booksfromlithuania.ltpilieciams.eucultureguide.ltkultura2007.lt koperator.lt
Programa „Europa piliečiams“ - logotipas

Naujienlaiškis (liepa)

Šiame naujienlaiškyje skaitykite:

  • Leidinys apie programą „Europa piliečiams“ 2007 – 2013 m.
  • “Europa piliečiams” 2007 – 2013 m. programos vidurio laikotarpio vertinimo rezultatai
  • Italijos miestelio savivaldybė kviečia bendradarbiauti
  • Europos pilietiškumo ir miestų giminiavimosi kongresas Lenkijoje bei vieša apklausa dėl miestų giminiavimosi ateities Europoje
  • Europos Taryba kviečia NVO atstovus registruotis į Forumą demokratijos ateičiai
  • Artimiausi programos “Europa piliečiams” paraiškų teikimo terminai
  • Miestų giminiavimosi projektų ataskaitos
  • Kviečiame apsilankyti tinklalapyje apie Lietuvos kultūrą cultureguide.lt

Leidinys apie programą „Europa piliečiams“ 2007 – 2013 m.

Europos Komisija atnaujino informacinį leidinį apie “Europa piliečiams“ programą, papildydama jį vertimu į daugiau ES oficialių kalbų. Šiuo metu leidinį „Europos rytojų kurkime šiandien: programa „Europa piliečiams“ 2007 – 2013 m.“ galite parsisiųsti ir skaityti 22 kalbomis, tarp jų ir lietuvių kalba. Informaciniame leidinyje rasite  bendrą programos „Europa piliečiams“ pristatymą bei atskirų veiksmų aptarimą su konkrečiais paremtų projektų pavyzdžiais. Leidinį galite rasti čia.

“Europa piliečiams” 2007 – 2013 m. programos vidurio laikotarpio vertinimo rezultatai

2009 metų gale Europos Komisija atliko “Europa piliečiams” programos įgyvendinimo 2007 – 2009 metų laikotarpiu vertinimą. Galutinių vertinimo rezultatų santrauką bei pilną ataskaitą anglų kalba galite rasti Europos Komisijos pilietiškumo tinklalapyje.

Italijos miestelio savivaldybė kviečia bendradarbiauti

Italijos miestelio San Donato di Lecce savivaldybė, kurioje gyvena 5500 gyventojų, domisi galimybėmis įgyvendinti miestų giminiavimosi bei jaunimo užimtumo projektus. Savivaldybė norėtų rengti pažintinius ir aplinkos apsaugos klausimus apimančius susitikimus. Daugiau apie šį miestą galite sužinoti apsilankę internetinėje svetainėje http://www.comunesandonatodilecce.it. Susidomėjusius bendradarbiavimo galimybe, ši savivaldybė kviečia susisiekti su kontaktiniu asmeniu, San Donato di Lecce savivaldybės Italijoje tarybos nariu Dr. Pierpaolo Rollo, el. paštu pierpaolorollo@yahoo.it.

Europos pilietiškumo ir miestų giminiavimosi kongresas Lenkijoje bei vieša apklausa dėl miestų giminiavimosi ateities Europoje

Europos savivaldybių ir regionų taryba (The Council of European Municipalities and Regions, CEMR) kartu su Lenkijos miestų asociacija 2011 m. rugsėjo 29 d. organizuoja „Pilietiškumo ir miestų giminiavimosi kongresą“ Rybnike (Lenkija). Šis kongresas yra didžiausias programos „Europa piliečiams“ metinis renginys, skirtas Lenkijos prezidentavimui Europos Sąjungai. 300 įvairių sektorių atstovų subursiančio kongreso pagrindinis tikslas yra aptarti Europos viziją ir jos įtaką piliečiams bei partnerystėms tarp miestų, o taip pat ir diskutuoti apie „Europa piliečiams“ programos ateitį. Kongreso dalyviai turės galimybę pasidalinti patirtimi, sužinoti apie naujas iniciatyvas ir pasiūlyti konkrečias priemones idėjų igyvendinimui. Kongrese kviečiami dalyvauti Europos šalių valdžios atstovai, pilietinės visuomenės organizacijų atstovai, projektų vykdytojai ir aktyviai miestų giminiavimosi srityje dalyvaujantys piliečiai.
Artėjant kongresui Europos savivaldybių ir regionų taryba taip pat rengia viešą apklausą internete apie miestų giminiavimosi Europoje perspektyvas, kurioje kviečia išsakyti savo nuomonę. Šios apklausos bei kongreso metu išsakytos nuomonės pagrindu bus rengiama Naujoji Europos pilietiškumo baltoji knyga (White Paper for a New European Citizenship), kurią CEMR ketina pateikti Europos Komisijos svarstymui dėl „Europa piliečiams“ programos ateities po 2014 metų.
Daugiau informacijos apie kongresą, viešą apklausą bei registracijos formą galite rasti specialiai sukurtame tinklalapyje www.rybnik2011.eu.

