booksfromlithuania.ltpilieciams.eucultureguide.ltkultura2007.lt koperator.lt
Programa „Europa piliečiams“ - logotipas

Naujienlaiškis (lapkritis)

Šiame naujienlaiškyje skaitykite:
- Europos Komisijos tyrimas apie piliečių mobilumą Europoje
- Priimamos paraiškos Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną projektams finansuoti
- Praktinis leidinys apie savanorystę „Būk savanoris – keisk pasaulį: tavo savanorystės kelrodis“
- NECE konferencija Varšuvoje apie pilietiškumo edukaciją
- Slovėnijos organizacija ieško partnerių projektui
- Latvių organizacija ieško partnerių miestų giminiavimosi projektui
- Pasikeitė ES programos „Europa piliečiams“ biuro Lietuvoje adresas

Europos Komisijos tyrimas apie piliečių mobilumą Europoje

Europos Komisija paskelbė tyrimą „Mobilumo galimybių didinimas kuriant Europos identitetą ir skatinant piliečių dalyvavimą Europos Sąjungoje“ („Maximising the Potential of Mobility in Building European Identity and Promoting Civic Participation in EU“), kurio pagrindinis tikslas – aptarti, kaip būtų galima praplėsti pilietinės visuomenės mobilumo galimybes pasinaudojant programa „Europa piliečiams“.
Tyrime kritiškai apžvelgiamos egzistuojančios praktikos dabartinėje programoje ir pateikiami siūlymai, kaip būtų galima gerinti paramą pilietinės visuomenės tarptautiniam mobilumui. Studijoje taip pat aptariami dabartiniai pilietinės visuomenės organizacijų pajėgumai dalyvauti mobilumo schemose.
Tyrimo rezultatus anglų kalba galite parsisiųsti čia: http://ec.europa.eu/citizenship/news/news1377_en.htm

 Priimamos paraiškos Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną projektams finansuoti

Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programa  skelbia 5-ąjį kvietimą teikti paraiškas dvišalio (Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų) bendradarbiavimo projektų paramai. Paraiškų pateikimo terminas yra 2012 m. sausio 17 d. Pagrindinis programos tikslas – skatinti tvarų pasienio regiono vystymąsi didinant ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą. Projektams bus skirta apie 7 milijonus eurų Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) paramos.
Programa Lietuvoje aprėpia Alytaus, Marijampolės apskritis kaip pagrindines teritorijas ir Tauragės, Kauno ir Vilniaus (išskyrus Vilniaus miestą) apskritis kaip besiribojančias teritorijas. Pareiškėjais gali būti nacionalinės, regioninės ir vietinės valdžios institucijos, organizacijos, kurioms taikoma viešoji teisė, tokios kaip mokslo ir mokymo įstaigos, paramos fondai, mokyklos, universitetai, savivaldybės  įmonės, agentūros, asociacijos, taip pat nevyriausybinės organizacijos ir kitos pelno nesiekiančios organizacijos. Paraiškos priimamos mažos ekonominės infrastruktūros modernizavimo, verslo aplinkos skatinimo, naujų socialinio ir kultūrinio bendradarbiavimo tinklų kūrimo bei esamų tinklų stiprinimo, gyvenamosios aplinkos gerinimo projektams.
Daugiau informacijos apie šią programą galite rasti tinklalpyje www.lietuva-polska.eu

 Praktinis leidinys apie savanorystę „Būk savanoris – keisk pasaulį: tavo savanorystės kelrodis“

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje, 2011-aisiais minėdama Europos savanoriškos veiklos metus, inicijavo leidinio apie savanorystę išleidimą. Praktinį savanorystės gidą, remdamosis ilgamete savo patirtimi, parengė dvi savo darbą puikiai išmanančios specialistės Neringa Kurapkaitienė ir Monika Kėžaitė-Jankūnienė. Leidinuke rasite išsamų paaiškinimą, kas yra savanoriška veikla, nuo ko pradėti ir kur kreiptis Lietuvoje, jei nusprendėte paskirti dalį savo laiko ja užsiimti. Leidinį galite parsisiųsti iš Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje tinklalapio adresu http://ec.europa.eu/lietuva/abc_of_the_eu/duk/savanoryste/europos_savanoriskos_veiklos_metai_lt.htm

 NECE konferencija Varšuvoje apie pilietiškumo edukaciją

Kaip pilietiškumo edukacija gali pasitarnauti siekiant užpildyti piliečių įgalinimo spragą? Toks yra pagrindinis šių metų Europos pilietiškumo edukacijos tinklo NECE (Networking European Citizenship Education) konferencijos klausimas. Konferencija „Galios suteikimo spragos mažinimas per pilietiškumo švietimą: Kaip pasiekti švietimo atskirties grupes“ (“Closing the empowerment gap through citizenship education: How to address educationally disadvantaged groups”) vyks 2011 m. lapkričio 17 – 19 dienomis Varšuvoje (Lenkija). Pilietiškumo edukacijos ekspertai ir aktyvistai, jaunimo ir socialiniai darbuotojai bei NVO atstovai iš visos Europos susirinks pristatyti savo įgyvendinamus projektus ir dalinsis naujomis idėjomis.
Daugiau informacijos apie šią konferenciją bei registracijos formą galite rasti apsilankę specialiame konferencijos bloge adresu http://blog.nece.eu.

