booksfromlithuania.ltpilieciams.eucultureguide.ltkultura2007.lt koperator.lt
Programa „Europa piliečiams“ - logotipas

Naujienlaiškis (gegužė)

Šiame naujienlaiškyje skaitykite:
- Paskelbti susigiminiavusių miestų tinklų projektų 1-ojo etapo atrankos rezultatai
- Kvietimas savivaldybių darbuotojams vykti į vizitą Slovėnijos savivaldybėse
- Italijos asociacija Carpe Diem skubiai ieško partnerių Lietuvoje 4 veiksmo projektui
- Prancūzijos tinklinė organizacija ieško partnerių projektui apie jaunimo dalyvavimą rinkimuose
- Rytų Sarajevo miestas ieško partnerių bendradarbiavimo projektui turizmo srityje
- Albanijos žmogaus teisių NVO norėtų prisijungti prie Jūsų projektų

Paskelbti susigiminiavusių miestų tinklų projektų 1-ojo etapo atrankos rezultatai

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdančioji agentūra (EACEA) paskelbė 2013 metų 1 veiksmo 1.2 priemonės „Susigiminiavusių miestų tinklai“ 1 etapo (paraiškos teiktos iki 2013 m. vasario 1 d.) finansuojamų projektų sąrašą. Šiame etape Agentūra gavo 133 paraiškas, iš kurių bus finansuoti 23 projektai, o jiems bus skirta 2 546 500 eurų parama. Programos finansuojamuose projektuose 4 Lietuvos miestai dalyvaus partnerio teisėmis. Daugiau skaitykite čia >>

Kvietimas savivaldybių darbuotojams vykti į vizitą Slovėnijos savivaldybėse

2013 m. liepos 1-4 dienomis, Slovėnijos Europa piliečiams biuras rengia užsienio svečių vizitą į Slovėnijos savivaldybes, kurio tikslas – suteikti savivaldybių darbuotojams galimybę užmegzti miestų bendradarbiavimo ryšius, pasikeisti patirtimi bei atrasti aktualias temas bendroms ateities  veikloms. Organizatoriai atrinks 10 užsienio savivaldybių atstovus, kuriems bus padengtos kelionės, apgyvendinimo bei maitinimo išlaidos. Norėdami dalyvauti šiame susitikime, iki gegužės 30 d. turėtumėte užpildyti ir nusiųsti organizatoriams dalyvio anketą. Platesnį šio susitikimo aprašymą bei organizatorių kontaktus galite rasti čia >> , o dalyvio anketą čia >>

Italijos asociacija Carpe Diem skubiai ieško partnerių Lietuvoje 4 veiksmo projektui

Mokinių bei jaunimo neformalaus švietimo srityje veikianti asociacija Carpe Diem (Associazione Carpe Diem) ieško partnerių Lietuvoje projektui „Vakar, šiandien, daugiau niekada“ (Yesterday, today, never again), kurio paraišką planuoja teikti 4 veiksmui – Gyva Europos atmintis (paraiškų teikimo terminas – 2013 m. birželio 3 d.). Projektu bus siekiama didinti tikslinės grupės (daugiausiai jaunimo) informuotumą, skatinti permąstyti ir diskutuoti apie rasinio nepakantumo pagrindu vykdytą persekiojimą, deportacijas ir masines žudynes nacizmo ir kitų totalitarinių režimų metu bei parodyti jų pasekmes bei atgarsius dabartinėse konfliktinėse situacijose. Organizatoriai projektui ieško partnerių iš Lietuvos – nevyriausybinių organizacijų, nukentėjusiųjų asociacijų, istorinės atminties srityje dirbančių organizacijų, fondų, tyrimų centrų bei švietimo institucijų. Daugiau apie šį projektą >>

Italijos asociacija ieško partnerių projektui, skirtam žurnalistams ir viešųjų ryšių specialistams

TIA Asociacija (www.tiassociaizone.org), kartu su partneriais iš 5 ES šalių, ketina teikti paraišką 1 veiksmo 2.1 priemonei  „Piliečių projektai“ (paraiškų teikimo terminas – 2013 m. birželio 3 d.) ir ieško partnerių šiam projektui. Projekto metu būtų rengiamas Europos žurnalistikos kursas, skirtas jauniems profesionaliems žurnalistams bei viešųjų ryšių specialistams. Kiekvienoje šalyje planuojama surengti po du seminarus (iš viso 10 seminarų), kurių tikslas – didinti informuotumą apie Europos pilietybę, pagilinti žinias apie Europos politikos bei institucijų veiklų principus, suteikti galimybę naudotis demokratinio dalyvavimo instrumentais tokiais kaip Europos piliečių iniciatyva, peticijos, dalyvavimas rinkimuose. Daugiau informacijos bei organizatorių kontaktus rasite čia >>