Europos Taryba kviečia NVO atstovus registruotis į Forumą demokratijos ateičiai

2005 m. Europos Taryba įkūrė Forumą demokratijos ateičiai norėdama sustiprinti demokratiją, politinę laisvę ir piliečių aktyvų dalyvavimą. 2011 m. spalio 13 – 14 d. Kipre rengiamame forume didžiausias dėmesys bus skiriamas demokratijos ir visuomeninės sanglaudos klausimams spręsti taikant politinius metodus. Taip pat renginyje bus aptariama kaip galima būtų sustiprinti visuomenės atstovavimą ir dalyvavimą demokratijos procesuose pasinaudojant socialiniu dialogu. Europos Taryba užsibrėžusi į forumą pakviesti ne tik nacionalinių valdžių ar savivaldos atstovus, bet į dialogą įtraukti ir pilietinės visuomenės narius.
Organizatoriai kviečia registruotis nevyriausybinių organizacijų atstovus iš visos Europos dalyvauti forumo metu vyksiančioje „Tarptautinėje nevyriausybinių organizacijų konferencijoje“. Europos Taryba ketina atrinkti 30 NVO atstovų, kuriems bus padengtos kelionės ir apgyvendinimo išlaidos.
Daugiau informacijos apie forumą galite rasti prisegamame dokumente ar tinklalapyje www.coe.int/democracy. Dalyvauti forume pageidaujančios organizacijos privalo užpildyti dalyvio formą ir ją siųsti  el.paštu catherine.emezie@coe.int.

Artimiausi programos “Europa piliečiams” paraiškų teikimo terminai

“Europa piliečiams” biuras Lietuvoje primena, jog iki 2011 m. rugsėjo 1 d. galima teikti paraiškas  dviems miestų giminiavimosi veikloms skirtoms priemonėms: 1 veiksmo 1.1 priemonei “Miestų giminiavimosi veiklai skirti piliečių susitikimai” (parama nuo 5000 iki 25000 eurų nedidelio formato tarptautiniam susitikimui) ir 1 veiksmo 1.2 priemonei “Susigiminiavusių miestų tinklai” (parama nuo 10000 iki 150000 eurų bent trims tematiniams tarptautiniams susitikimams). Paraiškas šioms priemonėms gali teikti savivaldybės, giminiavimosi komitetai ar ne pelno organizacijos, atstovaujančios vietos valdžios institucijas. “Europa piliečiams” biuras teikiančius paraiškas kviečia nemokamai konsultuotis dėl projektų idėjos tinkamumo ar iškilus klausimams.

Miestų giminiavimosi projektų ataskaitos

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdančioji agentūra (EACEA) programos tinklalapyje paskelbė 2011 m. paramą pagal 1 veiksmo 1.1 priemonę “Miestų giminiavimosi veikloms skirti piliečių susitikimai” gavusių projektų ataskaitos formas. Jas galite rasti Beneficiaries 2011 skiltyje.

Kviečiame apsilankyti tinklalapyje apie Lietuvos kultūrą cultureguide.lt

Tarptautinių kultūros programų centro (www.koperator.lt) sukurta interneto svetainė www.cultureguide.lt, skirta užsienio kultūros operatoriams siekiant juos nukreipti į Lietuvoje veikiančius kultūros portalus ir jų duomenų bazes. Puslapyje anglų kalba pristatomos įvairių kultūros sričių interneto platformos, suteikiančios informaciją apie šalies kultūros organizacijas ir menininkus, jų kontaktus ir kt.
Kviečiame apsilankyti: www.cultureguide.lt

 Į titulinį | Kontaktai
© Visos teisės saugomos. BĮ Tarptautinių kultūros programų centras / „Europa piliečiams“ biuras