booksfromlithuania.ltpilieciams.eucultureguide.ltkultura2007.lt koperator.lt
Programa „Europa piliečiams“ - logotipas

Paraiškų formos

2013 m. paraiškų formos

Prieš pildant paraišką, prašome atidžiai susipažinti su ES programos „Europa piliečiams“ vadovu, kuriame rasite prioritetus projektams, reikalavimus projektų turiniui ir projektų finansavimo taisykles.

Nuo 2010 m. pareiškėjai, teikiantys projektų paraiškas privalo užpildyti ir pateikti elektroninę paraiškos versiją iki paraiškų teikimo termino dienos 12 val. (vidurdienio).

Prie elektroninės paraiškos formos taip pat turi būti prisegta Garbės deklaracija (Declaration of Honour; pasirašyta, užantspauduota bei nuskenuota) – tai galioja visoms programos priemonėms. Taip pat, priklausomai nuo priemonės, gali būti reikalaujama prie eFormos prisegti:
- Biudžeto formą (1 veiksmo 2.1 ir 2.2 priemonėse; Produkcijos ir realizacijos projektuose 2 veiksmo 3 priemonėje ir 4 veiksme);
- Finansinių/banko duomenų (Financial identification) ir Juridinio asmens (Legal entity form) formas (1 veiksmo 1.1 ir 1.2 priemonėse).
Nuo 2013 metų paštu siųsti paraiškos formos kopijos ar kitų dokumentų nereikia. Agentūra EACEA gali paprašyti atsiųsti papildomus dokumentus vėlesniuose projekto vertinimo etapuose.

Paraiškų teikimo procedūros aprašymą, prisegamų dokumentų sąrašą, bei dokumentų, kurių gali paprašyti pateikti Agentūra EACEA sąrašą galite rasti Programos vadovo skiltyje II.1. Paraiškų teikimo tvarka (liet. variante, p. 14-15).

1 veiksmas „Aktyvių piliečių Europa“

2 veiksmas „Aktyvi Europos pilietinė visuomenė“

4 veiksmas „Gyva Europos atmintis“

 

———————————————————————————————————————

2012 m. paraiškų formos

1 veiksmas „Aktyvių piliečių Europa“

2 veiksmas „Aktyvi Europos pilietinės visuomenės“

4 veiksmas „Gyva Europos atmintis“

———————————————————————————————————————

2011 m. paraiškų formos

1 veiksmas „Aktyvių piliečių Europa“

2 veiksmas „Aktyvi Europos pilietinės visuomenės“

4 veiksmas „Gyva Europos atmintis“

Jeigu dėl techninių kliūčių nepavyksta atsisiųsti Vykdančiosios agentūros EACEA pateikiamų formų, jas galite rasti žemiau (dėmesio!!! šias formas rekomenduojame siųsti tik tada, kai neveikia Agentūros tinklalapis)

———————————————————————————————————————

2010 m. paraiškų formos

1 veiksmas „Aktyvių piliečių Europa“

2 veiksmas „Aktyvi Europos pilietinės visuomenės“

4 veiksmas „Gyva Europos atmintis“

———————————————————————————————————————

2009 m. paraiškų formos

1 veiksmas „Aktyvių piliečių Europa“

2 veiksmas „Aktyvi Europos pilietinės visuomenės“

4 veiksmas „Gyva Europos atmintis

 Į titulinį | Kontaktai
© Visos teisės saugomos. BĮ Tarptautinių kultūros programų centras / „Europa piliečiams“ biuras