booksfromlithuania.ltpilieciams.eucultureguide.ltkultura2007.lt koperator.lt
Programa „Europa piliečiams“ - logotipas

Naujienlaiškis (kovas)

Šiame naujienlaiškyje skaitykite:
- Artimiausias „Europa piliečiams“ programos paraiškų teikimo terminas – birželio 1 d.
- Programos „Europa piliečiams“ rezultatų 2011-2012 metais tyrimas
- Latvių asociacija „Courage foundation“ ieško partnerių 4 veiksmo projektui
- Leidinys apie „Europa piliečiams“ programą 2014 – 2020 metais
- Konferencija Vilniuje „Europos pilietis: aktyvus, mobilus ir besimokantis visą gyvenimą“
- Konkursas jaunimui – pasakyk, ką manai apie Europos Parlamentą
- Bendruomenių organizacijų projektų, skirtų šių organizacijų socialinei veiklai palaikyti ir plėtoti finansavimo konkursas
- Regioninių nevyriausybinių organizacijų, dirbančių savanoriškos veiklos organizavimo ir informavimo srityse, projektų finansavimo konkursas

Artimiausias „Europa piliečiams“ programos paraiškų teikimo terminas – birželio 1 d.

Primename, jog iki 2013 m. birželio 1 d. paraiškas galima teikti net keturioms programos „Europa piliečiams“ priemonėms:
- 1 veiksmo 1.1 priemonei „Susigiminiavusių miestų piliečių susitikimai“
- 1 veiksmo 2.1 priemonei „Piliečių projektai“
- 1 veiksmo 2.2priemonei „Remiamosios priemonės“
- 4 veiksmas „Gyva Europos atmintis“
Daugiau skaitykite čia >>

Programos „Europa piliečiams“ rezultatų 2011-2012 metais tyrimas

Praeitais metais buvo inicijuotas „Europa piliečiams“ programos tyrimas. Tyrimui atlikti buvo samdomas Viešosios politikos ir vadybos instituto iš Lietuvos ir Eureval iš Prncūzijos konsorciumas. Tyrimas buvo parengtas iki 2013 metų pradžios. Jis atskleidžia, jog veiklos, remiamos programos, daro pastovų teigiamą poveikį dalyviams, ypač kai kalbama apie priklausymo Europai jausmą, kitų Europos šalių gyventojų supratimą bei kontaktų ir partnerysčių užmezgimą tarp organizacijų ir asmenų. Su išsamiais tyrimo rezultatais galite susipažinti Europos Komisijos tinklalapyje, skirtame „Europa piliečiams“ programai >>

Latvių asociacija „Courage foundation“ ieško partnerių 4 veiksmo projektui

Koceni apylinkės (Latvija) asociacija „Courage foundation” ketina teikti projekto „Praeities ir dabarties kodai Europoje“ paraišką 4 veiksmui „Gyva Europos atmintis“ (terminas – birželio 1 d.) ir ieško partnerių jam įgyvendinti. Latvijos žmonės išgyveno dvi totalitarines sistemas – nacizmą ir stalinizmą, buvo okupuoti 50 metų, ir pagaliau pradėjo suvokti demokratinės sistemos ir visuomenės pažeidžiamumą. Dabar latviai turi galimybę patys priimti ir realizuoti sprendimus, daryti klaidas ir mokytis. Latviai nori suprasti pastarojo šimtmečio bendros Europos istorijos procesus, kurie darė įtaką skirtingų kartų mąstymo modeliams bei dabartiniams procesams. Projekto metu planuojama išsiaiškinti, kaip šie istoriniai procesai yra suprantami kitų Europos šalių žmonių akimis ir ar latvių požiūris į Antrąjį pasaulinį karą sutampa su kitų Europos tautų požiūriu. Projekto „Praeities ir dabarties kodai Europoje“ tikslas yra žinių ir diskusijų pagalba skatinti išlavintą visuomenės požiūrį į demokratiją ir kitas Europos vertybes. Daugiau apie projektą ir kontaktinius duomenis galite rasti čia >>

Leidinys apie „Europa piliečiams“ programą 2014 – 2020 metais

Jei jus domina, kas laukia programos „Europa piliečiams“ po 2014 metų, virtualiame Europos Sąjungos institucijų leidinių knygyne „EU Bookshop“ galite elektroniniu pavidalu atsisiųsti Europos Parlamento sekretoriatio Vidaus politikos generalinio direktorato parengtą naujos kartos programos „Europa piliečiams“ 2014-2020 metais apžvalgą. Leidinyje yra apžvelgiama dabartinė programa, Komisijos pateiktas pasiūlymas naujai programai bei jo svarstymi kitose ES institucijose. Aptariamos siūlomos programos stipriosios ir silpnosios pusės, pateikiama recomendacijos galimiems pakeitimams. Leidinį (anglų, vokiečių, prancūzų k.) galite atsisiųsti čia >>

Konferencija Vilniuje „Europos pilietis: aktyvus, mobilus ir besimokantis visą gyvenimą“

