booksfromlithuania.ltpilieciams.eucultureguide.ltkultura2007.lt koperator.lt
Programa „Europa piliečiams“ - logotipas

Partnerių paieška (archyvas)

2013 metų skelbimai

Estijos Lääne-Nigula savivaldybė ieško partnerių Lietuvoje

1 veiksmo 1.1 priemonė. Skelbimas galioja iki 2013 m. rugsėjo 1 d.

Esame Lääne-Nigula savivaldybė iš Estijos ir ieškome partnerių iš Lietuvos projektui, kurį ketiname teikti „Europa piliečiams“ programos 1.1 priemonei „Miestų giminiavimosi veikloms skirti piliečių susitikimai“. Partneriu taip pat galėtų būti mažesnės bendruomenės savivaldybė, turinti 4000 – 8000 gyventojų. Šio projekto tikslas būtų paskatinti aktyvų bendradarbiavimą tarp dviejų nedidelių miestelių bendruomenių, siekiant užmegzti ilgalaikius bendradarbiavimo ryšius. 2014 metais būtų organizuojamas susitikimas, pavadinimu „Lääne-Nigula savaitė“. Lääne-Nigula bendruomenė bus formaliai įkurta 2013 metų spalio mėnesį, kai apsijungs trys nedidelių miestelių savivaldybės – Oru, Risti ir Taebla. Kaip naujai suformuota savivaldybė, norėtume užmegzti ryšius užsienyje bei patobulinti enterprenerystės įgūdžius skirtingose srityse, įsigilinti ir geriau suprasti kitas kultūras bei susirasti partnerių įvairiapusiškam bendradarbiavimui. Tikimės sulaukti dalyvių, atstovaujančių įvairius politinius ar administracinius lygmenis, taip pat dalyvių iš nevyriausybinių organizacijų bei privataus sektoriaus.
Susitikimo preliminari programa:
2014.07.17 – atvykimo diena, susipažinimo vakaras, Lääne-Nigula bendruomenės pristatymas politikams bei NVO atstovams.
2014.07.18 – pažintinis vizitas Lääne-Nigula savivaldybėje (apsilankymas įvairiose institucijose ir NVO). Vakare – konferencija ir pasidalinimas patirtimi.
2014.07.19 – kultūrinė programa. Apsilankymas mugėje ir kultūriniuose renginiuose (tautinė muzika, tautiniai šokiai, susitikimai su miestelių delegacijomis ir pan.).
2014.07.20 – uždarymo renginys. Atsisveikinimas, ekskursija į Haapsalu, išvykimas.
Renginio pabaigoje ketiname pasirašyti ketinimo protokolą dėl bendradarbiavimo tarp projekte dalyvavusių savivaldybių. Paraiškų teikimo terminas yra 2013 m. rugsėjo 1 d., todėl tikimės greito Jūsų atsakymo, jei susidomėjote galimybe dalyvauti šiame projekte.
Kontaktinis asmuo:
Urmas Naudre
Kultūros ir sporto srities koordinatorius
+3724720310
+37253825401
urmas.naudre@taebla.ee
www.taebla.ee

Vegrijos organizacija Helping Hands Foundation ieško partnerių miestų tinklų projektui

1 veiksmo 1.2 priemonė. Skelbimas galioja iki 2013 m. rugsėjo 1 d.

Nevyriausybinė organizacija Hungarian Helping Hands Foundation (HHHF) buvo įkurta prieš tris metus, norint  suteikti  pagalbą eismo įvykiuose nukentėjusiems ar nelaimingą atsitikimą darbo aplinkoje patyrusiems žmonėms, siekiantiems žalos atlyginimo. Organizacija savo veikloje dirba tiek su itin sudėtingomis ir užsitęsusiomis teisinėmis bylomis, tiek spręsdami nepasiturinčių bei mažesnes galimybes turinčių socialinių grupių (pvz. emigrantų, romų tautinės mažumos atstovų) atvejus. „Matome, koks gali būti milžiniškas skirtumas tarp egzistuojančių  dabartinių teisės aktų siekiant kompensacijos, kai susiduria du piliečiai iš skirtingų ES šalių. Skirtumai dar labiau paaštrėja, kai pradedi lyginti turtingesnių ir skurdesnių, vakarų ir rytų, ES ir už jos ribų esančių šalių tesinius aktus. Tai sukuria didelį chaosą Europos teisinėje praktikoje, o tuo pačiu ir žeminančią nukentėjusių Europos piliečių diskriminaciją, kai kompensacijos dydis bei aukos teisės akivaizdžiai skiriasi, priklausomai nuo žmogaus tautybės.” Todėl HHHF ieško partnerių projektui, kurio metu būtų aptariama skirtingose šalyse taikomų teisės aktų siekiant kompensacijos problematika, praktika ir ieškoma galimų problemos sprendimo būdų. Projektas būtų teikiamas 1 veiksmo 1.2 priemonei „Susigiminiavusių miestų tinklai”. Šią organizaciją taip pat domintų ir įsitraukimas į kitas bendradarbiavimo veiklas šioje srityje. Išsamią informaciją apie projektą bei organizatorių kontaktus galite rasti čia >>>.

Graikijos Voion savivaldybė ieško partnerių projektui apie vyndarystę

1 veiksmas 1.1 priemonė. Skelbimas galioja iki 2013 m. rugsėjo 1 d.

Voion savivaldybė (Graikija) ieško partnerių 1 veiksmo 1.1 priemonės projektui, kurio metu būtų siekiama užmegzti miestų bendradrabiavimą vyno gamybos kultūros bei vyndarystės ekspertų mainų pagrindu. Voion savivaldybės sostinės Siatista aprašymą, kuriame trumpai aprašomos šiame regione plėtojamos vyndarystės bei kultūros tradicijos, galite rasti čia >>>

Albanijos Europa piliečiams biuras kviečia bendradarbiauti su Albanijos organizacijomis

Skelbimas galioja iki 2013 m. rugsėjo 1 d.

Artėjant paskutiniam šių metų paraiškų teikimo terminui (rugsėjo 1 d.) Albanijos Europa piliečiams biuras susilaukia vis daugiau šios programos galimybėmis besidominčių Albanijos organizacijų užklausų. Siekdamas padidinti Albanijos savivaldybių ir NVO dalyvavimą miestų giminiavimosi projektuose, šios šalies Europa piliečiams biuras, esantis Turizmo, kultūros, jaunimo ir sporto ministerijoje, kviečia į juos kreiptis Europos organizacijas, norinčias užmegzti bendradarbiavimo ryšius su šia šalimi. Kontaktų biuras padės Jums atsirinkti bei susisiekti su labiausiai tinkamiausiu Jums partneriu. Kontaktinis asmuo Boik Tico, el.paštas Boik.Tico@mtkrs.gov.al. Savivaldybės taip pat gali tiesiogiai kreiptis į Albanijos savivaldybių asociaciją el.paštu aam@albmail.com.

Italijos asociacija Carpe Diem skubiai ieško partnerių Lietuvoje 4 veiksmo projektui

4 veiksmas. Skelbimas galioja iki 2013 gegužės 28 d.

Mokinių bei jaunimo neformalaus švietimo srityje veikianti asociacija Carpe Diem (Associazione Carpe Diem) ieško partnerių Lietuvoje projektui „Vakar, šiandien, daugiau niekada“ (Yesterday, today, never again), kurio paraišką planuoja teikti 4 veiksmui – Gyva Europos atmintis (paraiškų teikimo terminas – 2013 m. birželio 3 d.).
Projektu bus siekiama didinti tikslinės grupės (daugiausiai jaunimo) informuotumą, skatinti permąstyti ir diskutuoti apie rasinio nepakantumo pagrindu vykdytą persekiojimą, deportacijas ir masines žudynes nacizmo ir kitų totalitarinių režimų metu bei parodyti jų pasėkmes bei atgarsius dabartinėse kofliktinėse situacijose.
Projekto metu planuojama vykdyti 3 pagrindines veiklas: multimedijos parodą su filmo pristatymu ir teatralizuotomis diskusijomis organizuotoms grupėms Italijoje bei partnerių šalyse; 5 dienų trukmės projekto partnerių surinktų grupių (20 jaunuolių bei suaugusiųjų) susitikimą organizatorių mieste Soroje, kurio metu vyks seminaras „Europa: bendra istorija“; TV laidas apie tremtį bei karo dalyvių patirtį, dalyvaujant studentams bei tiesioginiams šių istorijos etapų liudininkams.
Organizatoriai projektui ieško partnerių iš Lietuvos – nevyriausybinių organizacijų, nukentėjusiųjų asociacijų, istorinės atminties srityje dirbančių organizacijų, fondų, tyrimų centrų bei švietimo institucijų, – kurie projekto metu galėtų: pateikti medžiagą planuojamai multimedijos parodai bei atsiųsti savo atstovus į parodos atidarymą Soroje; eksponuoti parodą savo šalyje; atrinkti ir deleguoti dalyvių grupę vizitui Italijoje, dalyvauti numatytose veiklose.
Susipažinti su išsamesniu projekto aprašymu galite čia, o susidomėję galimybe prisijungti prie projekto turėtų kuo skubiau, bet ne vėliau nei iki gegužės 28 d. susisiekti su projekto organizatoriais:
Donato Marchioni (representative of Carpe Diem Association)
Tel. +39 0776/839083; 3929625111
Fax : +39 0776/1800357
e.mail: carpediem30@virgilio.it

Prancūzijos tinklinė organizacija ieško partnerių projektui apie jaunimo dalyvavimą rinkimuose

1 veiksmas. 2.1 priemonė. Skelbimas galioja iki 2013 m. gegužės 31 d.

