booksfromlithuania.ltpilieciams.eucultureguide.ltkultura2007.lt koperator.lt
Programa „Europa piliečiams“ - logotipas

Ieškomi partneriai projektams

Farkadona savivaldybė (Graikija) ieško partnerių projektui

Centrinėje Graikijoje esančio miesto Farkadona (16 000 gyventojų) savivaldybė ieško partnerių projektui, kurį ketina pateikti programos „Europa piliečiams” 1 veiksmui, skirtam miestų giminiavimosi veikloms (paraiškų teikimo terminas 2012 m. birželio 1 d.).
Savivaldybės pagrindiniai tikslai yra tokie: vietos potencialo išnaudojimas, dalyvavimas ES finansuojamose programose, patirties pasidalinimas su Europos šalių partneriais. Vienas iš pagrindinių savivaldybės siekių taip pat yra piliečių skatinimas dalyvauti demokratiniuose procesuose per įvairias veiklas:
- bedarbystės, skurdo ir bendruomenės senėjimo mažinimas;
- aprūpinimas specializuotomis socialinėmis, aukštos kokybės bei miesto poreikių paslaugomis;
- kultūros ir aplinkos paveldo bei lengvai pažeidžiamų visuomenės grupių apsauga;
- naujųjų technologijų panaudojimo, atsinaujinančios energijos šaltinių bei specializuotų žinių šiose srityse skatinimas;
- veiklaus jaunimo, investicijų ir vietos ekonomikos ekstraversijos skatinimas;
- parama tarpkultūriniams santykiams bei idėjų mobilumui;
- tvarios ekonomikos, visuomeninės bei urbanistinės plėtros užtikrinimas.
Savivaldybė tikisi susirasti partnerių, siekiančių panašių tikslų, užmegzti miesto giminiavimosi ryšius ir įsilieti į besigiminiuojančių miestų tinklą. Kontaktus ir savivaldybės aprašymą galite rasti čia.

Florencijos savivaldybė (Italija) ieško partnerių projektui “Žodynas: kalba Europai“

Projektą „Žodynas: kalba Europai“ (Glossary: a Language for Europe) inicijuojanti Florencijos savivaldybė ketina teikti paraišką programos „Europa piliečiams“ 2.1 priemonei „Piliečių projektai“ (paraiškų teikimo terminas 2012 m. birželio 1 d.). Projektu yra siekiama sukurti Europos žodyną – nuo A iki Z pagal anglišką alfabetą, – sudarytą iš raktažodžių, išreiškiančių naujosios Europos pilietiškumo vertybes. Raktažodžiai bus surinkti vietos mastu atliekamuose tyrimuose, įtraukiant dideles piliečių grupes iš projekte dalyvaujančių šalių.
Savivaldybė norėtų bendradarbiauti su vietos valdžios institucijomis, Europos viešosios politikos tyrimų organizacijomis, piliečių grupėmis, pilietinės visuomenės ir nevyriausybinėmis organizacijomis, profesinėmis sąjungomis, švietimo institucijomis, savanoriškos veiklos srityje dirbančiomis organizacijomis. Itin pageidaujami būtų partneriai iš Lietuvos, Estijos, Latvijos, Suomijos, Ispanijos ir Portugalijos.
Daugiau informacijos apie šį projektą galite rasti prisegamame dokumente, o susidomėjusieji turėtų užpildyti ir nusiųsti Florencijos savvaldybei (kontaktai nurodyti aprašyme) partnerio anketą.

Nasaud savivaldybė (Rumunija) ieško partnerių įgyvendinamam projektui „Tiesa anapus šypsenos”

Rumunijoje esančios Nasaud savivaldybės projektas „Tiesa anapus šypsenos“ (The Truth Behind a Smile) yra įgyvendinamas pagal „Europa piliečiams“ programos 1.2 priemonę „Susigiminiavusių miestų tinklai“. Iš pradžių į projektą buvo įsitraukę 7 partneriai iš Rumunijos, Lenkijos, Italijos, Graikijos, Kipro, Makedonijos ir Ispanijos, tačiau pastarosios šalies organizacija iš projekto pasitraukė ir šiuo metu ieškomi partneriai, norintys užimti jų vietą.
Šiuo projektu siekiama kovoti su skurdu, bedarbyste, paskatinti savanoriškas veiklas, suteikiant šansą viltį praradusiems žmonėms. Projektas truks 24 mėnesius, kurių metu suplanuota surengti septynis piliečių susitikimus (trys iš jų jau įvykę); kiekviename susitikime turėtų dalyvauti po 10 vietinių atstovų bei 60 dalyvių iš partnerių šalių. Projekto biudžete numatyta padengti kelionės ir renginio organizavimo išlaidas. Kiekviena savivaldybė taip pat prisideda nedideliu indėliu iš savo pusės. Iš projekto partnerio būtų tikimasi pagalbos sudarant programą bei rengiant susitikimą, vykstantį Jūsų mieste. Šiam renginiui būtų skiriama lėšų iš projekto biudžeto, kuriomis reikėtų padengti maitinimo, svečių apgyvendinimo ir projekto veiklų išlaidas. Projekto organizatoriai yra pasirengę daryti pakeitimus dalyvių skaičiaus, renginio trukmės ir renginio datos atžvilgiu, atsižvelgiant į Jūsų pageidavimus.
Platesnį projekto aprašymą galite rasti čia, o organizatoriai kviečia prisijungti prie projekto ir susisiekti su kontaktiniu asmeniu: Carmen Soare, Nasaud savivaldybė, tel. +40 749 022 976, el.p. carmen_alin@yahoo.com.

 Į titulinį | Kontaktai
© Visos teisės saugomos. BĮ Tarptautinių kultūros programų centras / „Europa piliečiams“ biuras