotą, intensyvų ir daugiaaspektį savivaldybių bendradarbiavimą, plėtojimui.

Daugiau informacijos apie šiuos kvietimus ir programą „Europa piliečiams“ galite rasti programos vadove, tinklapyje old.pilieciams.eu arba oficialiame programos tinklapyje http://eacea.ec.europa.eu/citizenship. Rengiančius paraiškas kviečiame konsultuotis su programos „Europa piliečiams“ biuru Lietuvoje, kuriame Jums  atsakysime į kylančius klausimus (el. paštas info@pilieciams.eu, tel. (8~5) 2616687.

Varšuvos miesto savivaldybė ieško partnerių miestų giminiavimosi tinklų projektui

Varšuvos miesto savivaldybė ketina teikti paraišką programos „Europa piliečiams“ 1 veiksmo 1.2 priemonei „Teminiai susigiminiavusių miestų tinklai“ (paraiškų teikimo terminas – 2010 m. rugsėjo 1 d.) ir ieško prie projekto prisijungti norinčių partnerių.

Projektu bus siekiama paskatinti debatus tarp Europos miestų apie piliečių ir jų bendruomenių įtraukimo būdus plėtojant savanorystės veiklas. Primename, jog Europos Komisija 2011 metus yra paskelbusi „Europos savanorystės metais“.

Projekto metu planuojama surengti 3 renginius Varšuvoje: seminarus, įtraukiančius NVO sektoriaus atstovus, mokslininkus (sociologus bei psichologus) ir miesto institucijas, savanoriško darbo praktikoms ir patirtims aptarti;  konferenciją „Nevyriausybinių iniciatyvų forumo“ metu; savanoriškos veiklos muges, į jas įtraukiant nevyriausybines organizacijas, studentus, senjorus, neįgaliuosius, kurių metu taip pat bus rodoma kino programa ir paroda apie savanoriavimą.

Partneriai šiame projekte turėtų: padėti plėtoti renginių koncepcijas ir programas; surinkti ir deleguoti įvairių grupių dalyvius iš savo šalies; bendradarbiauti organizuojant delegacijų nuvykimą į planuojamus renginius; vykdyti informacinę sklaidą; jei yra galimybių, prisidėti finansiškai prie projekto vykdymo.

Daugiau informacijos rasite čia arba susisiekę žemiau nurodytais kontaktais.

Kontaktai: Ms Karolina Iwińska
k.iwinska@um.warszawa.pl
+48 22 656 63 69
City of Warsaw, Bankowy Square 3/5, 00-950 Warsaw, Poland
www.um.warszawa.pl

Kvietimas dalyvauti pilotiniame miestų giminiavimosi projekte su Turkijos savivaldybėmis

Turkijos savivaldybių asociacija įgyvendina pilotinį projektą, skirtą miestų giminiavimosi veikloms tarp Turkijos ir ES savivaldybių ar savivaldybių asociacijų. Turkijos vyriausybė 2009 metais pradėjo įgyvendinti Vietos valdžios reformos projektą, orientuotą į platesnio pobūdžio viešojo sektoriaus kompetencijos kėlimą. Vienas pagrindinių projekto tikslų – lavinti Turkijos savivaldybių asociacijos gebėjimus tarptautinių savivaldybių bendradarbiavimo srityje.

Šiuo metu projekto organizatoriai ieško 10 ES šalių savivaldybių, kurios norėtų užmegzti bendradarbiavimą su 10 Turkijos savivaldybėmis.  Pageidaujama, jog projekto rėmuose bendradarbiaujančios savivaldybės galėtų plėtoti projektus šiose srityse: atliekų perdibimas, aplinkosauga, viešasis transportas, socialinės paslaugos, efektyvus energijos naudojimas, turizmas, kultūra ir kt.

Daugiau informacijos rasite čia arba susisiekę žemiau nurodytais kontaktais.

Kontaktai: Ms Bahar Özden (Union of Municipalities of  Turkey)
Tel. + (90 312) 419 2100 / ext 203
bozden@tbb.gov.tr

Vietos valdžios organizacijų asociacijos ALDA kvietimai teikti paraiškas

Vietos valdžios organizacijų asociacija ALDA (The Association of Local Democracy Agencies), jungianti 160 narių Europoje ir dirbanti aktyvaus pilietiškumo skatinimo srityje, paskelbė kvietimą teikti projektus dalinei paramai gauti.

Iki 2010 m. rugpjūčio pabaigos ALDA kviečia pateikti paraiškas projektams, kuriais yra siekiama:

  • skatinti naujus ir inovatyvius projektus, siejamus su „galios ir atsakomybės“ tematika vietinės migracijos politikos srityje;
  • skatinti „piliečių iniciatyvos galios“ idėjos sklaidą, siejant su Lisabonos sutarties 11 skirsniu;
  • skatinti „Piliečių dalyvavimo sprendimų priėmimo procese gerųjų patirčių kodekso“ vykdymą.

Pagal šiuos tris tematinius pogrupius projektams vietiniu lygmeniu bus suteikiamas iki 2500 eurų dalinis finansavimas.

Daugiau informacijos apie konkurso sąlygas bei paraiškų formas galite rasti ALDA tinklalalpyje.