Prancūzijos organizacija Anacej, jungianti jaunus profesionalus bei vietos valdžios atstovus ieško partnerių projektui, kuris bus teikiamas 1 veiksmo 2.1 priemonei „Piliečių projektai“ (paraiškų teikimo terminas – 2013 m. birželio 3 d.). 2014 metais Prancūzijoje sutaps du svarbūs įvykiai: Europos Parlamento rinkimai bei savivaldybių rinkimai. Šio projekto tikslas – skatinti aktyvų pilietiškumą jaunimo tarpe bei pastūmėti juos dalyvauti rinkimuose regioniniu, nacionaliniu ir Europos mastu. Projekto metu planuojamos dvi pagrindinės veiklos: dviejų dienų susitikimai 2013 metų gruodį ir 2014 metų balandį Prancūzijoje, kuriuose dalyvautų jaunieji rinkėjai, dirbantis jaunimas, bei 5 šalių Europos Parlamento atstovai, kad aptartų kaip būtų galima padidinti visuomenės susidomėjimą valdžios institucijomis; tyrimas apie jaunų žmonių pirmojo balsavimo patirtis Europos Parlamento bei savivaldybių rinkimuose. Organizatoriai ieško organizacijų (bendruomenių, asociacijų), dirbančių su jaunimu (16 – 22 metų) aktyvaus dalyvavimo bei pilietiškumo srityse. Projekto darbinė kalba – prancūzų. Daugiau apie projektą anglų kalba rasite čia>>, o prancūzų kalba čia>>

Rytų Sarajevo miestas ieško partnerių bendradarbiavimo projektui turizmo srityje

1 veiksmas 1.1 priemonė. Skelbimas galioja iki 2013 m. birželio 3 d.

Rytų Sarajevas yra Bosnijos ir Hercegovinos centrinėje-rytų dalyje bei Serbijos rytuose esantis miestas, apimantis 1425 kv. km teritoriją ir turintis 87 tūkst. gyventojų populiaciją. Rytų Sarajevo teritorijoje turizmas sudaro didelę strateginės ekonomikos sektoriaus dalį, kadangi teritorija pasižymi dideliu turistiniu potencialu. Rytų Sarajevas ieško partnerių 1 veiksmo 1.1. priemonės „Miestų giminiavimosi veikloms skirti piliečių susitikimai” (paraiškos teikiamos iki 2013 m. birželio 3 d.) projektui, kurio tikslas yra ne tik pristatyti Rytų Sarajevo turizmo galimybes, bet ir užmegzti bendradarbiavimą su miestais, turinčiais turizmo potencialą ir galinčiais pasidalinti savo patirtimi turizmo paslaugų lygio pakėlimo klausimais, tokiu būdu sukuriant ekonominės gerovės sąlygas Europos piliečiams (užimtumas, darni plėtra, socialinė sanglauda).
Kontaktai:
Bosnia and Herzegovina, East Sarajevo
City development agency of East Sarajevo
Mr. Bojan Okuka
bojan.okuka@rais.rs.ba
+387 57 342 636
http://rais.rs.ba

Albanijos žmogaus teisių NVO norėtų prisijungti prie Jūsų projektų

Visos priemonės. Skelbimas galioja neribotą laiką.

Naujai įsteigta Albanijos nevyriausybinė organizacija OMSA, dirbanti lygių galimybių ir žmogaus teisių srityje, norėtų dalyvauti ar būti partneriu Jūsų rengiamuose programos „Europa piliečiams“ projektuose. Organizacijos kolektyvas yra labai motyvuotas ir entuziastingas, tačiau kadangi organizacija įsteigta neseniai, jie norėtų įgyti daugiau organizacinės patirties prieš patys parengdami projektą. OMSA organizaciją labiausiai domintų žmogaus teisių bei lygių galimybių temas apimantys projektai. Čia rasite platesnį organizacijos aprašymą bei kontaktus >>

Lenkijos organizacija kviečia prisijungti prie jaunimui skirto istorijos projekto

4 veiksmas. Skelbimas galioja iki 2013 gegužės 1 d.

Lenkijos savanorių ekspertų korpuso fondas (Korpus Ochotników Specjalistów) ketina teikti paraišką programos „Europa piliečiams” 4 veiksmui “Gyva Europos atmintis” (paraiškų teikimo terminas – 2013 m. birželio 1 d.). Projektas bus skirtas Antrojo pasaulinio karo protrūkio bei 1939 m. rugsėjo mėnesio Varšuvos apgulties bei gynybos metinėms paminėti. Fondas šios sukakties paminėjimui planuoja surengti tarptautinį seminarą jauniems istorija besidomintiems studentams ar mokiniams, kurie norėtų daugiau sužinoti apie pirmą Antrojo pasaulinio karo mėnesį, pagrindinį dėmesį skiriant Varšuvos gynybai. 3 – 4 dienų seminaras, kartu su jį lydinčiais vizitais į karo ir istorijos muziejus bei dalyvavimu minėjimo ceremonijoje, vyktų 2014 metų rugsėjo mėnesį. Fondas ieško partnerio Lietuvoje – universiteto, vidurinės mokyklos ar nevyriausybinės organizacijos, – kuris galėtų deleguoti 4-6 istorija besidominčius mokinius ar studentus (arba mišrią grupę), mokančius anglų kalbą ir norinčius sudalyvauti šiame mokomajame vizite Varšuvoje. Jei Fondas gaus paramą projektui, būtų padengtos dalyvių kelionės į Varšuvą bei 3 nakvynių viešbutyje išlaidos. Planuojama, jog šiame renginyje taip pat dalyvaus grupės iš Prancūzijos, Didžiosios Britanijos bei Rumunijos. Platesnį projekto aprašymą bei organizatorių kontaktus galite rasti čia >>>.

Ispanijos organizacija ieško partnerių projektui apie piliečių užimtumą

1 veiksmo 2.1 priemonė. Skelbimas galioja iki 2013 m. birželio 1 d.

31 savivaldybę jungianti regioninė organizacija iš Ispanijos La Comarca de Los Monegros ieško partnerių iš ES šalių, ypač iš Šiaurės ir Rytų Europos, projektui, kurį planuojama teikti „Europa piliečiams“ programos 1 veiksmo 2.1 priemonei „Piliečių projektai“ (paraiškų teikimo terminas – birželio 3 d.). Projekto pagrindinė ašis yra piliečių dalyvavimo metodologijos, skirtos ištirti ES politikos daromam poveikiui užimtumo sektoriui, išbandymas regionuose. Projektu siekiama nustatyti kiekvieno projekte dalyvaujančio regiono užimtumo kontekstą, pasidalinti regionuose įgyvendinamomis užimtumo didinimo strategijomis, paskatinti visuomenę aktyviau įsitraukti į sprendimų priėmimo procesą, ištirti inovatyvius piliečių ir vietos valdžios institucijų diskusijos metodus. Projekto metu kiekviename dalyvaujančiame regione planuojama suburti darbo grupes, ištirti egzistuojančius komunikacijos būdus, sukurti virtualius įrankius dalyvavimui skatinti, surengti forumą, skirtą darbo rinkai ir užimtumo didinimo iniciatyvoms aptarti, apsilankyti ES institucijose. Projekte jau sutiko dalyvauti Prancūzijos ir Ispanijos organizacijos, tačiau organizatoriai ieško trijų nedidelių Šiaurės regionuose veikiančių viešojo sektoriaus institucijų, dirbančių su užimtumo didinimo politika, kurie norėtų išbandyti naujus piliečių įtraukimo metodus savo regione. Daugiau informacijos bei organizatorių kontaktus rasite čia >>>.

Kvietimas nekomercinėms radijo stotims tapti prancūzų inicijuojamo projekto partneriu

1 veiksmo 2.2 priemonė. Skelbimas galioja iki 2013 m. birželio 1 d.

Prancūzijos radijo stočių asociacija Aligre FM ketina teikti paraišką 1 veiksmo 2.2 priemonei „Remiamosios priemonės“ projektui ReportIn‘Europe, kuriuo jaunieji pilietiški žurnalistai ketina prisidėti prie Europos identiteto kūrimo įsteigiant inovatyvią skirtingų medijų platformą apie Europą. Pagrindinė projekto idėja yra sukurti naujos kartos europietišką centrą, skirtą Europos nekomercinių ir interneto radijo stočių medžiagos dalinimuisi ir gamybai. Tai būtų žaismingas langas į Europą su įvairiais garsais ir vaizdais, kuriame vienu paspaudimu lankytojai galėtų gauti išsamią informaciją. Projektui ieškomi partneriai – asocijuotos, nekomercinės ir interneto radijo stotys, esančios ES šalyse. Iš partnerių tikimasi, jog jie prisidės pateikdami žurnalistinį turinį (garso reportažus ir interviu, nuotraukas bei vaizdo reportažus), padės viešinti platformą savo šalyse bei transliuos savo reportažus. Daugiau informacijos apie projektą bei organizatorių kontaktus galite rasti čia >>>.

Latvių asociacija „Courage foundation“ ieško partnerių projektui

4 veiksmas. Skelbimas galioja iki 2013 m. birželio 1 d.

Koceni apylinkės (Latvija) asociacija „Courage foundation” ketina teikti projekto „Praeities ir dabarties kodai Europoje“ paraišką 4 veiksmui „Gyva Europos atmintis“ (terminas – birželio 1 d.) ir ieško partnerių jam įgyvendinti. Latvijos žmonės išgyveno dvi totalitarines sistemas – nacizmą ir stalinizmą, buvo okupuoti 50 metų, ir pagaliau pradėjo suvokti demokratinės sistemos ir visuomenės pažeidžiamumą. Dabar latviai turi galimybę patys priimti ir realizuoti sprendimus, daryti klaidas ir mokytis. Latviai nori suprasti pastarojo šimtmečio bendros Europos istorijos procesus, kurie darė įtaką skirtingų kartų mąstymo modeliams bei dabartiniams procesams. Projekto metu planuojama išsiaiškinti, kaip šie istoriniai procesai yra suprantami kitų Europos šalių žmonių akimis ir ar latvių požiūris į Antrąjį pasaulinį karą sutampa su kitų Europos tautų požiūriu. Projekto „Praeities ir dabarties kodai Europoje“ tikslas yra žinių ir diskusijų pagalba skatinti išlavintą visuomenės požiūrį į demokratiją ir kitas Europos vertybes. Daugiau apie projektą ir kontaktinius duomenis galite rasti čia >>.

