booksfromlithuania.ltpilieciams.eucultureguide.ltkultura2007.lt koperator.lt
Programa „Europa piliečiams“ - logotipas

Pilietinės visuomenės organizacijų projektų 2013 m. atrankos rezultatai

Paskelbti programos „Europa piliečiams“ 2 veiksmo 3 priemonės „Parama pilietinės visuomenės organizacijų  vykdomiems projektams“ 2013 m. atrankos rezultatai. 2013 m. pagal šią priemonę vykdančioji agentūra EACEA gavo 574 paraiškas ir skyrė 2 764 381 eurų finansavimą 26 projektams iš 24 šalių. Dar 2 projektai yra įtraukti į rezervinį sąrašą, kuriems numatyta skirti 254 000 eurų paramą, jei programos biudžete atsiras papildomų lėšų. Šiais metais daugiausiai lėšų buvo skirta Italijos (2 projektams, 245 487 eurai) ir Vengrijos (2 projektams, 179 500 eurų) organizacijoms, o kitoms šalims parama paskirstyta paremiant po vieną projektą iš jų.

Iš Lietuvos šiai priemonei buvo pateiktos 7 paraiškos, o finansavimas skirtas vienai:

Projekto pavadinimas: „The Road of the Citizen“: Information and implementation of the rights of the citizens of the  European Union (according to the Charter of Fundamental Rights in the European Union) / „Piliečio kelias“: Europos Sąjungos piliečių teisių sklaida ir taikymas (remiantis ES  Pegrinidnių teisių chartija)
Projekto vadovas: VšĮ „Menų ir mokymo namai”
Partneriai: Borupgaard Gymnazium (Danija), Joniškio rajono Kriukų vidurinė mokykla (Lietuva), Milikonių vidurinė mokykla (Lietuva), Panvėžio Margaritos Rimkevičaitės technologijos mokykla (Lietuva), Vecsaules pamatskola (Latvija), Vilniaus Simono Daukanto gimnazija (Lietuva), Širvintų „Atžalyno“ progimnazija (Lietuva), Zecpol Prezedszkolno Szkolno Gimnazjalny (Lenkija)
Paramos projektui dydis: 103 000 eurų

Be šiame projekte paminėtų 6 Lietuvos organizacijų, partnerio teisėmis kitų šalių finansuotuose projektuose taip pat dalyvaus dar 2 organizacijos iš Lietuvos:

Projekto pavadinimas: E.U. Citizens  With No Frontiers / ES piliečiai be sienų
Projekto vadovas: M.K.O. CIVISPLUS (Graikija)
Projekto partneris iš Lietuvos: Lietuvos darbo žmonių švietimo draugija
Kiti partneriai: Associacao Juvenil „Ganda cena“ (Portugalija), Baltijas Regionalais fonds (Latvija), Focus – European Centre for Developement (Bulgarija), Forum mladih Makedonaca (Serbija), Scambieeuropei (Italija), Seiklejate Vennaskond (Estija), Servicios de Movilidad Europea (Ispanija), Stowarzyszenie Edukaciji Krytycnej (Lenkija), Young Partners For Civil Society Development Association (Rumunija), Youth Included (Čekija), Mladi Volonteri Pozarnikari – Sfera (Makedonija)
Paramos projektui dydis: 45 000 eurų

Projekto pavadinimas: Veranstaltungsreihe „Der Wert Europas“ sowie Produktion des Europa-Filmquiz „In Vielfalt geeint“ und der Textsammlung „Europa“ / Renginių ciklas „Europos vertė“, Europos kino kvizo „Vienybė įvairovėje“ parengimas ir tekstų rinkinio „Europa“ gamyba
Projekto vadovas: Burger Europas e.V. (Vokietija)
Projekto partneriai iš Lietuvos: Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų ir dėstytojų draugija
Kiti partneriai: Asociatia Profesorilor de Limba Germana din Romania (Rumunija), Deutschlehrerverband Lettland (Latvija), Gesellschaft f. makedonische-deutsche Freundschaft/Zusammenarb (Makedonija), Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Jezyka Niemieckiego (Lenkija), Spolek germanistu a ucitelu nemciny CR (Čekija), Ungarischer Deutschlehrerverband (Vengrija), Verband der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei (Slovakija), Druzesvo na prepodatelite po nemski ezik v Bilgaria (Bulgarija)
Paramos projektui dydis: 25 000 eurų

Išsamaus finansuojamų projektų sąrašo ieškokite vykdančiosos agentūros EACEA tinklalapyje adresu http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2013/selection/selection_action2_measure3_2012_en.php. Paraiškas teikusias, tačiau finansavimo negavusias organizacijas vykdančioji agentūra EACEA artimiausiu metu turėtų informuoti raštu.

 Į titulinį | Kontaktai
© Visos teisės saugomos. BĮ Tarptautinių kultūros programų centras / „Europa piliečiams“ biuras