booksfromlithuania.ltpilieciams.eucultureguide.ltkultura2007.lt koperator.lt
Programa „Europa piliečiams“ - logotipas

Naujienlaiškis (liepa)

Šiame naujienlaiškyje skaitykite:

  • Prie programos „Europa piliečiams“ prisijungė Bosnija ir Hercegovina
  • Tyrimo „Aktyvus pilietiškumas Europos Sąjungoje“ ataskaitos
  • Strenči savivaldybė (Latvija) ieško partnerių miestų giminiavimosi projektams
  • Iaslovato savivaldybė (Rumunija) ieško partnerių miestų giminiavimosi projektui
  • Lagkado savivaldybė (Graikija) ieško partnerių spa-miestų bendradarbiavimo tinklo projektui
  • Liepos 27 d. Merkinės piliakalnio papėdėje – laisvės kinas ir dainos
  • Kvietimas į konferenciją Ispanijoje, skirtą pilietiškumo ugdymui
  • Raportas iš konferencijos „Atmintis ateičiai”, vykusios 2012 m. balandžio 26-27 d. Kopenhagoje
  • Projektų vykdytojams: paskelbtos ataskaitos formos 2011 metais finansuotiems projektams

Prie programos „Europa piliečiams“ prisijungė Bosnija ir Hercegovina

Susitarimo memorandumas dėl dalyvavimo programoje „Europa piliečiams“ su Bosnija ir Hercegovina buvo pasirašytas 2012 m. liepos 20 d. tarp Europos Komisijos Komunikacijos GD generalinio direktoriaus Gregorio Paulgerio bei Bosnijos ir Hercegovinos diplomatinės atstovybės vadovo Igorio Davidoviciaus. Tai reiškia, jog nuo šiol pilietinės visuomenės organizacijos, ekspertų grupės, tyrimų institutai, savivaldybės bei kitos organizacijos iš Bosnijos ir Hercegovinos gali teikti projektus paramai gauti pagal šią programą arba būti projekto partneriais.

Tyrimo „Aktyvus pilietiškumas Europos Sąjungoje“ ataskaitos

Studijos „Aktyvus pilietiškumas Europos Sąjungoje“ (Participatory Citizenship in the European Union) 3 dalyse – Konteksto tyrimo ataskaitoje, Analitinio tyrimo ataskaitoje ir Gerosios praktikos tyrimo ataskaitoje – buvo nagrinėjami teorijos, politikos, gerosios patirties ir įtraukties lygmens aspektai. Duomenys tyrimui buvo renkami visose 27 ES valstybėse narėse, taip pat tyrimą papildė informacija iš Europos ir tarptautinių duomenų bazių bei iš naujausios šios srities literatūros. Ketvirtoje ataskaitoje yra pateikiamos politinės rekomendacijos, kurios buvo parengtos atsižvelgiant į Europa 2020 strategiją, o konkrečiau orientuojamos į politiką ir veiksmus, susijusius su naujosios kartos programa „Europa piliečiams 2014 – 2020“, 2013-ais vyksiančius Europos pilietiškumo metus bei 2014 metais vyksiančius Europos Parlamento rinkimus.  Susipažinti su visomis tyrimo ataskaitos dalimis (anglų kalba) galite Europos Komisijos Pilietiškumo puslapio naujienose.

Strenči savivaldybė (Latvija) ieško partnerių miestų giminiavimosi projektams

Strenči miesto savivaldybė, esanti Latvijos šiaurėje ir jungianti keturis miestelius (Strenči, Seda, Jerceni ir Plani; 4000 gyventojų) ketina teikti paraišką programos „Europa piliečiams” 1 veiksmo 1.1 priemonei „Miestų giminiavimosi veiklai skirti piliečių susitikimai” 2012 m. rugsėjo 1 d. bei ieško partnerių ES šalyse. Savivaldybė norėtų bendradarbiauti įgyvendinant kultūros, kultūros paveldo, turizmo, savanoriškos ir nevyriausybinių organizacijų veiklos projektuose bei projektuose, susijusiuose su sielių plukdymo tradicijomis. Daugiau informacijos apie šį miestą ir kontaktus galite rasti čia >>

Iaslovato savivaldybė (Rumunija) ieško partnerių miestų giminiavimosi projektui

Rumunijos šiaurės-rytuose esantis Iaslovat miestelis (4040 gyventojų, Bukovina provincija) planuoja plėtoti miestų giminiavimosi programą su Europos Sąjungoje bei už jos ribų esenčiomis šalimis. Šia programa siekiama sukurti pagrindą bendradarbiavimui tam, jog skirtingų Europos regionų žmonės galėtų susitikti ir aptarti įvairias problemas, pasidalinti patirtimi bei idėjomis, išreikšti savo nuomonę bet kurioje srityje. Savivaldybė siūlo kartu plėtoti teminius projektus, pavyzdžiui vandentvarkos, stichinių nelaimių prevencijos, ekonominės plėtros, kultūros ir švietimo, socialinių paslaugų gerinimo srityse. Siekiant užmegzti naujus ryšius ir sėkmingai plėtoti naujas bendradarbiavimo galimybes, Iaslovato savivaldybė ieško partnerių projektams, kuriuos planuojama teikti programos „Europa piliečiams“ 1 veiksmo 1.1 priemonei „Miestų giminiavimosi veikloms skirti piliečių susitikimai“ (paraiškų teikimo terminas 2012 m. rugsėjo 1 d.). Daugiau informacijos bei kontaktus galite rasti prisegamame dokumente.

