booksfromlithuania.ltpilieciams.eucultureguide.ltkultura2007.lt koperator.lt
Programa „Europa piliečiams“ - logotipas

2 veiksmas. 1 ir 2 priemonės

2.1. Struktūrinė parama Europos viešosios politikos tyrimų organizacijoms (ekspertų grupėms) ir
2.2. Struktūrinė parama Europos lygmens pilietinės visuomenės organizacijoms

1-oji priemonė skirta Europos viešosios politikos tyrimų organizacijų (ekspertų grupių), sugebančių kurti naujas idėjas ir mąstyti apie Europai rūpimus klausimus, aktyvų Europos pilietiškumą ir Europos vertybes, instituciniams pajėgumams stiprinti bei darbui paremti.

Kad Europos lygmens idėjų kalvės būtų pakankamai pajėgios ir stabilios, o veiklą galėtų vykdyti ir struktūruoti Europos lygmeniu, šioms organizacijoms bus teikiama struktūrinė parama, t. y. jos gaus veiklos dotaciją, kuri padengs dalį jų einamųjų sąnaudų.

Pagal 2-ąją priemonę bus teikiama parama, siekiant užtikrinti Europos interesų srityse veikiančių pilietinės visuomenės organizacijų pajėgumus ir stabilumą, kad jos galėtų veikti Europos lygmeniu. Tikslas – prisidėti prie organizuotos, nuoseklios ir aktyvios Europos pilietinės visuomenės.

Kad Europos lygmens pilietinės visuomenės organizacijos būtų pakankamai pajėgios ir stabilios ir veiklą galėtų vykdyti ir struktūruoti Europos lygmeniu, šioms organizacijoms bus teikiama struktūrinė parama, t. y. jos gaus veiklos dotaciją, kuri padengs dalį jų einamųjų sąnaudų.

Kas gali teikti paraiškas?

1 priemonė

Europos viešosios politikos tyrimų organizacijos – tai organizacijos, sujungiančios tyrimų veiklą su europinio lygmens politikos formavimu. Šios organizacijos rengia tyrimus susijusius su specifinėmis problemomis, ieško šių problemų sprendimų būdų ir sudaro sąlygas mokslininkų, intelektualų ir politikos formuotojų bendradarbiavimui. Taip pat jos inicijuoja ir skatina visuomenės diskusijas Europinio lygmens klausimais. Šių organizacijų teikiami projektai turėtų nagrinėti Europos pilietybės problematiką.

2 priemonė

A. Pilietinės visuomenės organizacijos, veikiančios Europos lygmeniu (t.y. vienijančios narius ne mažiau kaip iš 8 raikalavimus atitinkančių šalių) ir savo veikla prisidedančios prie Europos pilietiškumo skatinimo:

  • Europos bendros organizacijos,  atstovaujančios pilietinės visuomenės organizacijas Europoje, kurių paskirtis – perduoti piliečiams ir savo narėms-organizacijoms aktualius klausimus ES institucijoms, informuoti savo narius apie Europos politiką, kitų suinteresuotų subjektų poziciją, tarpininkauti tarp savo narių ir ES institucijų;
  • Europos organizacijų tinklai: šie tinklai – tai sąsaja tarp pilietinės visuomenės organizacijų ir kitų suinteresuotų subjektų iš reikalavimus atitinkančių šalių, norinčių bendradarbiauti, keistis žiniomis ir patirtimi;
  • Organizacijos, kurių veikla daro didelį poveikį Europai: tai nei platformos, nei tinklai, tačiau savo veiklą vykdo būtent programos tikslų ir prioritetų srityse.

B.  Pilietinės visuomenės organizacijos, veikiančios gyvos Europos atminties puoselėjimo srityje:

  • Organizacijos, kurios įgyvendina Europos idėjas ir projektus, puoselėdamos Europos asmenybių atminimą (pvz. Europos projekto kūrėjų ar kitų asmenybių, prisidėjusių prie vėlesnių Europos kūrimo etapų);
  • Organizacijos, kurios įgyvendina Europos idėjas ir projektus, akcentuodamos, kaip totalitariniai režimai (kaip nacizmas ir stalinizmas) pažeidžia svarbiausias Europos vertybes.

 

Kada teikti paraišką?

Projektų paraiškos pagal šią priemonę 2012 metais teikiamos iki lapkričio 15 d. (12 val. Briuselio laiku), veikloms tarp 2013 m. sausio 1 d. ir 2013 m. gruodžio 31 d.


Paramos dydis ir finansavimo tvarka

Skiriama veiklos dotacija 12-os mėnesių laikotarpiui – iki 100 000 eurų.

Pareiškėjai gali pasirinkti vieną iš dviejų finansavimo sistemų:

  • vienodo dydžio finansavimas (apskaičiuojamas pagal etatinius darbuotojus);
  • finansavimas pagal išsamų biudžetą (ES parama negali sudaryti daugiau nei 80% biudžete nurodomų tinkamų išlaidų).

 

Informacija apie šią priemonę

Išsamią informaciją apie programos „Europa piliečiai“ prioritetus bei apie šią priemonę rasite programos vadove  (lietuviškame variante ieškokite skyriaus „Veiklos dotacijos“, p. 51) arba apsilankę vykdančiosios įstaigos EACEA puslapyje http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/action2_en.php#mesure1.

 Į titulinį | Kontaktai
© Visos teisės saugomos. BĮ Tarptautinių kultūros programų centras / „Europa piliečiams“ biuras