booksfromlithuania.ltpilieciams.eucultureguide.ltkultura2007.lt koperator.lt
Programa „Europa piliečiams“ - logotipas

Naujienlaiškis (sausis). Partnerių paieška

Šiame naujienlaiškyje rasite užsienio organizacijų planuojamus įgyvendinti projektus pagal programos „Europa piliečiams“ 2 veiksmo 3 priemonę „Parama pilietinės visuomenės organizacijų vykdomiems projektams“, kuriems yra ieškomi partneriai (paraiškų teikimo terminas 2011 m. vasario 15 d.).

Kvietimas prisijungti prie projekto apie skirtingų Europos šalių kultūras

Lenkijos asociacija Panorama Kultur (Wojsławice), veikianti Europos kultūrų populiarinimo srityje, ieško partnerių projektui „Kultūrų panorama – Europos kultūrinė odisėja“ („Panorama of Cultures – European cultural odyssey“). Projekto tikslas – kelti susidomėjimą ES šalių kultūromis bei skleisti Europos vertybes skatinant kultūrinį turizmą. Tikslui pasiekti ketinama įgyvendinti tokias veiklas: sukurti tinklalapį ir radijo laidų ciklą apie „mažiau pažįstamus“ Europos kultūros fenomenus; surengti diskusiją-seminarą „Mažiau žinoma Europa“; kas savaitę plėtoti skirtingas temas apie fenomenus, kurie prisideda prie Europos kultūrų įvairovės.

Organizatoriai ieško partnerių, kurie: prisidėtų prie savanorių bei koordinatorių šalyje darbo organizavimo; projektyo sklaidos; informacijos apie regioną surinkimo ir kultūros fenomenų pristatymo savo regione; savo šalies pristatymo seminaro metu. Partneriai neprivalo prisidėti prie projekto finansiškai.

Daugiau informacijos apie projektą rasite čia arba susisiekę su organizatoriais.

Kantaktinis asmuo: Emil Majuk
Panorama of Cultures Association
Rynek 59, 22-120 Wojsławice, Poland
www.pk.org.pl
Tel.: +48600951361

Rumunijos organizacija ieško partnerių projektui

Rumunijos organizacija Fundatia de Ajutorare si Dezvoltare Sperante (Sperante Foundation), įsikūrusi Bukarešte, rengia projektą „Mokymai išeinantiems į pensiją“ („Training for Retirement“) ir ieško partnerių organizacijų.

Šio projekto tikslas – padėti pasiruošti žmonėms, kurie netrukus išeis į pensiją, suteikiant jiems galimybę dalyvauti vienos dienos mokymuose. Mokymų metų planuojama aptarti pensinio gyvenimo periodo finansinio planavimo (vyresnio amžiaus žmonių teisės, mokesčiai, draudimas, asmeninio biudžeto planavimas ir pan.), sveikatos (sveika dieta, gyvenimo būdas, psichinė sveikata, mobilumo skatinimas, priežiūra namuose ir pan.) bei laisvalaikio (draugai ir šeima, hobiai ir savanorystė, trečiojo amžiaus žmonių švietimas, palaikymo grupės ir pan.) klausimus. 7 valandų trukmės mokymuose dėmesys bus kreipiamas į praktinius dalykus, kurie galėtų prisidėti prie pilnavertiško ir kokybiško gyvenimo išėjus į pensiją.

Iš projekto partnerių būtų tikimasi, jog jie prisidėtų rengiant ir įgyvendinant mokymų modulius. Projekto metu planuojama padengti kelionės, apgyvendinimo išlaidas bei mokymų vadovų atlyginimą.

Daugiau informacijos galite rasti čia arba gauti susisiekus su projekto organizatoriais.