Prancūzijos tinklinė organizacija ieško partnerių projektui apie jaunimo dalyvavimą rinkimuose

Prancūzijos organizacija Anacej, jungianti jaunus profesionalus bei vietos valdžios atstovus ieško partnerių projektui, kuris bus teikiamas 1 veiksmo 2.1 priemonei  „Piliečių projektai“ (paraiškų teikimo terminas – 2013 m. birželio 3 d.). 2014 metais Prancūzijoje sutaps du svarbūs įvykiai: Europos Parlamento rinkimai bei savivaldybių rinkimai.  Šio projekto tikslas – skatinti aktyvų pilietiškumą jaunimo tarpe bei  pastūmėti juos dalyvauti rinkimuose regioniniu, nacionaliniu ir Europos mastu. Projekto metu planuojamos dvi pagrindinės veiklos: dviejų dienų susitikimai 2013 metų gruodį ir 2014 metų balandį Prancūzijoje, kuriuose dalyvautų jaunieji rinkėjai, dirbantis jaunimas, bei 5 šalių Europos Parlamento atstovai, kad aptartų kaip būtų galima padidinti visuomenės susidomėjimą valdžios institucijomis; tyrimas apie jaunų žmonių pirmojo balsavimo patirtis Europos Parlamento bei savivaldybių rinkimuose. Organizatoriai ieško organizacijų (bendruomenių, asociacijų), dirbančių su jaunimu (16 – 22 metų) aktyvaus dalyvavimo bei pilietiškumo srityse. Projekto darbinė kalba – prancūzų. Daugiau apie projektą anglų kalba rasite čia>>, o prancūzų kalba čia>>

Rytų Sarajevo miestas ieško partnerių bendradarbiavimo projektui turizmo srityje

Rytų Sarajevas yra Bosnijos ir Hercegovinos centrinėje-rytų dalyje bei Serbijos rytuose esantis miestas, apimantis 1425 kv. km teritoriją ir turintis 87 tūkst. gyventojų populiaciją. Rytų Sarajevo teritorijoje turizmas sudaro didelę strateginės ekonomikos sektoriaus dalį, kadangi teritorija pasižymi dideliu turistiniu potencialu. Rytų Sarajevas ieško partnerių 1 veiksmo 1.1. priemonės „Miestų giminiavimosi veikloms skirti piliečių susitikimai” (paraiškos teikiamos iki 2013 m. birželio 3 d.) projektui, kurio tikslas yra ne tik pristatyti Rytų Sarajevo turizmo galimybes, bet ir užmegzti bendradarbiavimą su miestais, turinčiais turizmo potencialą ir galinčiais pasidalinti savo patirtimi turizmo paslaugų lygio pakėlimo klausimais, tokiu būdu sukuriant ekonominės gerovės sąlygas Europos piliečiams (užimtumas, darni plėtra, socialinė sanglauda).
Kontaktai:
Bosnia and Herzegovina, East Sarajevo
City development agency of East Sarajevo
Mr. Bojan Okuka
bojan.okuka@rais.rs.ba
+387 57 342 636
http://rais.rs.ba

Albanijos žmogaus teisių NVO norėtų prisijungti prie Jūsų projektų

Naujai įsteigta Albanijos nevyriausybinė organizacija OMSA, dirbanti lygių galimybių ir žmogaus teisių srityje, norėtų dalyvauti ar būti partneriu Jūsų rengiamuose programos „Europa piliečiams“ projektuose. Organizacijos kolektyvas yra labai motyvuotas ir entuziastingas, tačiau kadangi organizacija įsteigta neseniai, jie norėtų įgyti daugiau organizacinės patirties prieš patys parengdami projektą. OMSA organizaciją labiausiai domintų žmogaus teisių  bei lygių galimybių temas apimantys projektai. Čia rasite platesnį organizacijos aprašymą bei kontaktus >>
 

 Į titulinį | Kontaktai
© Visos teisės saugomos. BĮ Tarptautinių kultūros programų centras / „Europa piliečiams“ biuras