booksfromlithuania.ltpilieciams.eucultureguide.ltkultura2007.lt koperator.lt
Programa „Europa piliečiams“ - logotipas

Naujienlaiškis (sausis, Nr.2)

Šiame naujienlaiškyje:
- Kvietimas į konferenciją „Tarptautinės finansavimo galimybės kultūrai: dabartis ir perspektyvos“
- Kvietimas prisidėti prie konferencijos Vengrijoje, skirtos kartų dialogui, rengimo
- Graikijos viešojo administravimo tyrimų centras ieško partnerių projektui
- Kvietimas teikti paraiškas Pagrindinių teisių ir pilietybės specialiajai programai
- Kvietimas teikti paraiškas specialiajai programai DAPHNE III

Kvietimas į konferenciją „Tarptautinės finansavimo galimybės kultūrai: dabartis ir perspektyvos“

Kultūros kontaktų biuras kviečia į konferenciją „Tarptautinės finansavimo galimybės kultūrai: dabartis ir perspektyvos“, kuri vyks sausio 27 d. (penktadienį) nuo 13.00 iki 16.30 val. Nacionalinėje dailės galerijoje (Konstitucijos pr. 22, Vilnius). Konferencijos tikslas – supažindinti su naujausia informacija apie įvairias programas, pagal kurias gali būti finansuojami kultūros projektai. Pranešimus skaitys programų „Kultūra 2007-2013″, „Europa piliečiams“, „Veiklus jaunimas“, „Mokymasis visą gyvenimą“ bei Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinės mobilumo programos koordinatoriai. LR Kultūros ministerijos atstovai pristatys pokyčius Lietuvos kultūros finansavimo programose bei papasakos apie numatomą Europos ekonominės erdvės paramą Lietuvos kultūros sektoriui 2012-2016.
Kultūros sektoriuje dirbančių organizacijų atstovai kviečiami registruotis iki sausio 26 d. el. paštu egle.deltuvaite@kultura2007.lt. Registruojantis nurodykite savo vardą, pavardę, atstovaujamą organizaciją ir el. pašto adresą. Dalyvavimas renginyje nemokamas, tačiau vietų skaičius ribotas.
Daugiau informacijos rasite Kultūros kontaktų biuro tinklalapyje >>

Kvietimas prisidėti prie konferencijos Vengrijoje, skirtos kartų dialogui, rengimo

Elan Interculturel (Prancūzija) ir AKUT Foundation (Vengrija) kviečia dalyvauti 3 dienų konferencijoje „Galios suteikimas ir kartų bendradarbiavimas” („Empowerment and intergenerational collaboration”), kuri vyks 2012 m. gruodžio mėnesį Budapešte.
Šiuo metu konferencijai ieškomi pranešėjai ir seminarų organizatoriai tokiose srityse:
- nedidelių, savarankiškų, vietos tinklų narius įtraukiančių projektų pristatymas;
- vyresnio amžiaus žmonėms galią suteikiančios technikos ir jų pasitikėjimo savimi didinimo metodai;
- veiklos, skirtos komunikacijai ir bendradarbiavimui tarp skirtingų kartų žmonių;
- veiklos, skirtos aktyviam senėjimui multikultūriniame kontekste.
Prisegtame dokumente rasite išsamesnę informaciją apie planuojamą konferenciją bei jos organizatorius. Organizatoriai kviečia projektus norinčius pristatyti bei norinčius surengti teminį seminarą asmenis, atsiųsti trumpą projekto ar seminaro aprašymą, taip pat užpildyti ir išsiųsti partnerio formą. Savo pasiūlymus galite pateikti žemiau nurodytais kontaktais iki sausio 27 dienos:
Anna Racz
Kuratoriumo vadovė
AKUT Foundation – for the social integration of disadvantaged people
El.p. racz.anna@gmail.com
Tel. +3620-4899012
Tinklalapis: http://akutfoundation.weebly.com/index.html

Graikijos viešojo administravimo tyrimų centras ieško partnerių projektui

Vadovavimo ir darnios plėtros centras (The Governance and Sustainable Development Centre), priklausantis Viešojo administravimo departamentui Panteiono Socialinių ir politikos mokslų universitete (Graikija), ieško partnerių projektui, kurį ketina teikti programos „Europa piliečiams“ 2 veiksmo 3 priemonei „Parama pilietinės visuomenės organizacijų įgyvendinamiems projektams“ (paraiškų teikimo terminas – vasario 15 d.). Šis tyrimų centras didžiausią dėmesį savo veikloje skiria darnios plėtros poveikio (ekonomikai, aplinkosaugai, kultūrai, institucijoms), elektroninės valdžios, elektroninės prekybos, žmogaus teisių temoms, taip pat  bendradarbiauja su tarpdalykinių tyrimų klasteriais, dirbančiais viešosios sveikatos apsaugos, inovacijų ir technologijų plėtros srityse. Centras siekia praplėsti bendradarbiavimo veiklas, užmezgant ryšius su universitetų fakultetais bei tyrimų institutais, dirbančiais panašiose tyrimų srityse. Platesnį Centro veiklos aprašymą galite rasti prisegamame dokumente, o susidomėjusieji bedradarbiavimo galimybėmis turėtų kreiptis žemiau nurodytais kontaktais:
Governance and Sustainable Development Centre (GOSDEC),  Panteion University
136 Syngrou avenue, Athens, 176 71, Greece.
Tel. +30 210 9201546
El.p. marinopoulou@gmail.com, sirmalimaria@gmail.com

