booksfromlithuania.ltpilieciams.eucultureguide.ltkultura2007.lt koperator.lt
Programa „Europa piliečiams“ - logotipas

Europos Komisija paskelbė 2013-ųjų Europos piliečių metų pradžią

EYC2013_moto_LT2013 m. sausio 1 d. Europos Komisija paskelbė Europos piliečių metų, skirtų jums ir jūsų teisėms, pradžią. Šie Europos metai ypatingai svarbūs Europos integracijai: 2013-aisiais minimos 20-osios ES pilietybės įvedimo 1993 m. Mastrichto sutartimi metinės, be to, už metų vyks Europos Parlamento rinkimai.

2013 m. sausio 10 d. Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso ir jo pavaduotoja Viviane Reding kartu su Airijos ministre pirmininke Enda Kenny ir Europos reikalų ministre Lucinda Creighton atidarė Europos piliečių metų iškilmes Dublino rotušėje. Atvirose diskusijose su Europos vadovais apie Europos Sąjungos ateitį dalyvavo per 200 Dublino piliečių. Diskusijose taip pat dalyvavo Airijos ministrės pirmininkės pavaduotojas Eamonas Gilmore ir Airijai atstovaujantys Europos Parlamento nariai.

„Piliečiai turi tiesiogiai dalyvauti kuriant stipresnę ir politiškesnę Sąjungą. Štai kodėl 2013-ieji yra Europos piliečių metai – metai, skirti jums ir jūsų, kaip europiečių, teisėms,“ – tvirtino už teisingumą atsakinga Europos Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Sąjungos pilietybė – ne tuščia sąvoka, o konkreti realybė, apčiuopiamai naudinga piliečiams. Europos Komisija nori padėti žmonėms suvokti, kaip jie gali tiesiogiai naudotis savo teisėmis, ir išklausyti jų nuomonę apie tai, kurlink suka Europa. Europos piliečiams turi būti sudarytos sąlygos išreikšti susirūpinimą ir pasirengti būsimiems Europos Parlamento rinkimams. Metas mums visiems prisiimti atsakomybę už bendrą ateitį.“

Europos piliečių metams paminėti 2013-aisiais visoje ES bus surengta įvairių europinio, nacionalinio, regioninio ar vietinio lygmens renginių, konferencijų ir seminarų (renginių kalendorius paskelbtas http://europa.eu/citizens-2013). Be to, Komisija daugiau informuos apie įvairiomis kalbomis parengtus interneto portalus „Europe Direct“ ir „Jūsų Europa“, kurie sudaro vieno langelio principu veikiančios informavimo apie Sąjungos piliečių teises sistemos pagrindą, taip pat stiprins problemų sprendimo priemonių, kaip antai SOLVIT, vaidmenį ir apie jas informuos daugiau, kad Sąjungos piliečiai galėtų geriau naudotis savo teisėmis ir jas ginti.

2013 m. Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja V. Reding ir kiti jos nariai bendromis su nacionaliniais ir vietiniais politikais jėgomis visoje Europoje rengs diskusijas su piliečiais, per kurias juos išklausys ir atsakys į jų klausimus. Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja V. Reding jau surengė diskusijas Kadise (Ispanija), Grace (Austrija) ir Berlyne (Vokietija), o Komisijos narys L. Andoras – Neapolyje (Italija). 2013 m. įvairiuose Europos miestuose vyks dar daugiau tokių renginių, o europinio ir vietinio lygmens politinių sprendimų priėmėjai dalyvaus visoje ES vyksiančiose diskusijose su piliečiais iš visų visuomenės sluoksnių. Diskusijas galima stebėti http://ec.europa.eu/european-debate.

2012 m. gegužės 9 d. – rugsėjo 9 d., siekdama paruošti dirvą Europos piliečių metams, Komisija surengė plataus masto viešas konsultacijas, per kurias klausė piliečių, kokių problemų jie patiria naudodamiesi savo, kaip ES piliečių, teisėmis. Respondentai tiesiai sakė, kad jiems ES teisės, ypač laisvo judėjimo ir politinės teisės, yra labai svarbios. Jie norėtų gyventi, dirbti, keliauti, mokytis ir apsipirkti tikroje Europos erdvėje, nevaržomi biurokratizmo ir nepatirdami diskriminacijos. Tačiau respondentai taip pat nurodė, kad kelias dar ilgas. Jie pabrėžė, kad tebėra įvairių problemų, pavyzdžiui, ES teisėmis sunku naudotis vietiniu lygmeniu. Šias problemas Komisija aptars kitoje ES pilietybės ataskaitoje, kurią ketina pateikti 2013 m. Konsultacijų rezultatai paskelbti http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf.

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

Daugiau informacijos apie 2013 Europos piliečių metus:

- Europos piliečių metų tinklalapis http://europa.eu/citizens-2013

- Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos ir už teisingumą atsakingos Komisijos narės Viviane Reding interneto svetainėje http://ec.europa.eu/reding.

- Diskusijos su piliečiais apie Europos Sąjungos ateitį http://ec.europa.eu/european-debate

 Į titulinį | Kontaktai
© Visos teisės saugomos. BĮ Tarptautinių kultūros programų centras / „Europa piliečiams“ biuras