booksfromlithuania.ltpilieciams.eucultureguide.ltkultura2007.lt koperator.lt
Programa „Europa piliečiams“ - logotipas

Kvietimas teikti paraiškas struktūrinei veiklos paramai gauti 2014–2017 m.

Europos Komisijos Komunikacijos GD paskelbė kvietimą teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti Europos viešosios politikos mokslinių tyrimų organizacijoms (ekspertų grupėms) ir pilietinės visuomenės organizacijoms Europos lygiu.

Šio kvietimo teikti paraiškas tikslas yra atrinkti visoje Europoje veikiančias organizacijas, kurios savo ilgalaike, įprasta ir nuolatine veikla reikšmingai prisideda prie programos „Europa piliečiams“ tikslų. Veiklos dotacijos organizacijoms bus suteikiamos ketverių metų laikotarpiui (2014–2017 m.), partnerystės susitarimų pagrindu.

Paraiškas teikti gali pilietinės visuomenės organizacijos, dirbančios Europos atminties išsaugojimo srityje, pilietinės visuomenės organizacijos, veikiančios Europos lygiu, Europos masto organizacijų platformos, bei Europos viešosios politikos mokslinių tyrimų organizacijos (ekspertų grupės).

Kad atitiktų reikalavimus veiklos dotacijai gauti, organizacijos privalo būti ne pelno siekiančios, turėti juridinio asmens statusą bent ketverius metus, būti įsteigtos ir veikti reikalavimus atitinkančiose šalyse. Taip pat organizacijos privalo turėti tokią geografinę aprėptį: pilietinės visuomenės organizacijos, veikiančios Europos lygiu ir pilietinės visuomenės organizacijos Europos atminčiai išsaugoti privalo turėti narių ar vykdyti veiklą bent dvylikoje reikalavimus atitinkančių šalių; Europos masto organizacijų platformos turi turėti bent 20 narių iš bent penkiolikos valstybių narių ir kurios veiklą vykdo 28 valstybėse narėse.

Paraiškų teikimo terminas struktūrinei veiklos paramai gauti yra 2013 m. gruodžio 20 d. (12:00 val. Briuselio laiku). Kvietimą teikti paraiškas bei išsamius reikalavimus galite rasti čia>>

 

ĮSPĖJIMAS

Šis kvietimas teikti paraiškas bus vykdomas, jei:

  • teisės aktus leidžianti institucija be didelių pakeitimų galutinai priims reglamentą, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. laikotarpio programa „Europa piliečiams“ (toliau – Programa);
  • komitetas, įsteigtas pagal reglamentą, kuriuo nustatoma programa „Europa piliečiams“, pateiks teigiamą nuomonę arba nepareikš prieštaravimų;
  • bus turima asignavimų, numatytų 2014 m. biudžeto projekte po to, kai biudžeto valdymo institucija priims 2014 m. biudžetą, arba jie bus numatyti pagal laikinųjų dvyliktųjų dalių sistemą.

 

 Į titulinį | Kontaktai
© Visos teisės saugomos. BĮ Tarptautinių kultūros programų centras / „Europa piliečiams“ biuras