 Slovėnijos organizacija ieško partnerių projektui

Aktyvių piliečių asociacija „Ravnotežje“, įsikūrusi nedidelėje Škofljica gyvenvietėje (800 gyventojų) šalia Liublijanos, ieško galimų partnerių, norinčių kartu teikti paraišką programos „Europa piliečiams“ 2 veiksmo 3 priemonei „Parama pilietinės visuomenės organizacijų įgyvendinamiems projektams“ (paraiškų teikimas iki 2012 vasario 1 d.). Ši organizacija veikia savanoriškais pagrindais ir vienija narius, kuriems yra per 50 metų, siekiančius atviros ir laisvos visuomenės. Greta atvirai visuomenei būdingų principų, tokių kaip bendruomenės interesų palaikymas bei aktyvus dalyvavimas sprendimų priėmimo procese, šios asociacijos tikslas yra didinti sąmoningumą, skatinti ir palaikyti:
- atviros visuomenės principus;
- bendradarbiavimą  tarp viešų, nevyriausybinių ir pilietinės visuomenės organizacijų ir institucijų;
- diskusiją socialiniais bei plėtros iššūkių klausimais;
- skirtingų kartų bendradarbiavimą vietiniu ir Europos mastu.
Tikslams pasiekti organizacijos vykdo šias veiklas: dalyvauja bei rengia paskaitas, konsultacijas, seminarus ir susitikimus su profesionalais; dainuoja; rengia ekskursijas bei vizitus Slovėnijoje ir Europoje; vykdo veiklas, į kurias įtraukia skirtingų kartų atstovus; užsiima sportine veikla.
Organizacija iki 2012 m. sausio 15 d. ieško partnerių, kurie norėtų pasidalinti idėjomis bei patirtimi. Kontaktai: el.paštas toncka.pal@gmail.com; telefonas +38641611009; adresas: Društvo za aktivno državljanjstvo RAVNOTEŽJE, Kočevska c. 150, 1291 ŠKOFLJICA, Slovenia.

 Latvių organizacija ieško partnerių miestų giminiavimosi projektui

Naukšēni rajono savivaldybė (Latvija) ieško partnerių programos „Europa piliečiams“ 1 veiksmo 1.1 priemonei „Miestų giminavimosi veikloms skirti piliečių susitikimai“ (paraiškų teikimas iki 2012 m. vasario 1 d.). Savivaldybę domintų tarptautinė partnerystė kultūros, kultūros paveldo (tradicijų, šokių, muzikos), mokymosi visą gyvenimą bei sporto srityse. Projekto metu galėtų būti įgyvendinamos šios veiklos: patirties pasikeitimas bendruomenės suaugusiųjų švietimo srityje; seminarai apie kultūros paveldo (materialaus ir nematerialaus) apsaugą kaimo vietovėse; bendri festivaliai, koncertai, užsiėmimai ir kūrybinės dirbtuvės (pvz. tradiciniai amatai); keitimasis parodomis; sporto varžybos.
Naukšēni savivaldybė yra šiaurinėje Latvijos dalyje, netoli Estijos sienos. Tai viena mažiausių Latvijos savivaldybių (2270 gyventojų). Miestelyje yra unikalus Žmogaus muziejus, Naukšēni dvaras ir parko kompleksas, Koni vandens malūnas (kuriame pristatoma miltų, vilnos produktų bei elektros gamyba), bio-dyzelinio kuro fabrikas, mineralinio vandens ir aliejaus fabrikas. Bendruomenės nariai yra subūrę folkroro grupę, suagusiųjų liaudies šokių trupę, linijinių šokių bei pučiamųjų instrumentų grupes.
Norintys bendradarbiauti turėtų susisiekti šiais kontaktais: Liega Pukulauka, Naukšēni savivaldybės projektų vadybininkė, el. paštas: liega.pukulauka@naukseni.lv. Naukšēni savivaldybės tinklalapis www.naukseni.lv (skelbimas galioja iki 2012 m. sausio 1 d.)

 Pasikeitė ES programos „Europa piliečiams“ biuro Lietuvoje adresas

Šių metų spalio 10 d. Tarptautinių kultūros programų centras persikėlė į kitas patalpas. Nuo šiol norėdami konsultuotis dėl paraiškų teikimo, pasitarti dėl savo idėjų tinkamumo ar išgirsti detalesnę informaciją apie programą „Europa piliečiams“, apsilankykite mūsų biure adresu Z. Sierakausko g. 15, (III aukštas) LT- 03105 Vilnius.

 Į titulinį | Kontaktai
© Visos teisės saugomos. BĮ Tarptautinių kultūros programų centras / „Europa piliečiams“ biuras