Ispanijos organizacija ieško partnerių projektui „Nepakartojama Europa“

2 veiksmas 3 priemonė. Skelbimas galioja iki 2013 m. vasario 1 d.

Pilietinės visuomenės organizacija „Europa en suma”, vienijanti profesionalus, ekonomistus ir profesorius, ieško partnerių projektui „Nepakartojama Europa“ (Outstanding Europe), kurį ketina teikti 2 veiksmo 3 priemonei „Parama pilietinės visuomenės organizacijų įgyvendinamiems projektams“.
Gerosios patirties mainams skirtas projektas „Nepakartojama Europa“ yra suplanuotas kaip serija apvalaus stalo diskusijų, įgyvendinamų nacionaliniu lygmeniu skirtingose ES šalyse, ir aptariančių įvairias sritis: politiką, ekonomiką, kultūrą. Renginių ciklą numatyta įgyvendinti 2013 metų antroje pusėje.
„Europa en Suma“ prisiima atsakomybę atlikti didžiąją dalį darbų organizuojant renginį. Iš partnerių tikimasi pagalbos Europos mastu ieškant/siūlant organizacijas bei ekspertus, kurie galėtų prisidėti prie konferencijos. Taip pat įmanoma glaudesnė partnerystė, tačiau jos detalės turėtų būti aptartos susitikimo metu.
Išsamesnę informaciją apie projektą rasite jo aprašyme. Susidomėję partnerystės pasiūlymu turėtų kreiptis į organizatorius žemiau nurodytais kontaktais:
Juan Cuesta – Europa en Suma prezidentas
juan.cuesta@europaensuma.org
Ana Blázquez – Komunikacijos vadybininkė
anablazquezdiaz@yahoo.es
+32 484 07 78 92

Vokietijos organizacija skubiai ieško partnerio Lietuvoje susigiminiavusių miestų tinklų projektui

1 veiksmas 1.2 priemonė. Skelbimas galioja iki 2013 m. vasario 1 d.

Vokietijos organizacija Europäisches Haus Pappenheim (EHP) planuoja teikti paraišką programos „Europa piliečiams“ 1 veiksmo 1.2 priemonei „Susigiminiavusių miestų tinklai“ (paraiškų teikimo terminas 2013 m. vasario 1 d.) ir skubiai ieško partnerių iš Lietuvos, ypač iš nedidelių miestelių.
Projektui „Verbum Intellegere Pro Europa – Awareness of Word-Associations for the Benefit of Europe (VIP-EU)“ pagrindą davė įžvalga, jog skirtingų kultūrų žmonių bendravimas dažnai sutrinka dėl kai kurių žodžių, skirtingose kultūrose keliančių skirtingas asociacijas, naudojimo bei šių asociacijų skirtumų nežinojimo. Netgi toje pačioje kultūroje gyvenančių skirtingų socialinių grupių atstovai gali skirtingai suprasti tuos pačius žodžius. Žmonės turėtų žinoti apie šiuos sunkiai pastebimus skirtumus prieš priimdami sprendimus, susijusius su Europos politika.
Šis projektas susideda iš kelių žingsnių: 1 žingsnis (pasiruošimas, 2 mėn.). Sukuriamas viesiems atviras, projektui skirtas Wikiversity puslapis. Be pagrindinių projekto idėjų pristatymo, jame būtų įdiegti įrankiai žmonėms, norintiems išmokti anglų ar kitos projekto partnerio šalies kalbos. 2 ir 3 žingsniai (etapas internetinėje erdvėje, 12 mėnesių). Projekto Wikiversity puslapyje naudojama apklausa, kurios metu nustatinėjama, kokias asociacijas skirtingose kultūrose kelia pasiūlytas „mėnesio žodis“ (pavyzdžiui žodis „kalba“). Taip pat šiame etape bus dirbama su šešių socioekonominių grupių atstovais (pvz. žmonės, dirbantys sveikatos ar socialinio darbo srityje). Grupių atranka bus formuojama pagal projekte dalyvaujančių miestų poreikius ir siūlymus. Nustačius skirtumus, žmonės bus kviečiami diskusijai Europai aktualiais klausimais, susijusiais su „mėnesio žodžiu“, pavyzdžiui tema „Ar reikėtų skirti daugiau lėšų daugiakalbystės plėtojimui Europoje?“ 2 ir 3 žingsniai kartojami 12 kartų. 4 žingsnis (7 konferencijos nacionaliniu mastu, 10 mėnesių). Septyniose konferencijose projekte dalyvaujančių miestų žmonės bus kviečiami pristatyti ir diskutuoti internetinės apklausos rezultatus. Kiekvienas projekte dalyvaujantis miestas turėtų atsiųsti vieną atstovą 7 socioekonominėms grupėms. Projekto pabaigoje planuojama parengti konkrečias rekomendacijas ES institucijoms.
Pagrindinis projekto koordinatorius, siekdamas palengvinti partneriams darbą, iš projekto partnerių tikisi trijų dalykų: atrinkti 7 patikimus 7 socioekonominių grupių atstovus, kurie reguliariai dalyvautų projekto veiklose; paskatinti kitus žmones įsitraukti ir dalyvauti projekte; surengti vieną tarptautinį susitikimą.
Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie projektą, susisiekite su žemiau nurodytu kontaktiniu asmeniu. Organizacijas, susidomėjusias dalyvavimu projekte, organizatoriai kviečia kuo skubiau susisiekti su jais bei pateikti tokią informaciją apie savo organizaciją: organizacijos kontaktinius duomenis (adresą, el.paštą, telefono numerį), projektų, kuriems per pastaruosius 3 metus organizacija gavo ES paramą, sąrašą (nurodant programos/iniciatyvos pavadinimą, sutarties numerį ir projekto pavadinimą).
Kontaktinis asmuo:
Prof. Dr. Joachim Grzega
Leiter/Director Europäisches Haus Pappenheim (EHP)
Stadt Pappenheim Marktplatz 1
DE-91788 Pappenheim
+ 49 / (0)9143 / 606-60
grzega@pappenheim.de
http://www.ehp-online.eu

Bosnijos ir Hercegovinos organizacija ieško partnerių projektui apie jaunimo enterprenerystę

2 veiksmas 3 priemonė. Skelbimas galioja iki 2013 m. vasario 1 d.

Pilietinės visuomenės skatinimo ir plėtros agentūra “New Dawn” (Bosnija ir Hercegovina) ieško partnerių projektui “Jaunimo enterprenerystė, bendradarbiavimas su pilietine visuomene”, kurį ketina teikti “Europa piliečiams” programos 2 veiksmo 3 priemonei “Parama pilietinės visuomenės vykdomiems projektams” (paraiškų teikimo terminas – 2013 m. vasario 1 d.).
Projekto renginių tikslinė grupė – jaunimas nuo 15 iki 30 metų, vietinės bendruomenės ir verslo sektorius iš Bosnijos ir Hercegovinos. Projektu siekiama ugdyti pilietinės visuomenės organizacijų bei neformalių jaunimo grupių gebėjimus ir paskatinti enterprenerystę jaunimo tarpe; sukurti ir pritaikyti jaunimo enterprenerystės veiklų strategiją Sokolac mieste (Bosnija ir Hercegovina); projekto rėmuose sužinoti ir pristatyti ES šalyse pasiteisinusias jaunimo enterprenerystės gerąsias praktikas.
Iš partnerių organizatoriai tikisi: patariamosios rolės bei ES nusmatytų prioritetų sklaidos; dalyvavimo projekto veiklose bei rengiant publikacijas; dalyvavimo plėtojant idėjas ir pasiūlymus dėl jaunimo enterprenerystės kaip įrankio jaunimo užimtumui skatinti.
Išsamų projekto ir organizacijos aprašymą galite rasti čia. Susidomėję galimybe būti projekto partneriu turėtų kreiptis į organizatorius šiais kontaktais:
Dragan Zoranović
Executive Director of the organization
AGENCY FOR PROMOTION AND DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY „New Dawn“
“Mihajla Bjelaković” No 18, 71350 Sokolac, Bosnia and Herzegovina
e-mail: novazora.d@gmail.com
Tel/fax. +38757448226
Mob.tel.: +38765747191

Rumunijos sociologijos asociacija ieško partnerių projektui

2 veiksmo 3 priemonė.

Rumunijos sociologijos asociacija norėtų rengti paraišką pagal 2 veiksmo 3 priemonę „Parama pilietinės visuomenės organizacijų vykdomiems projektams“ ir ieško partnerių. Per 20 metų veiklos, asociacija rengė tarptautines konferencijas, seminarus, atliko kiekybinius ir kokybinius tarptautinius tyrimus bendradarbiaujant su pasaulinio masto institucijomis (UNICEF, UNDP, Pasaulio bankas) tokiose srityse kaip gyvenimo kokybė, pragyvenimo lygis, vartotojiškumas, įdarbinimas ir bedarbystė, mažumų teisės, švietimo politika, kultūra ir vertybės, socialinė gerovė, sveikata. Taip pat ši asociacija yra atvira kvietimams dalyvauti kitų organizacijų projektuose, atitinkančiuose jų veiklos sritį.
Platesnį asociacijos veiklų aprašymą bei kontaktus rasite čia.

Latsia savivaldybė (Kipras) ieško partnerių 1.1 priemonės projektams

1 veiksmo 1.1 priemonė. Skelbimas galioja iki 2013 m. vasario 1 d.

