booksfromlithuania.ltpilieciams.eucultureguide.ltkultura2007.lt koperator.lt
Programa „Europa piliečiams“ - logotipas

Rugsėjo 1 d. – artimiausias paraiškų teikimo terminas miestų giminiavimosi veikloms

Primename, jog iki 2012 m. rugsėjo 1 d. paraiškas galima teikti dviems programos „Europa piliečiams“ priemonėms:

Pagal 1 veiksmo 1.1. priemonę Susigiminiavusių miestų piliečių susitikimai remiami projektai, kuriuose, pasinaudojant susigiminiavusių miestų partneryste yra padedama bendradarbiaujančių miestų piliečiams ir įvairioms piliečių grupėms gilinti tarpusavio žinias ir supratimą. Susitikimams turėtų būti būdingi trys aspektai: siekis stiprinti Europos integraciją, aktyvus dalyvavimas ir kultūrų dialogas. Paraiškas gali teikti savivaldybės, miestų giminiavimosi komitetai ar ne pelno organizacijos, atstovaujančios vietos valdžios instituciją bent iš dviejų programoje dalyvaujančių šalių. Skiriama parama – nuo 5000 iki 25 000 eurų. Paraiškų teikimo terminas šiai priemonei yra 2012 m. rugsėjo 1 d. – projektams, kurie prasideda tarp 2013 m. sausio 1 d. ir 2013 m. rugsėjo 30 d.

Pagal  1 veiksmo 1.2 priemonę Susigiminiavusių miestų tinklai finansavimas skiriamas tinklų, sukurtų remiantis susigiminiavusių miestų ryšiais, kurie svarbūs užtikrinant struktūrizuotą, intensyvų ir daugiaaspektį savivaldybių bendradarbiavimą, plėtojimas. Paraiškas gali teikti savivaldybės ir susigiminiavę komitetai, vietos ir regiono valdžios institucijos, asociacijos, atstovaujančios vietos savivaldos institucijoms.Paraišką turi teikti bent 4 programoje dalyvaujančių šalių parteriai. Taip pat turi būti numatyti bent 3 renginiai, kuriuose dalyvautų bent 30 dalyvių iš pakviestų užsienio savivaldybių. Ilgiausia projekto trukmė – 24 mėnesiai. Skiriama parama – nuo 10 000 iki 150 000 eurų. Paraiškų teikimo terminas šiai priemonei yra 2012 m. rugsėjo 1 d. – projektams, kurie prasideda tarp 2013 m. sausio 1 d. ir 2013 gegužės 30 d.

Išsamią informaciją apie šias priemones galite rasti programos vadove.

Užpildyta elektroninė paraiškos forma turi būti pateikiama internetu iki paraiškos teikimo termino dienos 12 val. (vidurdienio, CEST).  Paraiškos formas bei priedų paketą šioms priemonėms galima rasti Vykdančiosos agentūros EACEA tinklalapyje adresu http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2012/index_en.php.

Rengiančius paraiškas kviečiame konsultuotis su programos „Europa piliečiams“ biuru Lietuvoje, kuriame Jums  atsakysime į kylančius klausimus (el. paštas info@pilieciams.eu, tel. (8~5) 2616687).

 Į titulinį | Kontaktai
© Visos teisės saugomos. BĮ Tarptautinių kultūros programų centras / „Europa piliečiams“ biuras