booksfromlithuania.ltpilieciams.eucultureguide.ltkultura2007.lt koperator.lt
Programa „Europa piliečiams“ - logotipas

Kvietimas NVO ir socialiniams partneriams savo renginius įtraukti į Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai susitikimų sąrašą

 

Užsienio reikalų ministerija, siekdama į  Lietuvos pasirengimą pirmininkauti ir pirmininkavimą ES Tarybai 2013 m.  įtraukti pilietiškai aktyvias Lietuvos ir užsienio nevyriausybines organizacijas ir socialinius partnerius, kviečia teikti paraiškas ir papildyti oficialų Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai susitikimų sąrašą savo siūlomais renginiais.

Nevyriausybinės organizacijos ir socialiniai partneriai raginami inicijuoti diskusijas aktualiais Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetų, darbotvarkės klausimais, įsitraukti į teisėkūros bei sprendimų priėmimo procesus, kviesti dialogo valstybės institucijas ir užsienio partnerius.

Nevyriausybinių organizacijų ir socialinių partnerių susitikimai, įtraukti į Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai nevyriausybinių organizacijų ir socialinių partnerių susitikimų sąrašą, įgis Pirmininkavimo susitikimo statusą. Tai užtikrins ne tik susitikimo, bet ir didesnį jį pasiūliusios organizacijos žinomumą/matomumą nacionaliniu, europiniu ir tarptautiniu lygiu. Informacija apie susitikimą bus viešinama oficialioje Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 2013 m. interneto svetainėje, organizatoriai renginyje galės naudoti oficialų Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai logotipą, talpinti jį savo interneto svetainėje. Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai nevyriausybinių organizacijų ir socialinių partnerių susitikimų sąraše esantys susitikimai taip pat galės pretenduoti į dalinį Europos Socialinio Fondo finansavimą susitikimo organizavimui pagal Užsienio reikalų ministerijos vykdomą projektą „Lietuvos įsitinklinimo Europos Sąjungoje skatinimas“.

Paraiškos forma ir reikalavimai pareiškėjams, siūlomiems sutikimams, paraiškoms ir jų teikimui, taip pat informacija apie paraiškų vertinimą ir atranką pateikiami Gairėse pareiškėjams.Užpildytos paraiškų formos kartu su pagrindžiančiais dokumentais gali būti pateiktos neribojamą laiką.

Daugiau informacijos galite rasti čia:  http://www.eu2013.lt/index.php?1468388757

 

 Į titulinį | Kontaktai
© Visos teisės saugomos. BĮ Tarptautinių kultūros programų centras / „Europa piliečiams“ biuras