booksfromlithuania.ltpilieciams.eucultureguide.ltkultura2007.lt koperator.lt
Programa „Europa piliečiams“ - logotipas

ES kviečia teikti paraiškas Europos savanoriškos veiklos metų 2011 projektams

Europos Komisija paskelbė kvietimą teikti paraiškas savanoriškas veiklas skatinantiems, plataus matomumo projektams, skirtiems 2011 Europos savanoriškos veiklos metams. Paraiškos priimamos iki 2010 m. lapkričio 12 d.

Kvietimo tikslas – ES šalyse narėse atrinkti ir skirti finansavimą ne pelno organizacijų įgyvendinamiems projektams (po 1 – 2 iš kiekvienos ES šalies narės), kuriais būtų plėtojami inovatyvūs savanoriškų veiklų metodai bei skatinamas ilagalaikis bendradarbiavimas tarp nevyriausybinių organizacijų, dirbančių savanorystės srityje.

Siūlomi projektai turėtų prisidėti prie bendrųjų 2011-ųjų Europos savanoriškos veiklos metų tikslų ir juose turėtų būti atskleidžiamos šios temos:

 • savanoriškos veiklos kokybės gerinimas, bei organizacijų, veikiančių šioje srityje, gebėjimų bei pajėgumo stiprinimas;
 • savanorystę skatinančios aplinkos ES šalyse sukūrimas, remiantis egzistuojančiomis savanoriškos veiklos praktikomis;
 • darbdavių palaikomos savanoriškos veiklos;
 • įvairaus amžiaus ir ypač jaunų savanorių mobilumo schemos;
 • savanorystė kaip socialinės atskirties mažinimo priemonė;
 • savanoriškų veiklų skatinimas vyresnio amžiaus žmonių tarpe.

Kokios veiklos bus remiamos?

 • Gerosios patirties mainai vietiniu, regioniniu, nacionaliniu ar Europos lygmeniu;
 • studijos, tyrimai bei jų rezultatų sklaida;
 • seminarai, konferencijos, debatai, kuriais skatinamas ir viešinamas svanorystės supratimas bei plėtojami organizacijų tinklai;
 • žmonių įtraukimo į savanoriškas veiklas metodų plėtojimo projektai;
 • inovatyvių adiovizualinių ir multimedijos priemonių bei produktų sukūrimo ir gamybos projektai.

Kas gali teikti paraišką?

Paraiškas gali teikti viešojo sektoriaus arba nevyriausybinės organizacijos, turinčios juridinį statusą, bei aktyviai dirbančios savanoriškos veiklos srityje vietiniu, regioniniu, nacionaliniu ar Europos lygmeniu.

Partneriai

Paraišką turi teikti mažiausiai keturi partneriai (iš vienos ar kelių ES šalių narių), iš jų bent po vieną organizaciją turi būti:

 • viešojo sektoriaus organizacija;
 • nevyriausybinė pilietinės visuomenės organizacija.

Paramos dydis

Pagal šį kvietimą Europos Komisija ketina skirti 2 000 000 eurų paramą Europos mastu.
Lietuvos organizacijų inicijuojamiems projektams galimas paramos dydis – nuo 48 000 iki 60 000 eurų. Europos Komisijos parama gali sudaryti iki 60 % viso projekto biudžeto (reikalingas papildomas 40 % finansavimas iš kitų šaltinių).

Terminai

Paraiškos projektams priimamos iki 2010 m. lapkričio 12 dienos.
Projekto veiklos turi prasidėti tarp 2011 m. sausio 15 d. ir 2011 m. kovo 31 d.
Ilgiausia projekto trukmė – 12 mėnesių.

Kur rasti daugiau informacijos?

Išsamią informaciją apie projektams keliamus reikalavimus, paraiškos bei projekto biudžeto formą bei papildomus dokumentus galite rasti oficialiame Europos Komisijos kvietime teikti paraiškas adresu http://ec.europa.eu/citizenship/news/news1092_en.htm. Taip pat informacijos galite teirautis raštu šiais kontaktais:

European Commission
Directorate-General Communication
European Year of Volunteering
For the attention of Mrs Sophie Beernaerts
Head of Unit: Citizens’ Policy
Madou 5/26, B-1049 Bruxelles
Belgium
COMM-CFP-EYV2011@ec.europa.eu

Daugiau informacijos apie 2011 Europos savanoriškos veiklos metus ieškokite tinklalapyje www.EYVolunteering.eu

—-

Programos „Europa piliečiams“ biuro Lietuvoje inf.

 Į titulinį | Kontaktai
© Visos teisės saugomos. BĮ Tarptautinių kultūros programų centras / „Europa piliečiams“ biuras