booksfromlithuania.ltpilieciams.eucultureguide.ltkultura2007.lt koperator.lt
Programa „Europa piliečiams“ - logotipas

Naujienlaiškis (rugsėjis)

Šiame naujienlaškyje:
- Viešųjų pirkimų konkursas „Aktyvaus pilietiškumo tyrimui ES“ atlikti;
- 2011-ųjų Europos savanorystės metų darbo programa bei artėjantis konkursas;
- Struktūrinė programos „Europa piliečiams“ parama pilietinės visuomenės organizacijoms ir tyrimų centrams;
- Pokyčiai programoje „Europa piliečiams“ 2011 metais.

Viešųjų pirkimų konkursas „Aktyvaus pilietiškumo tyrimui ES“ atlikti

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA) bendradarbiaudama su Europos Komisija paskelbė atvirą viešųjų pirkimų konkursą „Aktyvaus pilietiškumo tyrimui ES“ atlikti.

Šiuo tyrimu numatyta gilinti supratimą apie tai, kas yra aktyvus pilietiškumas, apie aktyvaus pilietiškumo ryšį vietos, regioniniu, nacionaliniu ir Europos lygmenimis bei ryšį tarp individualių ir bendrų veiksmų bei kaip jis gali būti geriausiai skatinamas skirtingais lygmenimis. Tyrimas taip pat turėtų leisti Komisijai nustatyti indėlį, kuriuo aktyvus pilietiškumas prisideda, siekiant ES strateginių tikslų ekonomikos ir socialinėje srityje („Europe 2020“). Šios pagerintos žinios ir supratimas leistų kurti įrodymais grindžiamą politiką, vedančią į ES veiklą dėl aktyvaus Europos pilietiškumo, labiau nukreipto į poreikius.

Paraiškos tyrimui atlikti priimamos iki 2010 m. spalio 29 d. Daugiau informacijos apie šį konkursą bei visus reikalingus pateikti dokumentus galima rasti čia.

2011-ųjų Europos savanorystės metų darbo programa bei artėjantis konkursas

Rugsėjo 10 d. Europos Komisijos sprendimu buvo patvirtinta 2011-ųjų Europos savanorystės metų darbo ir paramos suteikimo programa, pagal kurią teminių metų įgyvendinimui numatomas 8 milijonų eurų biudžetas.

Greitu metu turėtų būti paskelbtas pagrindinių Europos mastu įgyvendinamų projektų (Flagship projects) konkursas, kuriuo numatoma atrinkti ir skirti finansavimą pilietinės visuomenės ne pelno organizacijų įgyvendinamiems plataus matomumo tarptautiniams projektams (po 1 – 2 iš kiekvienos ES šalies narės), skirtiems 2011 Europos savanorystės metams. Pagal šį kvietimą parama bus skiriama projektams, kurie plėtoja savanorystės metodus bei daro ilgalaikį poveikį šiam sektoriui. Siūlomuose projektuose turėtų atsiskleisti šios temos: savanoriškos veiklos kokybės gerinimas, savanorystę skatinančios aplinkos ES šalyse sukūrimas remiantis egzistuojančiomis savanoriškos veiklos praktikomis, savanorystės palaikymas darbdavių tarpe, įvairaus amžiaus ir ypač jaunų savanorių mobilumo schemos, savanorystė kaip socialinės atskirties mažinimo priemonė, savanoriškų veiklų skatinimas vyresnio amžiaus žmonių tarpe. Pagrindiniams 2011-ųjų Europos savanorystės metų projektams Europos Komisijos programoje numatyta paskirstyti 2 milijonus eurų.

Europos Komisijos patvirtintą programą bei informaciją apie pirminius reikalvimus organizacijoms artėjančiam konkursui galite rasti čia.

Struktūrinė programos „Europa piliečiams“ parama pilietinės visuomenės organizacijoms ir tyrimų centrams

Primename, jog iki spalio 15 d. galima pateikti paraiškas struktūrinei programos „Europa piliečiams“ paramai gauti. Pagal 2 veiksmo 1 ir 2 priemones struktūrinė parama skiriama organizacijoms, siekiančioms Europos bendros svarbos interesų, ir gali būti suteikta išmokant metinę dotaciją arba vykdant ilgalaikę strateginę partnerystę. Programą vykdanti agentūra EACEA pagal šį veiksmą planuoja suteikti apie 1 mln. eurų struktūrinės paramos 2011-aisiais metais.

Detalesnę informaciją, reikalavimus paraiškas teikiančioms organizacijoms bei paraiškos formas galite rasti čia.

Pokyčiai programoje „Europa piliečiams“ 2011 metais

Europos Komisijos patvirtintame programos „Europa piliečiams“ plane 2011 metams numatomi keli esminiai pokyčiai.

1 veiksmo 1.1 priemonėje „Susigiminiavusių miestų piliečių susitikimai“ supaprastinta paramos apskaičiavimo sistema. Anksčiau paramos dydis atskirai buvo skaičiuojamas susitikimų dalyvių kelionių išlaidoms bei organizacinėms išlaidoms padengti. Nuo šiol paramos dydis priklausys nuo susitikimuose dalyvaujančių asmenų grupės dydžio ir renginio dienų skaičiaus: kuo daugiau tarptautinių dalyvių dalyvaus ir kuo ilgiau truks susitikimas, tuo didesnė parama bus skiriama. Gautą paramą bus galima naudoti pasiruošimui, renginio organizavimui, dalyvių apgyvendinimui ir kelionių išlaidoms padengti.

2011 metais paankstintas paraiškų teikimo terminas 2 veiksmo 3 priemonei „Parama pilietinės visuomenės organizacijų vykdomiems projektams“. Nuo šiol ne pelno organizacijų projektų paraiškos bus priimamos iki 2011 m. vasario 1 d. (ankstesniais metais paraiškų teikimo terminas buvo vasario 15 d.). Taip pat, siekdama suteikti daugiau galimybių pagal šia priemonę įgyvendinamiems projektams, skatindama ilgalaikiškesnius, inovatyvesnius ir didesnio masto projektus, Europos Komisja nusprendė padidinti maksimalią projektams skiriamos paramos sumą iki 150 000 eurų (anksčiau buvo 55 000 eurų) bei pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį iki 18 mėnesių (anksčiau buvo 12 mėnesių). Be to, gamybos-realizacijos projektams Europos Komisijos skiriama parama galės sudaryti iki 70% viso projekto biudžeto (anksčiau EK parama sudarė iki 60% projekto biudžeto).

4 veiksmo „Gyva Europos atmintis“ projektų pateikimo terminas 2011 metais bus birželio 1 d. (anksčiau buvo balandžio 30 d.).

Detalesnę informaciją apie pakeitimus programoje galite rasti Europos Komisijos paskelbtoje „Europa piliečiams“ darbo 2011 metais programoje.

 Į titulinį | Kontaktai
© Visos teisės saugomos. BĮ Tarptautinių kultūros programų centras / „Europa piliečiams“ biuras