Kvietimas teikti paraiškas Pagrindinių teisių ir pilietybės specialiajai programai

Europos Komisijos Teisingumo generalinis direktoratas iki 2012 m. kovo 13 dienos kviečia teikti projektų paraiškas Pagrindinių teisių ir pilietybės specialiajai programai (Fundamental Rights and Citizenship). Pagal kvietimą planuojama paskirstyti 20 975 000 eurų paramą projektams pagal šiuos programos prioritetus:
Pagrindinių teisių srityje:
- informacijos suteikimas apie ES Pagrindinių teisių chartijos taikymą ir kur kreiptis, jei pažeidžiamos pagrindinės teisės
- vaiko teisių propagavimas
- kova su rasizmu, ksenofobija ir antisemitizmu
- kova su homofobija: supratimo ir tolerancijos didinimas
- tinklų plėtimas ir mokymai specialistams ir praktikams
Pilietybės srityje:
- dalyvavimas ES demokratiniame gyvenime
- ES pilietybės ir su ja susijusių teisių žinomumo didinimas, problemų identifikavimas ir efektyvūs jų sprendimo būdai
- ES teisės laisvai judėti žinomumo didinimas ir visuomenės informavimas, ypatingai atkreipiant dėmesį į Direktyvą 2004/38/EC
- Sąlygų sudarymas  informacijos bei gerųjų patirčių keitimuisi dėl ES pilietybės gavimo ir praradimo
- Lyčių lygybės užtikrinimas Europos Parlamento rinkimuose.
Paraiškas pagal šį kvietimą teikti gali juridinį statusą turinčios, pelno nesiekiančios nevyriausybinės organizacijos, institucijos, viešojo ar privataus sektoriaus organizacijos, universitetai, tyrimų institutai, nacionalinės regionų ar vietos valdžios institucijos bei kitos organizacijos, įsikūrusios vienoje iš ES valstybių narių, taip pat tarptautinės organizacijos. Projektus turėtų teikti bent 2 organizacijos iš 2 skirtingų ES valstybių narių. Projekto trukmė iki 24 mėnesių. ES skiriama parama – iki 80% tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Mažiausia prašoma parama – 75 000 eurų.
Daugiau informacijos apie šį kvietimą teikti paraiškas bei paraiškos formas rasite čia: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/111201_en.htm
Daugiau informacijos apie Pagrindinių teisių ir pilietybės specialiąją programą:
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/programme/fundamental-rights-programme/index_en.htm

Kvietimas teikti paraiškas specialiajai programai DAPHNE III

Europos Komisijos Teisingumo generalinis direktoratas iki 2012 m. kovo 29 dienos kviečia teikti projektų paraiškas specialiajai programai DAPHNE III, skirtai smurto prieš vaikus, jaunus žmones ir moteris prevencijai ir kova su juo bei rizikos grupių ir aukų apsaugai. Pagal šį kvietimą planuojama paskirstyti 25 831 000 eurų paramą didelio masto projektams, apimantiems kuo įvairesnių ES šalių narių organizacijų partnerystes, pagal šiuos programos prioritetus:
- smurto aukų teisės
- smurtas susijęs su žalingomis veiklomis
- vaikai kaip aukos ar smurto kaltininkai
- programos nusikaltėliams bei intervencijos
- mokymo programos specialistams, dirbantiems su aukomis
- smurtas medijoje, ypatingai smurtas, susijęs su naujosiomis technologijomis bei socialiniais tinklais.
Paraiškas pagal šį kvietimą teikti gali viešojo ar privataus sektoriaus organizacijos ir institucijos (nevyriausybinės organizacijos, universitetai, tyrimų institutai, nacionalinės regionų ar vietos valdžios institucijos). Vyriausybinės organizacijos (pvz. ministerijos, nacionalinės institucijos) šiam kvietimui paraiškos teikti negali. Projektus turėtų teikti bent 2 organizacijos iš 2 skirtingų ES valstybių narių. Projekto trukmė iki 24 mėnesių. ES skiriama parama – iki 80% tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Mažiausia prašoma parama – 75 000 eurų.
Daugiau informacijos apie šį kvietimą teikti paraiškas bei paraiškos formas rasite čia: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/daphne_call_for_proposals_action_grants_2011_2012_en.htm
Daugiau informacijos apie specialiąją programą DAPHNE III:
http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/daphne/index_en.htm

 Į titulinį | Kontaktai
© Visos teisės saugomos. BĮ Tarptautinių kultūros programų centras / „Europa piliečiams“ biuras