Švietimo mainų paramos fondas kartu su Europos Parlamento Informacijos biuru Lietuvoje bei Lietuvos Respublikos Seimo Europos informacijos biuru kviečia dalyvauti Europos piliečių metams skirtoje konferencijoje „Europos pilietis: aktyvus, mobilus, besimokantis visą gyvenimą“. Europos piliečių metų tikslas – didinti piliečių informuotumą apie ES galiojančias asmens teises, skatinti piliečius aktyviau dalyvauti formuojant Sąjungos politiką. Konferencijos metu bus diskutuojama apie ES pilietybės teikiamas galimybes bei iššūkius. Ypatingas dėmesys bus skiriamas ES piliečių teisei laisvai judėti, pristatyta „Europos piliečių iniciatyva“, pasirengimo dalyvauti mobilumo programose veiksniai bei analizuojamas poveikis dalyviams. Diskusijoje „Ką reiškia būti aktyviu Europos piliečiu?“ Mokymosi visą gyvenimą programos projektų dalyviai ir visuomenės veikėjai ne tik pasidalins asmenine patirtimi, bet ir ieškos atsakymo į klausimą „Kas yra ir koks turi būti Europos pilietis?“. Renginys vyks 2013 m. kovo 27 d. Vilniuje, Lietuvos Respublikos Seimo III rūmuose, nuo 11 val. Būtina išankstinė registracija. Daugiau informacijos apie renginį, jo programą bei kontaktus registracijai galite rasti Švietimo mainų paramos centro tinklalapyje >>

Konkursas jaunimui – pasakyk, ką manai apie Europos Parlamentą

Konkursas „Europos Parlamentas: kodėl man tai turėtų rūpėti?“ kviečia 16 – 30 metų amžiaus ES šalių narių bei Kroatijos jaunimą naujais ir įtikinančiais būdais išreikšti nuomonę, kodėl jiems yra svarbus (arba nesvarbus) Europos Parlamentas ir, kodėl reikėtų balsuoti artėjančiuose Europos Parlamento rinkimuose. Konkursas suteikia galimybę jaunimo saviraiškai ir nuomonės išsakymui. Dalyviai konkurse kviečiami registruotis iki kovo 28 d. Dvidešimt geriausių konkurso dalyvių turės galimybę apsilankyti Briuselyje, sužinoti daugiau apie ES institucijas ir pasidalinti savo mintimis su Europos Sąjungos politikais. Daugiau informacijos apie konkursą bei dalyvio anketą galite rasti konkurso organizatorių Europos politikos centro (European Policy Centre) tinklalapyje >>

Bendruomenių organizacijų projektų, skirtų šių organizacijų socialinei veiklai palaikyti ir plėtoti finansavimo konkursas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia Bendruomenių organizacijų projektų, skirtų šių organizacijų socialinei veiklai palaikyti ir plėtoti finansavimo 2013 metais konkursą. Konkurso tikslas – finansuoti projektus, skirtus bendruomenės socialinei veiklai organizuoti (socialinei pagalbai teikti, kartų bendradarbiavimui ir šeimos institutui stiprinti, bendruomenės narių teigiamam požiūriui į globą šeimoje, globėjus (įtėvius) formuoti bei bendruomenės nariams patiems globoti ar įvaikinti tėvų globos netekusius vaikus skatinti; socialinės rizikos asmenų grupių atskirčiai mažinti ir kt.), savanoriškai veiklai organizuoti, finansiniam savarankiškumui ugdyti plėtojant paslaugas ir visuomenės sveikatos stiprinimo priemonėms plėtoti. Paraiškas ir kitus būtinus dokumentus galima pateikti iki 2013 m. kovo 22 d. (imtinai). Konkurso organizavimo nuostatus ir paraiškos formą galima rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklalapyje >>

Regioninių nevyriausybinių organizacijų, dirbančių savanoriškos veiklos organizavimo ir informavimo srityse, projektų finansavimo konkursas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia Regioninių nevyriausybinių organizacijų, dirbančių savanoriškos veiklos organizavimo ir informavimo srityse, projektų finansavimo 2013 m. konkursą.  Paraiškas gali teikti asociacija, labdaros ir paramos fondas, viešoji įstaiga, išskyrus viešąją įstaigą, kurios vienintelė steigėja ir (arba) dalininkė yra valstybės ar savivaldybės institucija arba įstaiga, religinė bendruomenė ar bendrija. Finansuojamos tokios projektų veiklos:
- informacijos apie savanorystę ir savanorišką veiklą regione arba šalyje vykdančias organizacijas kaupimas, sisteminimas, aktualizavimas, tokios informacijos teikimas plačiajai visuomenei, suinteresuotoms šalims;
- fizinių ir juridinių asmenų konsultavimas savanoriškos veiklos klausimais;
- savanorišką veiklą plėtojančių organizacijų bendradarbiavimo skatinimas;
- bendrų veiklų ir (ar) akcijų vykdymas kartu su įvairiomis gyventojų grupėmis (moksleiviais, jaunimu, pagyvenusiais asmenimis);
- savanoriškos veiklos populiarinimo ir viešinimo iniciatyvos.
Paraiškas ir kitus būtinus dokumentus pateikti reikia iki 2013 m. balandžio 5 d. (imtinai). Konkurso organizavimo nuostatus ir paraiškos formą galima rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklalapyje >>

 Į titulinį | Kontaktai
© Visos teisės saugomos. BĮ Tarptautinių kultūros programų centras / „Europa piliečiams“ biuras