booksfromlithuania.ltpilieciams.eucultureguide.ltkultura2007.lt koperator.lt
Programa „Europa piliečiams“ - logotipas

Dažnai užduodami klausimai (2.3)

2 veiksmo 3 priemonė „Parama pilietinės visuomenės organizacijų projektams“.

1. Ar mes galime teikti paraišką?

Paraišką teikti gali šie pareiškėjai:

-  pelno nesiekiančios organizacijos, turinčios juridinį statusą. Pavyzdžiui: NVO; viešosios įstaigos; pilietinės visuomenės organizacijos dirbančios vietiniu, nacionaliniu ar Europos mastu; platformos, tinklai, asociacijos, federacijos, mokslinių tyrimų grupės, švietimo institucijos, religinės organizacijos, savanorių organizacijos, mėgėjiško sporto organizacijos ir pan.

-  organizacijos, turinčios pakankamą kvalifikaciją ir reikiamus finansinius bei veiklos išteklius projekto įgyvendinimui.

Paraiškos teikti negali: fiziniai asmenys, vyriausybinės viešojo administravimo organizacijos, veikiančios vietiniu, regioniniu ar nacionaliniu lygiu.

2. Ar programoje „Europa piliečiams“ gali dalyvauti ne Europos Sąjungos šalys?

Pagal šią programą reikalavimus atitinkančios šalys:

a) Europos Sąjungos šalys: Austrija, Belgija, Bulgarija, Kipras, Čekija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Airija, Italija, Latvija. Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Švedija, Jungtinė Karalystė;

b) šalys dalyvaujančios programoje: Kroatija, Makedonija, Albanija.


3. Kur rasti paraiškos formą ir prie jos pridedamų dokumentų formas?

2 veiksmo 3 priemonės „Parama pilietinės visuomenės organizacijų vykdomiems projektams“ paraiškos formą, bei kitas pridedamas formas rasite oficialiame programos tinklapyje adresu http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2012/index_en.php.


4. Mūsų renginio metu numatytos laisvos dienos.

Mažiausiai 3 valandų trukmės veikla (neįtraukiant priėmimo, maitinimo ar socialinės veiklos) per dieną turi būti numatyta renginio metu, jei šiai dienai ketinate prašyti paramos. Todėl jei jūsų renginio programoje yra dienų, kai veikla truka trumpiau nei 3 valandas arba jei į programą įsiterpia laisvos savaitgalio dienos, paramos skaičiuoklėje tokiu atveju reikėtų nurodyti du atskirus renginius.

Pavyzdys.
Planuojate mokymus, kurie prasidės spalio 1 d. (ketvirtadienį) ir baigsis spalio 8 d. (ketvirtadienį). Šeštadienį ir sekmadienį (spalio 3 – 4 d.) numatėte, jog dalyviams skirsite laisvą laiką. Vedant duomenis į paramos skaičiuoklės lentelę tokiu atveju reikėtų suskaidyti renginį į dvi dalis:
1. 2009.10.01 – 2009.10.02 (2 dienos)
2. 2009.10.05 – 2009.10.08 (4 dienos)
Iš viso: 2 renginiai (6 dienos)


5. Ar galime paraišką pildyti kita kalba nei anglų, prancūzų ar vokiečių kalbomis?

Paraiškos forma gali būti pildoma bet kuria oficialia Europos Sąjungos kalba, išskyrus C.4 dalį (trumpas projekto aprašymas), kurią būtinai reikia užpildyti anglų, prancūzų ar vokiečių kalba.


6. Kaip paraiškos formoje turi atsispindėti projekto partneriai?

Pildant paraiškos formą, A dalis („Identification of the applicant and the other organisation(s)

participating in the project“) ir B dalis („Organisation and activities“) turi būti užpildytos atskirai kiekvienai projekte dalyvaujančiai organizacijai (paraišką teikiančiai organizacijai ir partneriams). Galutinė paraiška turi susidaryti iš tiek A ir B dalių, kiek yra projekte dalyvaujančių organizacijų.

