booksfromlithuania.ltpilieciams.eucultureguide.ltkultura2007.lt koperator.lt
Programa „Europa piliečiams“ - logotipas

Paramos gavėjams / Logotipai

Logotipai

 

Europos Sąjungos simbolio naudojimo bendrosios taisyklės

ES paramos gavėjai komunikuodami apie projektą turi naudoti Europos simbolį (ES vėliavą) tam, jog nurodytų paramą gautą pagal atitinkamą ES programą.

Kartu su ES simboliu gali būti minimas programos pavadinimas. Tačiau negali būti sukurtas projekto grafinis ženklas (t.y. logotipas) , kuriame būtų naudojama ES simbolis ar programos pavadinimas.

Mažiausias ES simbolio dydis gali būti 10mm. Informacinėje medžiagoje šalia ES simbolio turi būti tekstinis paminėjimas, nurodantis paramos šaltinį.

Europos Sąjungos pavadinimas turi būti parašytas pilnai (negalima naudoti trumpinio ES).

Šalia ES simbolio esančiam tekstui gali būti naudojami šie šriftai: Arial, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana. Teksto negalima rašyti pakreiptu (Italic) ar pabrėžtu (Underline) šriftu.

Teksto spalva gali būti mėlyna (tokia pati, kaip ES vėliavos), juoda ar balta, priklausomai nuo fono.

Daugiau informacijos galite rasti Europos Komisijos Komunikacijos generalinio direktorato parengtose rekomendacijose paramos gavėjams bei kitoms trečiosioms šalims.

 

Rekomenduojamas naudoti ES simbolis su programos pavadinimu

Finansavimo šaltinį nurodantis ES simbolis turi būti naudojamas visoje ES paramą gavusio projekto informacinėje medžiagoje bei projekto metu sukurtuose produktuose (tinklalapyje, spausdintose ir elektroninėse publikacijose, lankstinukuose, renginių programose, reklaminėje medžiagoje, plakatuose ir pan.). Oficialų programos logotipą sudaro Europos Sąjungos vėliava ir po ja esantis programos pavadinimas.

ES emblema su programos pavadinimu anglų kalba (.eps, .png, .jpg)
ES emblema su programos pavadinimu lietuvių kalba (.eps, .png, .jpg)

 

Tekstinis paminėjimas

Viešai kalbėdami apie veiklas/projektus, finansuojamus pagal programą „Europa piliečiams“ (ypač spaudos pranešimuose, informacijoje tinklalapiuose ir projekto matomumą didinančiose veiklose), nepamirškite paminėti finansavimo šaltinį, naudojant standartinį tekstą:

„Projektą finansuoja Europos Sąjungos programa Europa piliečiams“
„With the support of the Europe for Citizens Programme of the European Union“

Paramos gavėjai privalo aiškiai nurodyti Europos Sąjungos indėlį visose publikacijose bei veiklose, susijusiose su paramą gavusiu projektu. Prašome naudoti šį tekstą:

„Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.“

Šiuos tekstus kitomis ES kalbomis galite parsisiųsti čia.

 

Finansų valdymas įgyvendinant projektą

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdančioji agentūra EACEA parengė Finansinės informacijos rinkinį (anglų kalba) projektus vykdančioms organizacijoms. Šio leidinio tikslas – pateikti praktinius ir lengvai suprantamus patarimus paramos gavėjams, siekiant išvengti klaidų valdant projektui skirtą paramą. Finansinės informacijos rinkinyje esančios rekomendacijos nepakeičia jokio teisinio dokumento, apibrėžiančio juridines ir/ar sutartines teises bei pareigas.

Leidinį sudaro aštuoni skyriai, kuriuose aptariamos dažnai daromos klaidos, apibendrinami minimalūs sutarties reikalavimai ir paaiškinama, į ką reikėtų atkreipti dėmesį norint išvengti klaidų:

  • Apskaita
  • Grynųjų pinigų ir banko sąskaitų valdymas
  • Dokumentacija, pildymas ir saugojimas
  • Dotacijos susitarimo pakeitimai
  • Ne pelno principas
  • Darbo užmokesčio ir darbo  laiko valdymas
  • Kelionės ir pragyvenimas
  • Kontrolė ir audito vizitai

Visi aštuoni skyriai yra taikomi išsamaus biudžeto projektams (produkcijos ir realizacijos projektams, veiklos dotacijoms). Skyriai „Grynųjų pinigų ir banko sąskaitų valdymas“, „Dokumentacija, pildymas ir saugojimas“, „Dotacijos susitarimo pakeitimai“ ir „Kontrolė ir audito vizitai“ yra aktualūs numatyto dydžio paramos projektams (renginių projektai, susitikimai).

Finansinės informacijos rinkinį galite parsisiųsti:

 Į titulinį | Kontaktai
© Visos teisės saugomos. BĮ Tarptautinių kultūros programų centras / „Europa piliečiams“ biuras