booksfromlithuania.ltpilieciams.eucultureguide.ltkultura2007.lt koperator.lt
Programa „Europa piliečiams“ - logotipas

3 veiksmas – „Kartu Europos labui“

Šiuo veiksmu siekiama pagilinti „aktyvaus Europos pilietiškumo“ sąvoką, skatinti geresnį jos suvokimą visoje Europoje ir, taikant toliau nurodytas tris priemones, padėti priartinti Europą prie jos piliečių. Veiksmas yra inicijuotas ir įgyvendinamas tiesiogiai Europos Komisijos, todėl projektų paraiškos pagal šį veiksmą nepriimamos.

Ryškiausi renginiai

Pagal šią priemonę bus remiami Europos Komisijos, o kartais ir bendrai su valstybėmis narėmis ar kitais partneriais organizuojami renginiai, padedantys stiprinti priklausymo tai pačiai bendruomenei jausmą ir pasiryžimą tęsti Europos kūrimo projektą.

Tyrimai

Siekdama geriau suprasti aktyvų pilietiškumą Europos lygmeniu, Komisija atliks tyrimus, apžvalgas ir nuomonių apklausas.

Informacija ir jos sklaidos priemonės

Išsami informacija apie įvairią programos veiklą, kitus su pilietiškumu susijusius Europoje vykdomus darbus ir atitinkamas iniciatyvas bus skleidžiama įvairiomis priemonėmis.

Šį veiksmą inicijuoja ir vykdo Europos Komisija. Projektai pagal šį veiksmą nebus atrenkami.

 Į titulinį | Kontaktai
© Visos teisės saugomos. BĮ Tarptautinių kultūros programų centras / „Europa piliečiams“ biuras