Įkurta 1986 metais, beveik 17 tūkstančių gyventojų turinti Latsia savivaldybė yra 24 pagal dydį savivaldybė Kipre. Latsia savivaldybė norėtų dalyvauti „Europa piliečiams“ programos 1.1 priemonėje „Miestų giminiavimosi veikloms skirti piliečių susitikimai“, siekdama paskatinti vietos ir Europos šalių bendruomenes pasidalinti patirtimi, išsakyti nuomonę ir savo vertybes šiose srityse: 1) menas ir kultūra; 2) jaunimas ir bedarbystė.
1. Priklausymo Europai jausmo skatinimas per bendrą istoriją ir kultūrą. Latsia savivaldybė nori pasidalinti patirtimi kultūros paveldo ir Europos istorijos srityse, tad ieško partnerių iš įvairių Europos šalių naujiems kontaktams užmegzti.
2. Jaunimo bedarbystės problemos sprendimo būdų ES šalyse patirties pasidalinimas. Jaunimo bedarbystė yra didelio masto struktūrinė problema visoje Europoje, o taip pat ji labai aktuali ir Latsia savivaldybėje. Ši problema dar labiau paaštrėjo dėl finansinės krizės. Be to, sumažėjusi darbo vietų pasiūla paskatino jaunimą ieškoti bet kokio pobūdžio darbo, net jei siūlomo darbo reikalavimai yra žemesni, nei jų išsilavinimas pagal specialybę ar darbo patirtis. Latsia savivaldybė ieško partnerių, kurie norėtų pasidalinti gerąja patirtimi kaip yra sprendžaimi jaunimo bedarbystės klausimai kitose ES šalyse.
Daugiau informacijos bei kontaktus galite rasti čia.

Slovėnijos organizacija ieško partnerių projektui „Gyvenimo patarėjai”

2 veiksmo 3 priemonė. Skelbimas galioja iki 2013 m. vasario 1 d.

Žmogiškųjų išteklių valdymo bei socialinės enterprenerystės plėtojimo draugija GO ON! Društvo NAPREJ! Buvo įsteigta kaip nepelno organizacija, siekiant sustiprinti „žmogiškąjį” ir „socialinį” bedarbių kapitalą – marginalines grupes Slovenj Gradec-Koroška vietovėje, Slovėnijoje.
Ši organizacija planuoja teikti paraišką 2 veiksmo 3 priemonei „Pilietinės visuomenės organizacijų įgyvendinami projektai” ir ieško partnerių organizacijų, dirbančių socialinės atskirties prevencijos ir bedarbių (marginalinių grupių) socialinės integracijos skatinimo per mokymosi procesą bei įdarbinimo srityje.
Projekto „Gyvenimo patarėjai” (Mentors for Life) tikslas yra paskatinti žmones (tikslines grupes) ugdyti savigarbą bei pagarbą kitiems, įgauti pasitikėjimo savimi, suvokti atsakomybę, lygiateisiškumą bei demokratijos principus. Projekto tikslinė grupė – patarėjai (mentoriai, skirtingų sričių bendruomenių tarnautojai) bei darbo neturintis jaunimas (marginalinės grupės).
Daugiau informacijos bei kontaktus rasite čia.

Rytų Sarajevo miestas ieško partnerių bendradarbiavimo projektui turizmo srityje

1 veiksmo 1.1 priemonė. Skelbimas galioja iki 2013 m. vasario 1 d.

Rytų Sarajevas yra Bosnijos ir Hercegovinos centrinėje-rytų dalyje bei Serbijos rytuose esantis miestas, apimantis 1425 kv. km teritoriją ir turintis 87 tūkst. gyventojų populiaciją. Rytų Sarajevo teritorijoje turizmas sudaro didelę strateginės ekonomikos sektoriaus dalį, kadangi teritorija pasižymi dideliu turistiniu potencialu.
Rytų Sarajevas ieško partnerių 1 veiksmo 1.1. priemonės „Miestų giminiavimosi veikloms skirti piliečių susitikimai” projektui, kurio tikslas yra ne tik pristatyti Rytų Sarajevo turizmo galimybes, bet ir užmegzti bendradarbiavimą su miestais, turinčiais turizmo potencialą ir galinčiais pasidalinti savo patirtimi turizmo paslaugų lygio pakėlimo klausimais, tokiu būdu sukuriant ekonominės gerovės sąlygas Europos piliečiams (užimtumas, darni plėtra, socialinė sanglauda).
Kontaktai:
Bosnia and HErzegovina
East Sarajevo
City development agency of East Sarajevo
Mr. Bojan Okuka
bojan.okuka@rais.rs.ba
+387 57 342 636
http://rais.rs.ba

Ieškomi partneriai Nyderlandų organizacijos rengiamam projektui apie Europos Parlamento rinkimus

1 veiksmo 2.1 priemonė. Skelbimas galioja iki 2013 m. birželio 1 d.

Nyderlandų organizacija 2014 metų gegužę planuoja rengti didelio matomumo 10 dienų renginį, skirtą didinti visuomenės informuotumą apie Europos Parlamento rinkimus, teisę balsuoti ir t. t. Organizatoriai ieško partnerių arba panašaus pobūdžio iniciatyvų iš įvairių Europos šalių, su kuriais kartu galėtų teikti paraišką 1 veiksmo 2.1 priemonei „Piliečių projektai“ (paraiškų teikimo terminas 2013 m. birželio 1 d.).
„10 dienų Europos balsavimui“ (The European Voting 10-Day) yra renginys, kuriuo siekiama paskatinti visų amžiaus grupių piliečius, kartu su verslo ir socialinėmis organizacijomis bei visuomenės informavimo priemonėmis, nusiteikti dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose. 10 dienų truksiančiame renginyje bei per viešųjų ryšių kampaniją visuomenė bus supažindinta kaip veikia Europos institucijos ir Parlamentas, ką Europa daro piliečių labui ir kodėl svarbu užtikrinti Europos demokratiją. Informacija apie Europą ir rinkimus, papildyta pramogų elementais ir įkvėpiančių ambasadorių dalyvavimu, turėtų užtikrinti didelį lankytojų susidomėjimą bei jų kiekį renginyje.
Daugiau informacijos apie projektą galite rasti pridedamame detaliame aprašyme, o susidomėjus bendradarbiavimo galimybe kviečiame kreiptis žemiau nurodytais kontaktais:
Winkelman van Hessen
Bankaplein 3
2585 EV DEN HAAG
+31 70 416 16 26
Founder
Lisette (E.C. Ernens)
info@winkelmanenvanhessen.nl
www.wvhcommunicatie.nl


2012 metų skelbimai

Strenči savivaldybė (Latvija) ieško partnerių miestų giminiavimosi projektams

1 veiksmo 1.1. priemonė. Skelbimas galioja iki 2012 m. rugsėjo 1 d.

Strenči miesto savivaldybė, esanti Latvijos šiaurėje ir jungianti keturis miestelius (Strenči, Seda, Jerceni ir Plani; 4000 gyventojų) ketina teikti paraišką programos „Europa piliečiams” 1 veiksmo 1.1 priemonei „Miestų giminiavimosi veiklai skirti piliečių susitikimai” 2012 m. rugsėjo 1 d. bei ieško partnerių ES šalyse. Savivaldybė norėtų bendradarbiauti įgyvendinant kultūros, kultūros paveldo, turizmo, savanoriškos ir nevyriausybinių organizacijų veiklos projektuose bei projektuose, susijusiuose su sielių plukdymo tradicijomis. Daugiau informacijos apie šį miestą ir kontaktus galite rasti čia >>

Iaslovato savivaldybė (Rumunija) ieško partnerių miestų giminiavimosi projektui

1 veiksmas 1.1 priemonė. Skelbimas galioja iki 2012 m. rugsėjo 1 d.

Rumunijos šiaurės-rytuose esantis Iaslovat miestelis (4040 gyventojų, Bukovina provincija) planuoja plėtoti miestų giminiavimosi programą su Europos Sąjungoje bei už jos ribų esenčiomis šalimis. Šia programa siekiama sukurti pagrindą bendradarbiavimui tam, jog skirtingų Europos regionų žmonės galėtų susitikti ir aptarti įvairias problemas, pasidalinti patirtimi bei idėjomis, išreikšti savo nuomonę bet kurioje srityje. Savivaldybė siūlo kartu plėtoti teminius projektus, pavyzdžiui vandentvarkos, stichinių nelaimių prevencijos, ekonominės plėtros, kultūros ir švietimo, socialinių paslaugų gerinimo srityse. Siekiant užmegzti naujus ryšius ir sėkmingai plėtoti naujas bendradarbiavimo galimybes, Iaslovato savivaldybė ieško partnerių projektams, kuriuos planuojama teikti programos „Europa piliečiams“ 1 veiksmo 1.1 priemonei „Miestų giminiavimosi veikloms skirti piliečių susitikimai“ (paraiškų teikimo terminas 2012 m. rugsėjo 1 d.). Daugiau informacijos bei kontaktus galite rasti prisegamame dokumente.

Lagkado savivaldybė (Graikija) ieško partnerių spa-miestų bendradarbiavimo tinklo projektui

1 veiksmas 1.2 priemonė. Skelbimas galioja iki 2012 m. rugsėjo 1 d.

