booksfromlithuania.ltpilieciams.eucultureguide.ltkultura2007.lt koperator.lt
Programa „Europa piliečiams“ - logotipas

Rugsėjo 1 d. – paraiškų miestų giminiavimosi veikloms teikimo terminas

Primename, jog iki 2010 m. rugsėjo 1 d. paraiškas galima teikti programos „Europa piliečiams“ priemonėms, skirtoms miestų giminiavimosi veikloms.
Pagal priemonę 1.1. Susigiminiavusių miestų piliečių susitikimai remiami projektai, kuriuose, pasinaudojant susigiminiavusių miestų partneryste yra padedama bendradarbiaujančių miestų piliečiams ir įvairioms piliečių grupėms gilinti tarpusavio žinias ir supratimą. Susitikimams turėtų būti būdingi trys aspektai: siekis stiprinti Europos integraciją, aktyvus dalyvavimas ir kultūrų dialogas. Paraiškas gali teikti savivaldybės, miestų giminiavimosi komitetai ar ne pelno organizacijos, atstovaujančios vietos valdžios instituciją bent iš dviejų programoje dalyvaujančių šalių. Skiriama parama – nuo 2500 iki 22 000 eurų.
Paraiškų teikimo terminas šiai priemonei yra 2010 m. rugsėjo 1 d. – projektams, kurie prasideda tarp 2011 m. sausio 1 d. ir 2011 m. birželio 30 d. bei tęsiasi iki 12 mėnesių.

Pagal priemonę 1.2. Teminiai susigiminiavusių miestų tinklai finansavimas skiriamas tinklų, sukurtų remiantis susigiminiavusių miestų ryšiais, kurie svarbūs užtikrinant struktūrizuotą, intensyvų ir daugiaaspektį savivaldybių bendradarbiavimą, plėtojimui. Paraiškas gali teikti savivaldybės ir susigiminiavę komitetai, vietos ir regiono valdžios institucijos, asociacijos, atstovaujančios vietos savivaldos institucijoms. Projekte turi dalyvauti bent 4 šalių, iš kurių bent viena ES valstybė narė, savivaldybės. Taip pat turi būti numatyti bent 3 renginiai, kuriuose dalyvautų bent 30 tarptautinių dalyvių iš pakviestų savivaldybių. Projektas turi prasidėti tarp 2011 m. sausio 1 d. ir 2011 m. gegužės 30 d. Ilgiausia projekto trukmė – 24 mėnesiai. Skiriama parama – nuo 10 000 iki 150 000 eurų.

Išsamią informaciją apie programą galite rasti programos vadove, tinklapyje old.pilieciams.eu arba oficialiame programos tinklapyje http://eacea.ec.europa.eu/citizenship.

Rengiančius paraiškas kviečiame konsultuotis su programos „Europa piliečiams“ biuru Lietuvoje, kuriame Jums  atsakysime į kylančius klausimus (el. paštas info@pilieciams.eu, tel. (8~5) 2616687.

 Į titulinį | Kontaktai
© Visos teisės saugomos. BĮ Tarptautinių kultūros programų centras / „Europa piliečiams“ biuras