Kontaktinis asmuo: Cornelia Predoiu
El. paštas: office@seniori.ro , sperante@hotmail.com
Tel.: +40212220246
www.seniori.ro

Ieškomi partneriai projektui apie NVO dalyvavimą vietos politikoje

Rumunijos organizacija Public Policy Centre (CENPO), įsikūrusi Cluj Napoca mieste, ieško partnerių iš ES šalių bei Kroatijos, kurie norėtų kartu įgyvendinti projektą „Dalyvavimas vietos plėtros planavime ir startegijos formulavime 2013 – 2020 m. laikotarpiu“ („Participatory local development planning and strategy formulation for the planning cycle of 2013-2020″). Projektu yra siekiama paskatinti nevyriausybines organizacijas rekomendacijų forma pristatyti savo idėjas, vizijas ir nuomones, kuriomis galima būtų daryti įtaką vietos politikų sprendimams.

Prie projekto kviečiama prisidėti tas organizacijas, kurios norėtų dirbti plėtojant nacionalines ar regionines NVO dalyvavimo politiniame gyvenime strategijas ar galėtų pasidalinti pavyzdžiais, kaip būtų galima įgalinti dalyvauti ar įtraukti vietos bendruomenes į sprendimo priėmimo procesus.

Daugiau apie projektą rasite čia arba susisiekę su organizatoriais elektroniniu paštu info@cenpo.ro ar telefonu (+40) 264 354 455

Ieškomi partneriai projektui apie savanorystę aplinkosaugos srityje

Suomijos asociacija The Green Cultural Association ViSiLi ieško partnerių iš ES šalių, ypač nevyriausybinių organizacijų, dirbančių aplinkosaugos srityje, norinčių prisidėti prie projekto „10 žingsnių“ įgyvendinimo.

ViSiLi asociacija 2010 metais išpublikavo metodinį leidinį suomių kalba „10 žingsnių iki geresnio savanoriško darbo“, kurio pagrindu yra planuojama surengti mokymų ciklą apie savanorystę aplinkosaugos srityje. Projektu siekiama prisidėti prie Europos savanoriškos veiklos metų 2011 tikslų.

Projekto metu partneriai būtų atsakingi už mokymų dalyvių paiešką bei jų kelionės organizavimą.

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti čia arba susisiekę su organizatoriais.

Kontaktinis asmuo: Miisa Vierikko
The Green Cultural Association ViSiLi
Ruoholahdenranta 1 E, 00180 Helsinki, Finland
Tel.: +358 9 6129 1222
El. paštas: miisa.vierikko@visili.fi
http://www.visili.fi

Ieškomi partneriai projektui „Laiko bankas 55+“

Austrijos nevyriausybinė organizacija nuo 2008 metų įgyvendina projektą „Laiko bankas 55+“ („Zeitbank 55+“), kurio metu yra skatinama vyresnių nei 55 metų amžiaus žmonių pagalba vieni kitiems. Plėtojant organizuotą abipusę pagalbą, skatinant socialines bei laisvalaikio veiklas, šiuo projektu siekiama ne tik pakelti vyresnio amžiaus žmonių socialinio gyvenimo kokybę, bet ir užkirsti kelią susvetimėjimui bei psichologinėms problemoms, kylančioms dėl vienišumo jausmo.

Tęsiant projektą 2011 metais, organizatoriai ieško partnerių organizacijų, kurios norėtų prisidėti prie darbo metodų vertinimo, metodikos išbandymo nacionaliniu lygmeniu bei projekto sklaidos kitose ES šalyse. Prie projekto įgyvendinimo norinčios prisijungti organizacijos turėtų:

  • būti išplėtojusios kontaktus su vietos savivaldybių atstovais ar politikais dirbančiais šioje srityje;
  • turėti patirties ir išmanyti šalies bendruomenės plėtros programas, socialinio sektoriaus teikiamas paslaugas, žinoti socialinio aprūpinimo srityje dirbančias organizacijas;
  • turėti patirties įgyvendinant tarptautinius projektus;
  • turėti pasiryžimo įkurti „Laiko banko 55+“ atstovybę šalyje.

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti čia arba susisiekus su organizatoriais.

Kontaktinis asmuo : Johannes Brandl
Tel.: 0043/664-441 06 07
El. paštas: brandl@spes.co.at
www.zeitbank.eu

 Į titulinį | Kontaktai
© Visos teisės saugomos. BĮ Tarptautinių kultūros programų centras / „Europa piliečiams“ biuras