booksfromlithuania.ltpilieciams.eucultureguide.ltkultura2007.lt koperator.lt
Programa „Europa piliečiams“ - logotipas

„Europa piliečiai“ programos vadovo pokyčiai

Europos Komisijos patvirtintame programos „Europa piliečiams“ plane 2011 metams numatomi keli esminiai pokyčiai. Su programos pakeitimais galite išsamiau susipažinti vykdančiosios įstaigos EACEA tinklalapyje, Programos vadovo skiltyje (dokumentas Corrigendum)

1 veiksmo 1.1 priemonė „Susigiminiavusių miestų piliečių susitikimai“

Supaprastinta paramos apskaičiavimo sistema. Anksčiau paramos dydis atskirai buvo skaičiuojamas susitikimų dalyvių kelionių išlaidoms bei organizacinėms išlaidoms padengti. Nuo šiol paramos dydis priklausys nuo susitikimuose dalyvaujančių asmenų grupės dydžio ir renginio dienų skaičiaus: kuo daugiau tarptautinių dalyvių dalyvaus ir kuo ilgiau truks susitikimas, tuo didesnė parama bus skiriama. Gautą paramą bus galima naudoti pasiruošimui, renginio organizavimui, dalyvių apgyvendinimui ir kelionių išlaidoms padengti. Mažiausia skiriama parama pagal šią priemonę bus 5000 eurų, didžiausia 25000 eurų.

 

2 veiksmo 3 priemonei „Parama pilietinės visuomenės organizacijų vykdomiems projektams“

2011 metais paankstintas paraiškų teikimo terminas 2 veiksmo 3 priemonei „Parama pilietinės visuomenės organizacijų vykdomiems projektams“. Nuo šiol ne pelno organizacijų projektų paraiškos bus priimamos iki 2011 m. vasario 1 d. (ankstesniais metais paraiškų teikimo terminas buvo vasario 15 d.).

Taip pat, siekdama suteikti daugiau galimybių pagal šia priemonę įgyvendinamiems projektams, skatindama ilgalaikiškesnius, inovatyvesnius ir didesnio masto projektus, Europos Komisja nusprendė padidinti maksimalią projektams skiriamos paramos sumą iki 150 000 eurų (anksčiau buvo 55 000 eurų) bei pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį iki 18 mėnesių (anksčiau buvo 12 mėnesių).

Renginių projektuose taip pat atsirado galimybė įtraukti kelis renginius, kuriuos sudaro iki 400 dalyvio dienų (anksčiau 400 dalyvio dienų limitas galiojo viso projekto laikotarpiui).

Gamybos-realizacijos projektams Europos Komisijos skiriama parama galės sudaryti iki 70% viso projekto biudžeto (anksčiau EK parama sudarė iki 60% projekto biudžeto).

 

4 veiksmo „Gyva Europos atmintis“

4 veiksmo „Gyva Europos atmintis“ projektų pateikimo terminas 2011 metais bus birželio 1 d. (anksčiau buvo balandžio 30 d.).

 Į titulinį | Kontaktai
© Visos teisės saugomos. BĮ Tarptautinių kultūros programų centras / „Europa piliečiams“ biuras