booksfromlithuania.ltpilieciams.eucultureguide.ltkultura2007.lt koperator.lt
Programa „Europa piliečiams“ - logotipas

Spalio 15 d. – paraiškų struktūrinei programos ‘Europa piliečiams’ paramai gauti teikimo terminas

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdančioji agentūra (EACEA) paskelbė kvietimą teikti paraiškas struktūrinei paramai  Europos viešosios politikos tyrimų organizacijoms (moksliniams institutams) ir pilietinės visuomenės organizacijoms Europos lygmeniu gauti, pagal ES programos „Europa piliečiams“ 2 veiksmą, 1 ir 2 priemones. Struktūrinė parama skiriama organizacijoms, siekiančioms Europos bendros svarbos interesų, ir gali būti suteikta mokant metinę dotaciją arba vykdant ilgalaikę strateginę partnerystę.

Paraiškas teikti gali Europos pilietiškumo srityje veikiančios ne pelno siekiančios organizacijos, kurios yra juridiniai asmenys: 1 priemonėje – Europos viešosios politikos tyrimų organizacijos ir moksliniai institutai (ekspertų grupės, mokslo struktūros), 2 priemonėje – Europos mastu veikiančios pilietinės visuomenės organizacijos (platformos, tinklai).

Vykdančioji agentūra pagal šį veiksmą planuoja suteikti apie 1 mln. eurų struktūrinės paramos 2011-aisiais metais.

Paraiškų teikimo terminas – 2010 m. spalio 15 d.

Išsamų oficialų kvietimą teikti paraiškas bei paraiškos formas galite rasti EACEA tinklalapyje adresu http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2011/call_action2_1_12_en.php .

 Į titulinį | Kontaktai
© Visos teisės saugomos. BĮ Tarptautinių kultūros programų centras / „Europa piliečiams“ biuras