20 km nuo Salonikų nutolusi Lagkado savivaldybė (Graikija), nuo 2011 metų jungianti aštuonių miestelių regioną, yra viena didžiausiu žemyninėje Graikijos dalyje esančių savivaldybių, kurioje gyvena apie 50 000 gyventojų. Įsikūręs kalnų slėnyje, Lagkadas buvo vienas seniausių ir svarbiausių senovės Migdonijos miestų. Žaliame Migdonijos slėnyje, kuris yra už 2 km nuo Lagkado, šiuo metu yra įsikūrę terminių pirčių kompleksai, tarp jų yra dvi istorinės Bizantijos pirtys, veikusios 900 – 1400 m. pr. Kr. Lagkado savivaldybė norėtų sukurti kurortinių miestų (siūlančių pirčių ir spa, mineralinių bei terminių vandenų procedūras) tinklą bei ieško partnerių projektui, kuris būtų teikiamas programos „Europa piliečiams“ 1 veiksmo 1.2 priemonei „Susigiminiavusių miestų tinklai“ (paraiškų teikimo terminas 2012 m. rugsėjo 1 d.). Daugiau informacijos galite rasti prisegamame dokumente. Kontaktinis asmuo: Ms Marianna Skrinou, el.paštas mskrinou@hotmail.com, tel. (0030) 6948082801, 2394330264.

Farkadona savivaldybė (Graikija) ieško partnerių projektui

1 veiksmas. Skelbimas galioja iki 2012 m. birželio 1 d.

Centrinėje Graikijoje esančio miesto Farkadona (16 000 gyventojų) savivaldybė ieško partnerių projektui, kurį ketina pateikti programos „Europa piliečiams” 1 veiksmui, skirtam miestų giminiavimosi veikloms (paraiškų teikimo terminas 2012 m. birželio 1 d.).
Savivaldybės pagrindiniai tikslai yra tokie: vietos potencialo išnaudojimas, dalyvavimas ES finansuojamose programose, patirties pasidalinimas su Europos šalių partneriais. Vienas iš pagrindinių savivaldybės siekių taip pat yra piliečių skatinimas dalyvauti demokratiniuose procesuose per įvairias veiklas:
– bedarbystės, skurdo ir bendruomenės senėjimo mažinimas;
– aprūpinimas specializuotomis socialinėmis, aukštos kokybės bei miesto poreikių paslaugomis;
– kultūros ir aplinkos paveldo bei lengvai pažeidžiamų visuomenės grupių apsauga;
– naujųjų technologijų panaudojimo, atsinaujinančios energijos šaltinių bei specializuotų žinių šiose srityse skatinimas;
– veiklaus jaunimo, investicijų ir vietos ekonomikos ekstraversijos skatinimas;
– parama tarpkultūriniams santykiams bei idėjų mobilumui;
– tvarios ekonomikos, visuomeninės bei urbanistinės plėtros užtikrinimas.
Savivaldybė tikisi susirasti partnerių, siekiančių panašių tikslų, užmegzti miesto giminiavimosi ryšius ir įsilieti į besigiminiuojančių miestų tinklą. Kontaktus ir savivaldybės aprašymą galite rasti čia.

Florencijos savivaldybė (Italija) ieško partnerių projektui “Žodynas: kalba Europai“

1 veiksmas 2.1 priemonė „Piliečių projektai“. Skelbimas galioja iki 2012 m. birželio 1 d.

Projektą „Žodynas: kalba Europai“ (Glossary: a Language for Europe) inicijuojanti Florencijos savivaldybė ketina teikti paraišką programos „Europa piliečiams“ 2.1 priemonei „Piliečių projektai“ (paraiškų teikimo terminas 2012 m. birželio 1 d.). Projektu yra siekiama sukurti Europos žodyną – nuo A iki Z pagal anglišką alfabetą, – sudarytą iš raktažodžių, išreiškiančių naujosios Europos pilietiškumo vertybes. Raktažodžiai bus surinkti vietos mastu atliekamuose tyrimuose, įtraukiant dideles piliečių grupes iš projekte dalyvaujančių šalių.
Savivaldybė norėtų bendradarbiauti su vietos valdžios institucijomis, Europos viešosios politikos tyrimų organizacijomis, piliečių grupėmis, pilietinės visuomenės ir nevyriausybinėmis organizacijomis, profesinėmis sąjungomis, švietimo institucijomis, savanoriškos veiklos srityje dirbančiomis organizacijomis. Itin pageidaujami būtų partneriai iš Lietuvos, Estijos, Latvijos, Suomijos, Ispanijos ir Portugalijos.
Daugiau informacijos apie šį projektą galite rasti prisegamame dokumente, o susidomėjusieji turėtų užpildyti ir nusiųsti Florencijos savvaldybei (kontaktai nurodyti aprašyme) partnerio anketą.

Nasaud savivaldybė (Rumunija) ieško partnerių įgyvendinamam projektui „Tiesa anapus šypsenos”

1 veiksmas 1.2 priemonė „Susigiminiavusių miestų tinklai“.

Rumunijoje esančios Nasaud savivaldybės projektas „Tiesa anapus šypsenos“ (The Truth Behind a Smile) yra įgyvendinamas pagal „Europa piliečiams“ programos 1.2 priemonę „Susigiminiavusių miestų tinklai“. Iš pradžių į projektą buvo įsitraukę 7 partneriai iš Rumunijos, Lenkijos, Italijos, Graikijos, Kipro, Makedonijos ir Ispanijos, tačiau pastarosios šalies organizacija iš projekto pasitraukė ir šiuo metu ieškomi partneriai, norintys užimti jų vietą.
Šiuo projektu siekiama kovoti su skurdu, bedarbyste, paskatinti savanoriškas veiklas, suteikiant šansą viltį praradusiems žmonėms. Projektas truks 24 mėnesius, kurių metu suplanuota surengti septynis piliečių susitikimus (trys iš jų jau įvykę); kiekviename susitikime turėtų dalyvauti po 10 vietinių atstovų bei 60 dalyvių iš partnerių šalių. Projekto biudžete numatyta padengti kelionės ir renginio organizavimo išlaidas. Kiekviena savivaldybė taip pat prisideda nedideliu indėliu iš savo pusės. Iš projekto partnerio būtų tikimasi pagalbos sudarant programą bei rengiant susitikimą, vykstantį Jūsų mieste. Šiam renginiui būtų skiriama lėšų iš projekto biudžeto, kuriomis reikėtų padengti maitinimo, svečių apgyvendinimo ir projekto veiklų išlaidas. Projekto organizatoriai yra pasirengę daryti pakeitimus dalyvių skaičiaus, renginio trukmės ir renginio datos atžvilgiu, atsižvelgiant į Jūsų pageidavimus.
Platesnį projekto aprašymą galite rasti čia, o organizatoriai kviečia prisijungti prie projekto ir susisiekti su kontaktiniu asmeniu: Carmen Soare, Nasaud savivaldybė, tel. +40 749 022 976, el.p. carmen_alin@yahoo.com.

Ieškomi partneriai miestų giminiavimosi piliečių susitikimams Graikijoje

1 veiksmas 1.1 priemonė

Graikijos miestų savivaldybių, ieškančių partnerių galimiems miestų giminiavimosi piliečių sustikimams projektams aprašymus (anglų kalba) rasite paspaudę ant miesto pavadinimo:
Amfikleia – Elateia savivaldybė
Agrafa savivaldybė
Domokos savivaldybė

Graikijos tyrimų institutas ieško partnerių bendram projektui

2 veiksmas 3 priemonė. Skelbimas galioja iki 2012 m. vasario 15 d.

Graikijoje esantis Strategijos ir plėtros tyrimų institutas (Institute of Strategic and Development Studies, ISTAME) ieško partnerių 2 veiksmo 3 priemonei „Parama pilietinės visuomenės organizacijų vykdomiems projektams” (paraiškų teikimo terminas – 2012 m. vasario 15 d.). Institutas atlieka politikos tyrimus ir analizę, ypatingą dėmesį skiriant socialinei demokratijai. Pagrindiniai ISTAME tikslai yra naujų idėų ir progresyvių strategijų plėtojimas globaliems iššūkiams spręsti, taip pat renginių, skirtų patariamąjai demokratijai skatinti, rengimas. Tikslams pasiekti ISTAME vykdo veiklas tokiose srityse:
– teminių ataskaitų ir knygų leidyba (pvz. apie žemės ūkio reformas, socialinę gerovę, globalų valdymą ir pan.),
– bendradarbiavimas su institutais ir ekspertų grupėmis Graikijoje ir užsienyje,
– akademinės ir mokslinės bendruomenių įtraukimas per savanorystės ir bendradarbiavimo veiklas,
– politinių debatų inicijavimas naudojant interaktyvius būdus internete bei visuomenės įtraukimas į diskusijas,
– patariamosios demokratijos skatinimas sukuriant komitetus ar darbo grupes regioniniu mastu.
Kontaktinis asmuo:
Mary Marinopoulou
El.p. marinopoulou@gmail.com

Graikijos viešojo administravimo tyrimų centras ieško partnerių projektui

2 veiksmo 3 priemonė. Skelbimas galioja iki 2012 m. vasario 15 d.

Vadovavimo ir darnios plėtros centras (The Governance and Sustainable Development Centre), priklausantis Viešojo administravimo departamentui Panteiono Socialinių ir politikos mokslų universitete (Graikija), ieško partnerių projektui, kurį ketina teikti programos „Europa piliečiams“ 2 veiksmo 3 priemonei „Parama pilietinės visuomenės organizacijų įgyvendinamiems projektams“ (paraiškų teikimo terminas – vasario 15 d.). Šis tyrimų centras didžiausią dėmesį savo veikloje skiria darnios plėtros poveikio (ekonomikai, aplinkosaugai, kultūrai, institucijoms), elektroninės valdžios, elektroninės prekybos, žmogaus teisių temoms, taip pat bendradarbiauja su tarpdalykinių tyrimų klasteriais, dirbančiais viešosios sveikatos apsaugos, inovacijų ir technologijų plėtros srityse. Centras siekia praplėsti bendradarbiavimo veiklas, užmezgant ryšius su universitetų fakultetais bei tyrimų institutais, dirbančiais panašiose tyrimų srityse. Platesnį Centro veiklos aprašymą galite rasti prisegamame dokumente, o susidomėjusieji bedradarbiavimo galimybėmis turėtų kreiptis žemiau nurodytais kontaktais:
Governance and Sustainable Development Centre (GOSDEC), Panteion University
136 Syngrou avenue, Athens, 176 71, Greece.
Tel. +30 210 9201546
El.p. marinopoulou@gmail.com, sirmalimaria@gmail.com

Kvietimas prisidėti prie konferencijos Vengrijoje, skirtos kartų dialogui, rengimo

2 veiksmo 3 priemonė. Skelbimas galioja iki 2012 m. vasario 15 d.

