booksfromlithuania.ltpilieciams.eucultureguide.ltkultura2007.lt koperator.lt
Programa „Europa piliečiams“ - logotipas

Artėja programos „Europa piliečiams“ paraiškų teikimo terminas – vasario 1 d.

Primename, kad vasario 1 d. yra kasmetinis ES programos „Europa piliečiams“ (2007-2013 m.) paraiškų teikimo terminas, skirtas trims programos priemonėms.

2 veiksmo 3 priemonė „Parama pilietinės visuomenės organizacijų vykdomiems projektams“

Ši programos priemonė atvira įvairioms pilietinės visuomenės organizacijų iniciatyvoms: renginiams, leidinių parengimui ir leidybai, konferencijų, seminarų organizavimui, pilietinėms akcijoms ir pan. Siūlomi projektai turėtų padėti geriau suvokti tam tikrus daugeliui žmonių svarbius klausimus ir rasti konkrečius jų sprendimus, įmanomus tik bendradarbiaujant projekte ir koordinuojant Europos mastu. Projektais turi būti prisidedama prie skirtingų kultūrų supratimo skatinimo ir bendrų vertybių identifikavimo bendradarbiaujant Europos lygmeniu.

Paraiškas pagal šią priemonę gali teikti pelno nesiekiančios organizacijos. Projekte turi dalyvauti bent 2 šalys, iš kurių bent viena ES valstybė narė.  Nuo 2011 metų šiai priemonei teikiami projektai gali tęstis iki 18 mėnesių.

Paramos dydis skaičiuojamas dviem metodais:
- renginių projektams (seminarams, diskusijoms, teminėms ar kūrybinėms dirbtuvėms, mokymams, įvairioms piliečius suburiančioms iniciatyvoms ) skiriama parama, kurios dydis priklauso nuo renginio dienų ir dalyvių skaičiaus.
- gamybos ir realizavimo projektams (leidiniai, tinklapiai, TV ir radijo laidos, audiovizualiniai leidiniai, nuomonės apklausos, tyrimai, edukacinės medžiagos leidyba) skiriama parama nuo 10 000 iki 150 000 eurų.

1 veiksmo 1.1 priemonė „Miestų giminiavimosi veiklai skirti piliečių susitikimai“

Pagal šią priemonę remiami projektai, kuriuose, pasinaudojant susigiminiavusių miestų partneryste yra padedama bendradarbiaujančių miestų piliečiams ir įvairioms piliečių grupėms gilinti tarpusavio žinias ir supratimą. Susitikimams turėtų būti būdingi trys aspektai: siekis stiprinti Europos integraciją, aktyvus dalyvavimas ir kultūrų dialogas.

Paraiškas gali teikti miesto, kuriame vyksta susitikimas, savivaldybė, giminiavimosi komitetas ar ne pelno organizacija, atstovaujanti vietos valdžios instituciją. Paraišką turi teikti bent 2 programoje dalyvaujančių šalių partneriai. Šiai priemonei teikiami projektai gali tęstis iki 12 mėnesių. Skiriamos paramos dydis – nuo 5 000 iki 25 000 eurų.

1 veiksmo 1.2 priemonė Susigiminiavusių miestų tinklai

Pagal šią priemonę finansavimas skiriamas tinklų, sukurtų remiantis susigiminiavusių miestų ryšiais, kurie svarbūs užtikrinant struktūrizuotą, intensyvų ir daugiaaspektį savivaldybių bendradarbiavimą, plėtojimas.

Paraiškas gali teikti savivaldybės ir susigiminiavę komitetai, vietos ir regiono valdžios institucijos, asociacijos, atstovaujančios vietos savivaldos institucijoms.

Paraišką turi teikti bent 4 programoje dalyvaujančių šalių parteriai. Taip pat turi būti numatyti bent 3 renginiai, kuriuose dalyvautų bent 30 dalyvių iš pakviestų užsienio savivaldybių. Ilgiausia projekto trukmė – 24 mėnesiai. Skiriama parama – nuo 10 000 iki 150 000 eurų.

 

Išsamią informaciją apie šias priemones galite rasti programos vadove http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/programme_guide_en.php .

Užpildyta elektroninė paraiškos forma turi būti pateikiama internetu iki vasario 1 d. 12 val. (CEST). Taip pat vėliausiai iki vasario 1 d. reikia išsiųsti atspausdintą paraiškos formos versiją su priedais.  Paraiškos formas bei priedų paketą šioms priemonėms galima rasti vykdančiosos įstaigos EACEA tinklalapyje adresu http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2011/index_en.php .

Rengiančius paraiškas kviečiame konsultuotis su programos „Europa piliečiams“ biuru Lietuvoje, kuriame Jums  atsakysime į kylančius klausimus (el. paštas info@pilieciams.eu, tel. (8~5) 2616687.

 Į titulinį | Kontaktai
© Visos teisės saugomos. BĮ Tarptautinių kultūros programų centras / „Europa piliečiams“ biuras