Likusias paraiškos dalis (C, D ir E) paraišką teikiančioji organizacija pildo vieną kartą visam projektui.


7. Ar galime paraiškos, banko rekvizitų ir teisės subjekto formas pildyti ranka?

Ranka užpildytos paraiškos formos yra laikomos netinkamomis ir nebus vertinamos. Banko rekvizitų („financial identification“) ir Teisės subjekto („legal entity“) formoms taikomas „užpildyk ir atspausdink“ principas, t. y. šių formų PDF failas pildomas internete ir iš karto atspausdinamas (duomenys nebus išsaugomi uždarius failą). Prieš siųsdami šias formas kartu su paraiška, įsitikinkite, jog ant jų yra reikalingi parašai ir antspaudai.


8. Kurią teisės subjekto formą turėtų pildyti nevyriausybinės organizacijos, viešosios įstaigos?

Teisės subjekto („legal entity“) formos yra trys: fiziniams asmenims, privatiems juridiniams asmenims ir viešiems juridiniams asmenims. Nevyriausybinės organizacijos, viešosios įstaigos turi pildyti formą „privatiems juridiniams asmenims“.


9. Ar paraiškas galima pateikti elektroniniu paštu arba faksu?

Elektroniniu paštu ar faksu pateiktos paraiškos yra laikomos netinkamomis ir svarstomos nebus.


10. Ar galime pateikti paraišką po paraiškos teikimo termino?

Po paraiškos teikimo termino gautos paraiškos nebus priimamos. Siunčiant paraišką paštu bus atsižvelgiama į pašto antspaude esančią datą.


11. Ar gausime patvirtinimą, jog mūsų siųsta paraiška buvo gauta? Kada?

Kai jūsų paraiška bus užregistruota, jums bus išsiųstas laiškas su registracijos numeriu. Kadangi vykdomoji agentūra EACEA gauna kelis šimtus paraiškų, šis procesas gali užtrukti iki kelių mėnesių, tad būkite kantrūs. Paraiškų registracijos metu agentūra neatsakinėja į klausimus, ar jūsų paraiška buvo gauta.


12. Kada bus skelbiama apie paramos skyrimą projektams?

Pareiškėjams apie atrankos procedūros rezultatus pranešama ketvirtą mėnesį po paraiškos teikimo termino. Atrinktų projektų sąrašas yra skelbiamas tinklapyje
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/results_compendia/results_en.php. Pareiškėjams, kurių paraiškos nepateko tarp atrinktųjų, bus pranešta raštu.


13. Ar galime teikti paraišką keliems projektams?

Organizacija gali teikti kelias paraiškas projektams, kurie tarpusavyje nėra susiję ir stipriai skiriasi vienas nuo kito. Dvigubas finansavimas iš ES lėšų tam pačiam projektui yra draužiamas.


14. Ką daryti norint gauti mūsų projektui skirtą paramą (galutinį apmokėjimą) jį įgyvendinus?

Norint gauti skirtą paramą (galutinį mokėjimą), paramos gavėjas turi vykdomajai agentūrai nusiųsti visas ataskaitas ir pateisinančius dokumentus, kurie yra nurodyti oficialiame „Europa piliečiams“ programos tinklapyje http://eacea.ec.europa.eu/citizenship, paramos gavėjų skiltyje (Beneficiaries).


15. Ką daryti, jei dažniausiai užduodamų klausimų sąraše arba programos vadove neradome atsakymo į mums kilusį klausimą?

Susisiekite su mumis:

- Elektroniniu paštu info@pilieciams.eu

arba

- telefonu (8 5) 261 66 87.

 Į titulinį | Kontaktai
© Visos teisės saugomos. BĮ Tarptautinių kultūros programų centras / „Europa piliečiams“ biuras