Elan Interculturel (Prancūzija) ir AKUT Foundation (Vengrija) kviečia dalyvauti 3 dienų konferencijoje „Galios suteikimas ir kartų bendradarbiavimas” („Empowerment and intergenerational collaboration”), kuri vyks 2012 m. gruodžio mėnesį Budapešte.

Šiuo metu konferencijai ieškomi pranešėjai ir seminarų organizatoriai tokiose srityse:
– nedidelių, savarankiškų, vietos tinklų narius įtraukiančių projektų pristatymas;
– vyresnio amžiaus žmonėms galią suteikiančios technikos ir jų pasitikėjimo savimi didinimo metodai;
– veiklos, skirtos komunikacijai ir bendradarbiavimui tarp skirtingų kartų žmonių;
– veiklos, skirtos aktyviam senėjimui multikultūriniame kontekste.

Prisegtame dokumente rasite išsamesnę informaciją apie planuojamą konferenciją bei jos organizatorius. Organizatoriai kviečia projektus norinčius pristatyti bei norinčius surengti teminį seminarą asmenis, atsiųsti trumpą projekto ar seminaro aprašymą, taip pat užpildyti ir išsiųsti partnerio formą. Savo pasiūlymus galite pateikti žemiau nurodytais kontaktais iki sausio 27 dienos:
Anna Racz
Kuratoriumo vadovė
AKUT Foundation – for the social integration of disadvantaged people
El.p. racz.anna@gmail.com
Tel. +3620-4899012
Tinklalapis: http://akutfoundation.weebly.com/index.html

Ieškomi partneriai Latvijos Jaunpils savivaldybės rengiamam miestų giminiavimosi projektui

1 veiksmas 1.1 priemonė. Skelbimas galioja iki 2012 m. vasario 15 d.

Jaunpils savivaldybė ieško partnerių projektui „Kuriant kartu aktyvią, demokratinę ir tolerantišką kaimo bendruomenę“, kurį ketina teikti programos „Europa piliečiams“ 1.1 priemonei „Miestų giminiavimosi veikloms skirti piliečių susitikimai“. Projekto tikslas – suburti skirtingų Europos šalių kaimo bendruomenių narius, aptarti ir sužinoti naujų būdų aktyvios, demokratinės ir tolerantiškos visuomenės plėtojimui. Projekto metu numatoma rengti konferencijas, diskusijas, praktinius mokymus apie NVO bei pilietines iniciatyvas bei jų vaidmenį kaimo teritorijose, taip pat skatinti dialogą tarp skirtingų kartų ir kultūrų. Projekto dalyviai turės galimybę susipažinti su Latvijos tradicijomis, amatų technikomis, dalyvauti ekskursijose Jaunpils miestelyje ir jo apylinkėse. Projekte jau dalyvauja Italijos partneriai, tačiau Jaunpils savivaldybė ieško dar dviejų partnerių. Daugiau informacijos apie šį projektą galite rasti čia arba susisiekę su projekto koordinatore:
Zane Vanaga
Jaunpils Local Council
Tel. +371 26440254
E.p. zane.jaunpils@inbox.lv

Rumunijos organizacija ieško partnerių projektui

2 veiksmas 3 priemonė. Skelbimas galioja iki 2012 m. vasario 15 d.

„Rumunijos Mokymosi visą gyvenimą bendruomenė” ieško partnerių projektui, kurį ketina teikti „Europa piliečiams” programos 2 veiksmo 3 priemonei „Parama pilietinės visuomenės organizacijų rengiami projektai” (paraiškų teikimo terminas – 2012 m. vasario 15 d.). Projektas bus skirtas Europos vyresnio amžiaus ir jaunimo piliečiams, kurie kartu interaktyvių kūrybinių dirbtuvių metu turės galimybę išsamiau susipažinti su Europos Sąjunga. Projektas truks 18 mėnesių. Organizacija „Rumunijos Mokymosi visą gyvenimą bendruomenė” turi patirties įgyvendinant programos „Europa piliečiams” remiamus projektus. Projekto partneriais turėtų būti nevyriausybinės organizacijos ar savivavldybės, dirbančios su vyresnio amžiaus žmonėmis ir jaunimu. Susidomėjusios organizacijos turėtų susisiekti su projekto koordinatore Simona Musteata el.paštu simona@srep.ro, kartu pridedant organizacijos aprašymą, patirtį įgyvendinant ES projektus.

Ieškomas partneris Kekavos (Latvija) organizacijos rengiamam miestų giminiavimosi projektui

1 veiksmas 1.1 priemonė. Skelbimas galioja iki 2012 m. vasario 15 d.

Kekavos savivaldybės kultūros agentūra ieško partnerių iš įvairių Europos šalių, norinčių kartu teikti projektą „Bendro kultūros paveldo atradimai Europos kryžkelėse“ programos „Europa piliečiams“ 1.1 priemonei „Miestų giminiaivimosi veikloms skirti piliečių susitikimai“ (paraiškų teikimo terminas – 2012 vasario 15 d.). Projektu būtų siekiama pasikeisti projekto dalyvių – vietos bendruomenių narių, įvairių Europos šalių ne pelno organizacijų, dirbančių istorijos ir kultūros tyrimų srityse – patirtimi ir jos savarba atrandant bendrą Europos kultūros paveldą, taip pat užmegzti ilgalaikius neformalius ryšius tarp piliečių. Projekto veiklos vyktų 2012 m. birželio 14 – 17 dienomis Kekavos mieste.
Daugiau informacijos apie šį projektą galite rasti čia arba susisiekę šiais kontaktais:

Reinis Zobens
Projektų vadybininkas
Kekavas novada kulturas agentura
E.p. reinis.zobens@kekava.lv
Tel. +371 29206474
Rigas iela 26, Kekava, LV-2123, Latvija
www.parkulturu.lv

Slovėnijos organizacija ieško partnerių projektui

2 veiksmas 3 priemonė. Skelbimas galioja iki 2012 m. sausio 15 d.

Aktyvių piliečių asociacija „Ravnotežje“, įsikūrusi nedidelėje Škofljica gyvenvietėje (800 gyventojų) šalia Liublijanos, ieško galimų partnerių, norinčių kartu teikti paraišką programos „Europa piliečiams“ 2 veiksmo 3 priemonei „Parama pilietinės visuomenės organizacijų įgyvendinamiems projektams“ (paraiškų teikimas iki 2012 vasario 1 d.). Ši organizacija veikia savanoriškais pagrindais ir vienija narius, kuriems yra per 50 metų, siekiančius atviros ir laisvos visuomenės. Greta atvirai visuomenei būdingų principų, tokių kaip bendruomenės interesų palaikymas bei aktyvus dalyvavimas sprendimų priėmimo procese, šios asociacijos tikslas yra didinti sąmoningumą, skatinti ir palaikyti:
– atviros visuomenės principus;
– bendradarbiavimą tarp viešų, nevyriausybinių ir pilietinės visuomenės organizacijų ir institucijų;
– diskusiją socialiniais bei plėtros iššūkių klausimais;
– skirtingų kartų bendradarbiavimą vietiniu ir Europos mastu.

Tikslams pasiekti organizacijos vykdo šias veiklas: dalyvauja bei rengia paskaitas, konsultacijas, seminarus ir susitikimus su profesionalais; dainuoja; rengia ekskursijas bei vizitus Slovėnijoje ir Europoje; vykdo veiklas, į kurias įtraukia skirtingų kartų atstovus; užsiima sportine veikla.

Organizacija ieško partnerių, kurie norėtų pasidalinti idėjomis bei patirtimi.

Kontaktai: el.paštas toncka.pal@gmail.com; telefonas +38641611009; adresas: Društvo za aktivno državljanjstvo RAVNOTEŽJE, Kočevska c. 150, 1291 ŠKOFLJICA, Slovenia.

Latvių organizacija ieško partnerių miestų giminiavimosi projektui

1 veiksmas 1.1 priemonė. Skelbimas galioja iki 2012 m. sausio 1 d.

Naukšēni rajono savivaldybė (Latvija) ieško partnerių programos „Europa piliečiams“ 1 veiksmo 1.1 priemonei „Miestų giminavimosi veikloms skirti piliečių susitikimai“ (paraiškų teikimas iki 2012 m. vasario 1 d.). Savivaldybę domintų tarptautinė partnerystė kultūros, kultūros paveldo (tradicijų, šokių, muzikos), mokymosi visą gyvenimą bei sporto srityse. Projekto metu galėtų būti įgyvendinamos šios veiklos: patirties pasikeitimas bendruomenės suaugusiųjų švietimo srityje; seminarai apie kultūros paveldo (materialaus ir nematerialaus) apsaugą kaimo vietovėse; bendri festivaliai, koncertai, užsiėmimai ir kūrybinės dirbtuvės (pvz. tradiciniai amatai); keitimasis parodomis; sporto varžybos.

Naukšēni savivaldybė yra šiaurinėje Latvijos dalyje, netoli Estijos sienos. Tai viena mažiausių Latvijos savivaldybių (2270 gyventojų). Miestelyje yra unikalus Žmogaus muziejus, Naukšēni dvaras ir parko kompleksas, Koni vandens malūnas (kuriame pristatoma miltų, vilnos produktų bei elektros gamyba), bio-dyzelinio kuro fabrikas, mineralinio vandens ir aliejaus fabrikas. Bendruomenės nariai yra subūrę folkroro grupę, suagusiųjų liaudies šokių trupę, linijinių šokių bei pučiamųjų instrumentų grupes.

