booksfromlithuania.ltpilieciams.eucultureguide.ltkultura2007.lt koperator.lt
Programa „Europa piliečiams“ - logotipas

Vokietijos organizacija skubiai ieško partnerio Lietuvoje miestų giminiavimosi projektui

 Vokietijos organizacija Europäisches Haus Pappenheim (EHP) planuoja teikti paraišką programos „Europa piliečiams“ 1 veiksmo 1.2 priemonei „Susigiminiavusių miestų tinklai“ (paraiškų teikimo terminas 2013 m. vasario 1 d.) ir skubiai ieško partnerių iš Lietuvos, ypač iš nedidelių miestelių.

Projektui „Verbum Intellegere Pro Europa – Awareness of Word-Associations for the Benefit of Europe (VIP-EU)“ pagrindą davė įžvalga, jog skirtingų kultūrų žmonių bendravimas dažnai sutrinka dėl kai kurių žodžių, skirtingose kultūrose keliančių skirtingas asociacijas, naudojimo bei šių asociacijų skirtumų nežinojimo. Netgi toje pačioje kultūroje gyvenančių skirtingų socialinių grupių atstovai gali skirtingai suprasti tuos pačius žodžius. Žmonės turėtų žinoti apie šiuos sunkiai pastebimus skirtumus prieš priimdami sprendimus, susijusius su Europos politika.

Šis projektas susideda iš kelių žingsnių:
1 žingsnis (pasiruošimas, 2 mėn.). Sukuriamas viesiems atviras, projektui skirtas Wikiversity puslapis. Be pagrindinių projekto idėjų pristatymo, jame būtų įdiegti įrankiai žmonėms, norintiems išmokti anglų ar kitos projekto partnerio šalies kalbos.
2 ir 3 žingsniai (etapas internetinėje erdvėje, 12 mėnesių). Projekto Wikiversity puslapyje naudojama apklausa, kurios metu nustatinėjama, kokias asociacijas skirtingose kultūrose kelia pasiūlytas „mėnesio žodis“ (pavyzdžiui žodis „kalba“). Taip pat šiame etape bus dirbama su septynių socioekonominių grupių atstovais (pvz. žmonės, dirbantys sveikatos ar socialinio darbo srityje). Grupių atranka bus formuojama pagal projekte dalyvaujančių miestų poreikius ir siūlymus. Nustačius skirtumus, žmonės bus kviečiami diskusijai Europai aktualiais klausimais, susijusiais su „mėnesio žodžiu“, pavyzdžiui tema „Ar reikėtų skirti daugiau lėšų daugiakalbystės plėtojimui Europoje?“ 2 ir 3 žingsniai kartojami 12 kartų.
4 žingsnis (7 konferencijos nacionaliniu mastu, 10 mėnesių). Septyniose konferencijose projekte dalyvaujančių miestų žmonės bus kviečiami pristatyti ir diskutuoti internetinės apklausos rezultatus. Kiekvienas projekte dalyvaujantis miestas turėtų atsiųsti vieną atstovą 7 socioekonominėms grupėms. Projekto pabaigoje planuojama parengti konkrečias rekomendacijas ES institucijoms.

Pagrindinis projekto koordinatorius, siekdamas palengvinti partneriams darbą, iš projekto partnerių tikisi trijų dalykų:
- Atrinkti 7 patikimus 7 socioekonominių grupių atstovus, kurie reguliariai dalyvautų projekto veiklose;
- Paskatinti kitus žmones įsitraukti ir dalyvauti projekte;
- Surengti vieną tarptautinį susitikimą.

Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie projektą, susisiekite žemiau nurodytais kontaktais. Organizacijas, susidomėjusias dalyvavimu projekte, organizatoriai kviečia kuo skubiau susisiekti su jais bei pateikti tokią informaciją apie savo organizaciją: organizacijos kontaktinius duomenis (adresą, el.paštą, telefono numerį), projektų, kuriems per pastaruosius 3 metus organizacija gavo ES paramą, sąrašą (nurodant programos/iniciatyvos pavadinimą, sutarties numerį ir projekto pavadinimą).

Kontaktinis asmuo:
Prof. Dr. Joachim Grzega
Director Europäisches Haus Pappenheim (EHP)
Stadt Pappenheim Marktplatz 1 DE-91788 Pappenheim
+ 49 / (0)9143 / 606-60
grzega@pappenheim.de
http://www.ehp-online.eu

 Į titulinį | Kontaktai
© Visos teisės saugomos. BĮ Tarptautinių kultūros programų centras / „Europa piliečiams“ biuras