booksfromlithuania.ltpilieciams.eucultureguide.ltkultura2007.lt koperator.lt
Programa „Europa piliečiams“ - logotipas

Paskelbti 2013 m. 4 veiksmo „Gyva Europos atmintis“ projektų atrankos rezultatai

Iš viso programą administruojančiai Švietimo, vaizdo ir garso bei kultūros vykdančiajai agentūrai EACEA 2013 metais pagal 4 veiksmą „Gyva Europos atmintis“ pateiktos 425 paraiškos, iš kurių finansuotas 31 projektas (skirta 2.479.316 eurų parama).

Daugiausiai projektų paremta iš Italijos (116 pateiktų paraiškų, 5 finansuojamos, 492.000 eurų parama), Vokietijos (26 pateikti projektai, iš kurių finansuoti 3, skirta 258.000 eurų parama), Graikijos (12 teiktų paraiškų, 2 finansuojamos, 198.000 eurų parama) ir Ispanijos (8 teiktos paraiškos, 2 finansuojamos, 192.250 eurų parama).

Lietuvos organizacijos 2013 m. pateikė 20 paraiškų, iš kurių 104.908,88 eurų finansavimas skirtas 2 projektams. Numatoma, jog 2013 m. finansuotuose projektuose Europos mastu dalyvaus 21.349 dalyviai iš Lietuvos.

Lietuvos organizacijų projektai, kuriems 2013 m. skirta 4 veiksmo parama:

 • Projekto pavadinimas: Istorijos pamokos ateities kartoms / History Lessons for the Future Generations
  Organizacija: Kėdainių rajono savivaldybės Šėtos gimnazija
  Partneriai: Eglaines pagrindinė mokykla (Eglaines pamatskola, Latvija), Iliūkstės vidurinė mokykla Sadraudziba (Latvija), Kėdainių rajono savivaldybės Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija (Lietuva), Lachu pagrindinė mokykla (Latvija), Nauene pagrindinė mokykla (Latvija), Salienos pagrindinė mokykla (Latvija), Šėtos bendruomenės centras (Lietuva), Spogi vidurinė mokykla (Latvija), Sventes vidurinė mokykla (Latvija).
  Parama projektui: 44 000 eurų
 • Projekto pavadinimas: Mirties namai 1939-1955 m. Prikeltos atminties žinia / House of Death 1939-1955. New of a Resurrected Memory
  Organizacija: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras
  Partneriai: Antrojo pasaulinio karo muziejus (Lenkija), Lietuvos lenkų sąjungos Šilutės skyrius (Lietuva), Macikų socialinės globos namai (Lietuva), Šilutės muziejus (Lietuva), Šilutės rajono savivaldybės administracija (Lietuva), Šilutės Vydūno gimnazija (Lietuva).
  Parama projektui: 60 908,88 eurų.

Be aukščiau paminėtų, kitų šalių pateiktuose ir finansuotuose projektuose partnerio teisėmis dalyvaus 2 organizacijos iš Lietuvos. Tai:

 • Paraišką teikusi organizacija: Universita degli Studi di Macerata (Italija)
  Projektas: Amnesia Gulag in Europe / Pamiršti Europos gulagai
  Partneris iš Lietuvos: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras
  Kiti projekto partneriai: Associazione culturale BZ 1999 (Italija), Associazione Universita per la pace (Italija), Istituto d‘istruzione superior „Einstein-Nebbia“ (Italija), Istituto per la Storia del Movimento di Liberazione (Italija), Osservatorio di geneze (Italija), University of Edinburgh (Didižioji Britanija)
  Parama projektui: 97 000 eurų
 • Paraišką teikusi organizacija: Zwiazek Miast Polskich (Lenkija)
  Projektas: Deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy / Lenkijos piliečių deportacija iš Trečiojo Reicho teritorijų
  Partneris iš Lietuvos: Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas
  Kiti projekto partneriai: Archiwum Panstwowe w Poznaniu (Lenkija), Biedriba „Audiovizualo mokslu studija“ (Latvija), Deutch-Polnishe Gesellschaft Bundesverband (Vokietija), Instytut Zachodni (Lenkija), Oddzial Instytutu Pamieci Narodowej w Poznaniu (Lenkija)
  Parama projektui: 97 000 eurų.

Išsamų paramą gavusių projektų sąrašą galite rasti agentūros EACEA tinklalapyje adresu http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2013/selection/selection_action4_en.php.

Šiuo metu Europos Komisija, Europos Taryba ir Europos Parlamentas derina naujos kartos programą „Europa piliečiams 2014 – 2020“, pagal kurią planuojama nuo 2014 m. tęsti paramos skyrimą Europos atminties projektams.

 Į titulinį | Kontaktai
© Visos teisės saugomos. BĮ Tarptautinių kultūros programų centras / „Europa piliečiams“ biuras