Konkursas vaikų neformaliojo švietimo programų įgyvendinimui pirkti

Švietimo mainų paramos fondas skelbia viešąjį konkursą vaikų neformaliojo švietimo programų įgyvendinimo paslaugoms pirkti. Perkamos programos bus įgyvendinamos Lietuvos savivaldybėse remiantis neformaliojo ugdymo principais: specifine aplinka, aktyviu dalyvavimu ugdymo(si) procese, visumos principu, mokymusi iš patirties, atviru ir neformaliu bendravimu, nekonkurencinės aplinkos kūrimu, į grupės procesą orientuotu ugdymu(si). Viešajame konkurse kviečiami dalyvauti visi juridiniai ir fiziniai asmenys turintys teisę užsiimti neformaliojo vaikų švietimo veikla.

Pasiūlymai turi būti pateikti iki 2010 m. rugpjūčio 31 d., 10 val. 00 min. atsiuntus juos šiuo adresu:

Švietimo mainų paramos fondas,
Geležinio Vilko g. 12, 01112 Vilnius.

Visus susidomėjusius kviečiame dalyvauti 2010 m. rugpjūčio m. 24 d. Vilniuje organizuojamame seminare potencialiems konkurso dalyviams. Tiksli renginio vieta ir laikas bus paskelbti tinklapyje www.smpf.lt iki 2010 m. rugpjūčio 13 dienos. Vykdomo pirkimo dokumentus su kvalifikaciniais reikalavimais tiekėjams rasite adresu: www.smpf.lt/pirkimai. Viešasis pirkimas vykdomas įgyvendinant ESF finansuojamą projektą „Neformaliojo švietimo paslaugų rėmimo sistemos sukūrimas savivaldybėse“, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Dalyvauk kuriant savo miesto socialinį žemėlapį. Projektas „Socialinės virtuvės“ Širvintose

Novatoriškas projektas „Socialinės virtuvės“, padedant Nacionaliniam socialinės integracijos institutui, rugpjūčio 21 d. (šeštadienį), atvažiuoja į Širvintas. „Socialinės virtuvės“ atkeliauja skatinti jaunimo pilietinį aktyvumą ir socialumą. Joje bus „gaminami“ įvairiausi metodai – nuo Nepatogaus kino iki Gyvosios bibliotekos.

Šio didelio renginio metu, be visų kitų veiklų, vyks visiškai naujas, neseniai sukurtas metodas, pavadinimu „Socialinis miesto žemėlapis“. Jo kūrimo metu dalyviai kūrybiškai analizuos savo miesto užslėptas bei akivaizdžiai matomas socialines problemas, kartu su moderatoriais ieškos būdų, kaip tas problemas galima spręsti bei patys bandys tai padaryti. Šio metodo rezultatas – dalyvių sukurtas socialinis miesto žemėlapis, kuriame bus žymimos socialinės problemos ir kuris, siekiant esminių pokyčių, bus pateiktas Širvintų miesto savivaldybei. Tai kūrybiškas, tęstinis, interaktyvus metodas.

„Miesto socialinis žemėlapis“ prasidės rugpjūčio 21 d., 09:30 „Jaunimo sode“, Širvintose. Visi susidomėję ir norintys dalyvauti šiame metode (ypač nevyriausybinių organizacijų atstovai) turi registruotis iki rugpjūčio 17 dienos el. paštu simas.buinickas@gmail.com arba telefonu +37062767865.  Registruojantis nurodyti: vardą, pavardę, organizaciją (jei tokia yra), kontaktinius duomenis. Dalyvių skaičius ribotas. Visiems užsiregistravusiems iki rugpjūčio 18 dienos bus atsiųsta detalesnė informacija.

Geras pavyzdys: projektas „Misija lietuvis“ pristatomas Lietuvos nacionalinės televizijos eteryje

Lietuvos nacionalinės televizijos bei LTV World televizijos eteryje antradieniais nuo 19:50 val galite susipažinti su VšĮ „Rain studio“ įgyvendinamo projekto „Misija lietuvis“ rezultatais – filmais apie lietuvių emigrantų gyvenimą užsienyje. Projekto organizatoriai pasirinko dokumentinių filmų ciklo formą, nes dokumentika geriausiai ir tiksliausiai atspindi realybę. Kiekvienas filmas skirtas tam tikros šalies bendruomenės pristatymui, jų veiklai, švenčių, linksmybių, problemų atskleidimui ir vertinimui. Filmuose atskleidžiamas skirtingų bendruomenių unikalumas.

Po  transliacijų visi filmai yra įkeliami į tinklalapį www.mission-lithuanian.eu, taigi filmus galite pasižiūrėti kada panorėję.

Priminsime, jog projektas „Misija lietuvis“ 2009 metais gavo programos „Europa piliečiams“ finansavimą pagal priemonę „Parama pilietinės visuomenės organizacijų vykdomiems projektams“.  Daugiau apie projektą galite pasiskaityti specialiai sukurtame tinklalapyje www.mission-lithuanian.eu.

 Į titulinį | Kontaktai
© Visos teisės saugomos. BĮ Tarptautinių kultūros programų centras / „Europa piliečiams“ biuras