Lagkado savivaldybė (Graikija) ieško partnerių spa-miestų bendradarbiavimo tinklo projektui

20 km nuo Salonikų nutolusi Lagkado savivaldybė (Graikija), nuo 2011 metų jungianti aštuonių miestelių regioną, yra viena didžiausiu žemyninėje Graikijos dalyje esančių savivaldybių, kurioje gyvena apie 50 000 gyventojų. Įsikūręs kalnų slėnyje, Lagkadas buvo vienas seniausių ir svarbiausių senovės Migdonijos miestų. Žaliame Migdonijos slėnyje, kuris yra už 2 km nuo Lagkado, šiuo metu yra įsikūrę terminių pirčių kompleksai, tarp jų yra dvi istorinės Bizantijos pirtys, veikusios 900 – 1400 m. pr. Kr. Lagkado savivaldybė norėtų sukurti kurortinių miestų (siūlančių pirčių ir spa, mineralinių bei terminių vandenų procedūras) tinklą bei ieško partnerių projektui, kuris būtų teikiamas programos „Europa piliečiams“ 1 veiksmo 1.2 priemonei „Susigiminiavusių miestų tinklai“ (paraiškų teikimo terminas 2012 m. rugsėjo 1 d.). Daugiau informacijos galite rasti prisegamame dokumente. Kontaktinis asmuo: Ms Marianna Skrinou, el.paštas mskrinou@hotmail.com, tel. (0030) 6948082801, 2394330264.

Liepos 27 d. Merkinės piliakalnio papėdėje – laisvės kinas ir dainos

Šių metų liepą perkopėme simbolinį 22 metų slenkstį, kai Laisvoje Lietuvoje gyvename ilgiausiai per pastaruosius 100 metų. Tad liepos 27 d., penktadienį, Europos Parlamento narė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė visus kviečia susiburti Merkinės piliakalnio papėdėje ir kartu paminėti reikšmingą sukaktį, jog Laisvoje ir Nepriklausomoje Lietuvoje gyvename ilgiausiai per pastarąjį 100 metų. “Nors simbolinę ribą, kai esame laisvi ilgiau, nei gyvavo pirmoji Lietuvos Respublika, perkopėme liepos pradžioje, vidurvasario vakarą nuostabiame Dzūkijos krašte skirsime Laisvės kovų dalyviams ir Merkinėje prisiminsime juos režisieriaus Jono Vaitkaus filmu „Vienui vieni“ bei gražiausiomis partizanų dainomis prie atminimo laužo. Tikiuosi, kad pasidžiaugti mūsų laisve susibursime šeimomis, draugėn pasikviesdami ir bičiulius, kaimynus, nes išties turime ką švęsti”, – sako Europos Parlamento narė Radvilė Morkūnaitė. Renginys prasidės 20 valandą, tačiau jau nuo 19.30 val. visi besirenkantys bus kviečiami apžiūrėti kilnojamąją Lietuvos kariuomenės ginklų parodą. Renginio aprašymą rasite čia, o programą galite atsisiųsti čia.

Kvietimas į konferenciją Ispanijoje, skirtą pilietiškumo ugdymui

Kaip ir kiekvienais metais Europos pilietiškumo ugdymo tinklas NECE (Networking European Citizenship Education) kviečia 2012 m. lapkričio 21-24 d. į Kordoboje (Ispanija) rengiamą konferenciją „Dalyvavimas dabar! Pilietiškumo ugdymas ir demokratija pokyčių laikais“ (Participation now! Citizenship Education and Democracy in Times of Change). Konferencijoje bus kalbama apie šiuolaikinius demokratijos ir dalyvavimo konceptus pasaulinių pokyčių, politikos, visuomenės ir ekonomikos krizių kontekste. Dalyvavimas konferencijoje yra nemokamas, tačiau norintys į ją atvykti turėtų užsiregistruoti iki spalio mėnesio bei padengti savo kelionės ir apgyvendinimo išlaidas. Platesnį konferencijos aprašymą, jos programą ir kontaktus registracijai galite rasti NECE tinklo puslapyje.

Raportas iš konferencijos „Atmintis ateičiai”, vykusios 2012 m. balandžio 26-27 d. Kopenhagoje

2012 m. balandžio 26 – 27 d. Kopenhagoje vykusioje konferencijoje „Atmintis ateičiai“ (Remembering for the Future) susirinko daugiau kaip 100 aktyviai atminties įamžinimo srityje dirbančių žmonių diskusijai apie tai, iš ko susidaro Europos atmintis, kokia turėtų būti Europos perspektyva sprendžiant atminties įamžinimo klausimus, kodėl ir kokias pastangas reikėtų dėti norint išsaugoti atminimą ateities kartoms. Renginyje dalyvavo dvidešimties šalių atstovai. Ši konferencija – tai vienas iš tęstinių Europos atminties įamžinimo tinklo susitikimų, kuriuos inicijuoja Europos Komisija programos „Europa piliečiams“ rėmuose. Kviečiame susipažinti su šio renginio apibendrinimu, kuriame rasite glaustas pranešėjų prezentacijas bei konferencijos metu vykusių darbo grupių parengtas išvadas. Konferencijos raportą galite rasti old.pilieciams.eu naujienose.

Projektų vykdytojams: paskelbtos ataskaitos formos 2011 metais finansuotiems projektams

Vykdomosios agentūros EACEA tinklalapyje jau galima rasti 2011 m. pradėtų įgyvendinti projektų ataskaitos formas. Ataskaitoms reikalingų dokumentų sąrašo, turinio bei finansinių ataskaitų formų ieškokite Beneficiaries 2011 skiltyje. Taip pat primename, jog siekiant palengvinti projektų vykdytojų darbą, Vykdomoji agentūra parengė Finansinės informacijos rinkinį, su kuriuo galite susipažinti čia.

 Į titulinį | Kontaktai
© Visos teisės saugomos. BĮ Tarptautinių kultūros programų centras / „Europa piliečiams“ biuras