Norintys bendradarbiauti turėtų susisiekti šiais kontaktais: Liega Pukulauka, Naukšēni savivaldybės projektų vadybininkė, el. paštas: liega.pukulauka@naukseni.lv. Naukšēni savivaldybės tinklalapis www.naukseni.lv


2011 metų skelbimai

Ieškomi partneriai tematinių miestų giminiavimosi tinklų projektui (Vengrija)

1 veiksmas. 1.2 priemonė. Skelbimas galioja iki 2011 metų lapkričio 15 d.

Projekto tikslinė grupė: nevyriausybinių organizacijų vadovai ir aktyvūs nariai; vietos valdžios institucijos; mokyklos ir suaugusiųjų švietimo institucijos; kultūros organizacijos; jauni aktyvūs bendruomenės nariai.

Projekto tikslai: suburti kultūros ir švietimo įstaigų atstovus iš miestų, besigiminiuojančių ar norinčių giminiuotis su Vengrijos miestu Debrecen; sukurti funkcionuojantį tinklą, kuris skatintų piliečius gilintis ir daugiau sužinoti apie miestų giminiavimosi veiklų privalumus; paskatinti mobilumą ir tarpusavio bendradarbiavimą pasitelkiant neišnaudotus miestų potencialus įvairiose srityse; skatinti supratimą apie miestų bedradarbiavimą pradinėse ir vidurinėse mokyklose; skatinti savanorišką darbą kuriant miestų giminiavimosi tinklus.

Pagrindinės veiklos: parengiamieji susitikimai; tarptautinė konferencija 30-čiai žmonių iš Debrecen miesto ir besigiminiuojančių miestų projekte keliamų tikslų įgyvendinimo galimybėms aptarti (2-3 dienos); teminiai seminarai (1 – 2 dienos) – suaugusiųjų švietimas ir vasaros mokyklos, partnerystė švietimo srityje, pažintinio šeimų apsikeitimo programos galimybės.

Kontaktai:
Zsófia KARÁCSON (Debrecen vasaros mokykla)
El. p. debrecen@nyariegyetem.hu
Tel. +36 52 532 594
Faks. +36 52 532 595

Bagnolo del Salento savivaldybė ieško partnerių miestų giminiavimosi projektui

1 veiksmas. 1.1 priemonė.

2000 gyventojų turintis Italijos miestelis Bagnolo del Salento, esantis Lecce provincijoje Puglia regione, ieško partnerių “Europa piliečiams” programos 1 veiksmo 1.1 priemonei “Miestų giminiavimosi veiklai skirti piliečių susitikimai” ir norėtų susigiminiuoti su naujais partneriais. Projektu būtų siekiama paskatinti bendradarbiavimą tarp besigiminiuojančių miestų. Savivaldybė norėtų sustiprinti abipusį šių miestų piliečių pažinimą bei kultūrų supratimą bei sutvirtinti Europos identiteto ir priklausymo Europos Sąjungai jausmą.

Išsamią informaciją apie Bagnolo del Salento savivaldybę galima rasti šio miestelio tinklalapyje www.comune.bagnolodelsalento.le.it. Susidomėję kvietimu bendradarbiauti daugiau informacijos ras pridedamoje partnerių paieškos formoje arba susisiekę su savivaldybės Tarptautinių ryšių konsultantu Fabio Montefrancesco (el. paštas f.montefrancesco@spheraspinoff.it, tel. (00 39) 3272888030).

Kvietimas prisijungti prie projekto apie skirtingų Europos šalių kultūras

2 veiksmas 3 priemonė. Skelbimas galioja iki 2011 m. vasario 15 d. paraiškų teikimo termino.

Lenkijos asociacija Panorama Kultur (Wojsławice), veikianti Europos kultūrų populiarinimo srityje, ieško partnerių projektui „Kultūrų panorama – Europos kultūrinė odisėja“ („Panorama of Cultures – European cultural odyssey“). Projekto tikslas – kelti susidomėjimą ES šalių kultūromis bei skleisti Europos vertybes skatinant kultūrinį turizmą. Tikslui pasiekti ketinama įgyvendinti tokias veiklas: sukurti tinklalapį ir radijo laidų ciklą apie „mažiau pažįstamus“ Europos kultūros fenomenus; surengti diskusiją-seminarą „Mažiau žinoma Europa“; kas savaitę plėtoti skirtingas temas apie fenomenus, kurie prisideda prie Europos kultūrų įvairovės.

Organizatoriai ieško partnerių, kurie: prisidėtų prie savanorių bei koordinatorių šalyje darbo organizavimo; projektyo sklaidos; informacijos apie regioną surinkimo ir kultūros fenomenų pristatymo savo regione; savo šalies pristatymo seminaro metu. Partneriai neprivalo prisidėti prie projekto finansiškai.

Daugiau informacijos apie projektą rasite čia arba susisiekę su organizatoriais.

Kantaktinis asmuo: Emil Majuk
Panorama of Cultures Association
Rynek 59, 22-120 Wojsławice, Poland
www.pk.org.pl
Tel.: +48600951361

Rumunijos organizacija ieško partnerių projektui

2 veiksmas 3 priemonė. Skelbimas galioja iki 2011 m. vasario 15 d. paraiškų teikimo termino.

Rumunijos organizacija Fundatia de Ajutorare si Dezvoltare Sperante (Sperante Foundation), įsikūrusi Bukarešte, rengia projektą „Mokymai išeinantiems į pensiją“ („Training for Retirement“) ir ieško partnerių organizacijų.

Šio projekto tikslas – padėti pasiruošti žmonėms, kurie netrukus išeis į pensiją, suteikiant jiems galimybę dalyvauti vienos dienos mokymuose. Mokymų metų planuojama aptarti pensinio gyvenimo periodo finansinio planavimo (vyresnio amžiaus žmonių teisės, mokesčiai, draudimas, asmeninio biudžeto planavimas ir pan.), sveikatos (sveika dieta, gyvenimo būdas, psichinė sveikata, mobilumo skatinimas, priežiūra namuose ir pan.) bei laisvalaikio (draugai ir šeima, hobiai ir savanorystė, trečiojo amžiaus žmonių švietimas, palaikymo grupės ir pan.) klausimus. 7 valandų trukmės mokymuose dėmesys bus kreipiamas į praktinius dalykus, kurie galėtų prisidėti prie pilnavertiško ir kokybiško gyvenimo išėjus į pensiją.

Iš projekto partnerių būtų tikimasi, jog jie prisidėtų rengiant ir įgyvendinant mokymų modulius. Projekto metu planuojama padengti kelionės, apgyvendinimo išlaidas bei mokymų vadovų atlyginimą.

Daugiau informacijos galite rasti čia arba gauti susisiekus su projekto organizatoriais.

Kontaktinis asmuo: Cornelia Predoiu
El. paštas: office@seniori.ro , sperante@hotmail.com
Tel.: +40212220246
www.seniori.ro

Ieškomi partneriai projektui apie NVO dalyvavimą vietos politikoje

2 veiksmas 3 priemonė. Skelbimas galioja iki 2011 m. vasario 15 d. paraiškų teikimo termino.

Rumunijos organizacija Public Policy Centre (CENPO), įsikūrusi Cluj Napoca mieste, ieško partnerių iš ES šalių bei Kroatijos, kurie norėtų kartu įgyvendinti projektą „Dalyvavimas vietos plėtros planavime ir startegijos formulavime 2013 – 2020 m. laikotarpiu“ („Participatory local development planning and strategy formulation for the planning cycle of 2013-2020″). Projektu yra siekiama paskatinti nevyriausybines organizacijas rekomendacijų forma pristatyti savo idėjas, vizijas ir nuomones, kuriomis galima būtų daryti įtaką vietos politikų sprendimams.

Prie projekto kviečiama prisidėti tas organizacijas, kurios norėtų dirbti plėtojant nacionalines ar regionines NVO dalyvavimo politiniame gyvenime strategijas ar galėtų pasidalinti pavyzdžiais, kaip būtų galima įgalinti dalyvauti ar įtraukti vietos bendruomenes į sprendimo priėmimo procesus.

Daugiau apie projektą rasite čia arba susisiekę su organizatoriais elektroniniu paštu info@cenpo.ro ar telefonu (+40) 264 354 455

Ieškomi partneriai projektui apie savanorystę aplinkosaugos srityje

2 veiksmas 3 priemonė. Skelbimas galioja iki 2011 m. vasario 15 d. paraiškų teikimo termino.

Suomijos asociacija The Green Cultural Association ViSiLi ieško partnerių iš ES šalių, ypač nevyriausybinių organizacijų, dirbančių aplinkosaugos srityje, norinčių prisidėti prie projekto „10 žingsnių“ įgyvendinimo.

ViSiLi asociacija 2010 metais išpublikavo metodinį leidinį suomių kalba „10 žingsnių iki geresnio savanoriško darbo“, kurio pagrindu yra planuojama surengti mokymų ciklą apie savanorystę aplinkosaugos srityje. Projektu siekiama prisidėti prie Europos savanoriškos veiklos metų 2011 tikslų.

Projekto metu partneriai būtų atsakingi už mokymų dalyvių paiešką bei jų kelionės organizavimą.

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti čia arba susisiekę su organizatoriais.

Kontaktinis asmuo: Miisa Vierikko
The Green Cultural Association ViSiLi
Ruoholahdenranta 1 E, 00180 Helsinki, Finland
Tel.: +358 9 6129 1222
El. paštas: miisa.vierikko@visili.fi
http://www.visili.fi

Ieškomi partneriai projektui „Laiko bankas 55+“

2 veiksmas 3 priemonė. Skelbimas galioja iki 2011 m. vasario 15 d. paraiškų teikimo termino.

Austrijos nevyriausybinė organizacija nuo 2008 metų įgyvendina projektą „Laiko bankas 55+“ („Zeitbank 55+“), kurio metu yra skatinama vyresnių nei 55 metų amžiaus žmonių pagalba vieni kitiems. Plėtojant organizuotą abipusę pagalbą, skatinant socialines bei laisvalaikio veiklas, šiuo projektu siekiama ne tik pakelti vyresnio amžiaus žmonių socialinio gyvenimo kokybę, bet ir užkirsti kelią susvetimėjimui bei psichologinėms problemoms, kylančioms dėl vienišumo jausmo.

Tęsiant projektą 2011 metais, organizatoriai ieško partnerių organizacijų, kurios norėtų prisidėti prie darbo metodų vertinimo, metodikos išbandymo nacionaliniu lygmeniu bei projekto sklaidos kitose ES šalyse. Prie projekto įgyvendinimo norinčios prisijungti organizacijos turėtų:

  • būti išplėtojusios kontaktus su vietos savivaldybių atstovais ar politikais dirbančiais šioje srityje;
  • turėti patirties ir išmanyti šalies bendruomenės plėtros programas, socialinio sektoriaus teikiamas paslaugas, žinoti socialinio aprūpinimo srityje dirbančias organizacijas;
  • turėti patirties įgyvendinant tarptautinius projektus;
  • turėti pasiryžimo įkurti „Laiko banko 55+“ atstovybę šalyje.

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti čia arba susisiekus su organizatoriais.

Kontaktinis asmuo : Johannes Brandl
Tel.: 0043/664-441 06 07
El. paštas: brandl@spes.co.at
www.zeitbank.eu

 


2010 metai

Rumunijos organizacija ieško partnerių aplinkosauginiam projektui

Skelbimas galioja iki 2010 m. vasario 15 d. paraiškų teikimo termino.

Rumunijos Mokymosi visą gyvenimą asociacija ( ieško partnerių iš ES šalių, dirbančių aplinkos apsaugos srityje, projektui, kuris bus teikiamas programos „Europa piliečiams“ 2 veiksmo 3 priemonei „Parama pilietinės visuomenės organizacijų vykdomiems projektams“. Projekto tema – aplinkosaugos edukacija šeimose. Daugiau informacijos apie projektą skaitykite čia >> .

Rumunijos Mokymosi visą gyvenimą asociacija turi patirties įgyvendinant programos „Europa piliečiams“ projektus: 2007 m. asociacija įgyvendino projektą „27 šalių Europa – Sveikos atvykusios Bulgarija ir Rumunija“, 2008 m. – „Apie mus – provincijos piliečiams artimesnė Europa”, 2009 m. – „Prisidėk prie pokyčių: jaunos moterys politikoje”.

Kontaktai:
Simona Capatan
Societatea Romana pentru Educatie Permanenta SREP (Romanian Society for Lifelong Learning)
Adress: Calea Calarasilor, 249, bl. 65, sc.1, et. 5, ap. 21, RO-030618, Bucuresti sector 3, Romania
Tel/Faks.: +40213273887
El.paštas: office@srep.ro
Tinklapis: www.srep.ro

Partnerių paieška. Primorsko centras iš Slovėnijos ieško partnerių projektui

Skelbimas galioja iki 2010 m. vasario 15 d. paraiškų teikimo termino.

Primorsko centras (Primorski pravni center) Slovėnijoje ieško partnerių bendriems projektams, įgyvendinamiems pagal programos “Europa piliečiams” 2 veiksmo 3 priemonę. Primorsko centras yra nevyriausybinė organizacija, kurios pagrindinis tikslas – suteikti nemokamas teisines konsultacijas žmonėms, kurie negali sau leisti samdytis teisininkų.

Organizacija veikia skirtingose srityse: žmogaus teisių apsauga, civilinė teisė, vartotojų teisės, darbo teisė, administracinė teisė, baudžiamoji teisė ir kt. Centro paslaugomis dažniausiai naudojasi studentai, pensininkai, bedarbiai ar žemas pajamas gaunantys asmenys.

Centras tikisi rasti partnerius, vykdančius panašią veiklą, iš įvairių ES šalių. Organizacija norėtų įgyvendinti bendrus projektus, susijusius su lengvai pažeidžiamų socialinių grupių žmonėmis bei jų teisiniu konsultavimu.

Daugiau informacijos galite gauti susisiekę su kontaktiniu asmeniu:
KRISTINA ZELIĆ
Primorski pravni center
Pristaniška ulica 3
SI – 6000 Koper, Slovenia
tinklapis: www.ppcenter.si
el.paštas: info@ppcenter.si
tel.: +386 40 900 399

 


2009 metai

Projektas „Jungtinės Europos valstijos“ – 10 šalių, 3 kartos, 1 identiteto skirtumai

Skelbimas galioja 2009 m.

Švedijos ir Prancūzijos organizacija Innovation Culture Europe (ICE) rengia projektą „Jungtinės Europos valstijos“ („United States of Europe“) ir ieško partnerių Lietuvoje. Vienas iš pagrindinių projekto tikslų – surengti keliaujančią parodą, kuri leistų naujai pažvelgti į europietišką identitetą, jo supratimo įvairovę.

Kiekvienos projekte dalyvaujančios šalies skirtinguose regionuose bus atliekami interviu su trijų kartų atstovais (vaikais, suaugusiais ir senjorais). Dalis apklausos metu surinktų duomenų bus pateikiami ekspozicijoje nuotraukų, tekstų ir video medžiagos pavidalu. Paroda bus pristatoma viešose, projekte dalyvaujančių šalių erdvėse, ją lydės tematiškai susiję seminarai ar diskusijos.

Platesnį šio projekto aprašymą rasite čia. Taip pat galite kreiptis į projekto koordinatorius:

Innovation Culture Europe (ICE)
Johanna Suo
johanna@ice-eu.net
Tel. (Prancūzijoje) +33 6 60354590
Tel. (Švedijoje) +46 73 9863212

 

Kultūros asociacija „Interkunst e.V“ (Berlynas, Vokietija) rengia tarptautinį teatro ir muzikos festivalį „INSTANT ACTS against violence and racism“.

Skelbimas galioja iki 2009 m. vasario 15 d. paraiškų teikimo termino.

Organizacija „Interkunst e.V“ ieško jaunų menininkų, norinčių prisijungti prie 2009 metų rugsėjo – spalio mėnesiais įgyvendinamo keliaujančio pasirodymo. Kiekvienais metais yra suformuojama tarptautinė jaunų menininikų grupė iš įvairių šalių bei kultūros sričių, iš skirtingų scenų atstovų (teatro, cirko, šokio, muzikos ir pan.).

Norintys dalyvauti šiame projekte žmonės turėtų būti kūrybiški, atviri naujoms patirtims, suinteresuoti scenoje pristatyti savo požiūrį į smurtą ir rasizmą. Susidomėję galimybe dalyvauti, turėtų kreiptis šiais kontaktais:

Arkadiusz Zietek
Interkunst e.V
Postfach 62 03 62
10793 Berlin
Tel: +49 30 781 40 01
interkunst@t-online.de
www.interkunst.de

 

„Kipro Europos socialinis forumas“ ieško partnerių 2 veiksmo 3 priemonės projekto įgyvendinimui

Skelbimas galioja iki 2009 m. vasario 15 d. paraiškų teikimo termino.

„Kipro Europos socialinis forumas“ (European Social Forum of Cyprus (ESFC)) 2009 m. gruodžio 17 – 20 dienomis „Europa piliečiams“ programos rėmuose rengia projektą „Reabilitacijos traktavimas skirtinguose ES metoduose“, kuriame numatomi seminarai, tiriamieji vizitai, vertinimo procedūros. Plačiau apie projektą skaitykite prisegtame dokumente.

Projekto partneriai turėtų aktyviai dalyvauti visoje programoje, vizituose ir seminaruose. Taip pat partneriai gali pristatyti iš anksto parengtą medžiagą seminaro metu.

Dėl galimybės prisidėti prie šio projekto organizatoriams rašykite elektroniniu paštu.

European Social Forum of Cyprus ( ESFC)
National Network of Local NGOs
P.O. Box 53364 Lemesos 3302
Tel. 00357 99 531084, faks. 00357 25 569840
chrysis@esfc.org.cy
www.esfc.org.cy

 

Portugalijos jaunimo organizacija “Rota Jovem” ieško partnerių tarptautiniam projektui įgyvendinti

Skelbimas galioja iki 2009 m. vasario 15 d. paraiškų teikimo termino.

„Rota Jovem“ nevyriausybinė Portugalijos jaunimo organizacija kartu su penkiomis jaunimo organizacijomis – partnerėmis („Xena“ (Italija), „Nexes“ (Ispanija), „Become“ (Belgija), „Princensluis“ (Olandija) ir „NooR“ (Estija)), plėtoja naują tarptautinį projektą „Žingsnis į Europą“. Projektas yra remiamas Europos Komisijos, parašytas pagal programą „Europa piliečiams: aktyvios Europos pilietybės skatinimas“.

Projekto tikslas – skatinti Europos jaunimo kūrybingumą tokiomis temomis kaip: kultūrų dialogas, žmogaus teisės bei jaunas žmogus Europos visuomenėje. Projektas bus įgyvendintas 2009 – 2010m. Viena iš projekto sudedamųjų dalių: sausio – gegužės mėnesį vyksiantis Europos meno konkursas, kuriame galės dalyvauti visos Europos šalys. Konkursas susidės iš penkių temų: karikatūra, grafiti, fotografija, muzika bei trumpametražiai filmai.

Daugiau informacijos rasite www.stepintoeurope.eu

 Į titulinį | Kontaktai
© Visos teisės saugomos. BĮ Tarptautinių kultūros programų centras / „Europa piliečiams“ biuras