booksfromlithuania.ltpilieciams.eucultureguide.ltkultura2007.lt koperator.lt
Programa „Europa piliečiams“ - logotipas

1.1. Miestų giminiavimosi veiklai skirti piliečių susitikimai

Idėja

Remiantis savivaldybių partneryste, piliečių susitikimai suburia miestų piliečius ir įvairias piliečių grupes ir, pasitelkiant savivaldybių partnerystę, padeda gilinti abipuses žinias ir supratimą tarp piliečių ir kultūrų.

Šiai priemonei teikiami projektai turėtų:

 • skatinti pilietinės visuomenės aktyvumą vietos lygmeniu;
 • paskatinti piliečius aktyviau dalyvauti Europos lygmens veikloje ir taip prisidėti prie aktyvaus Europos pilietiškumo ugdymo;
 • stiprinti dalyvių ryžtą siekti Europos integracijos.

Kas gali teikti paraišką?

Pareiškėjai ir partneriai turi būti: miestai ir (arba) savivaldybės, jų giminiavimosi komitetai. Susitikimus inicijuoti gali ir kitos miesto ne pelno organizacijos. Tokiu atveju organizacija turi gauti oficialų vietos valdžios institucijos sutikimą atstovauti miestą projekte.

Paraišką turi teikti bent 2 programoje dalyvaujančių šalių partneriai. Tas pats miestas gali gauti paramą tik vieną kartą per metus.

Remiami veiksmai

Susigiminiavusių miestų sąvoką reikia suprasti plačiąja prasme, tad projektus gali rengti miestai, kurie yra pasirašę arba įsipareigoję pasirašyti giminiavimosi susitarimus, taip pat miestai, kurie naudojasi kitomis partnerystės formomis bendradarbiavimui ir kultūrinėms sąsajoms stiprinti.

Susitikime turi dalyvauti savivaldybės bent iš dviejų programoje dalyvaujančių šalių.

Susitikimuose turi dalyvauti ne mažiau kaip 25 kviestiniai dalyviai („kviestiniais dalyviais“ laikomi projekto partnerių atsiųsti atstovai). Reikalavimų neatitinka grupės, kuriose daugiau kaip pusė dalyvių yra išrinkti savivaldos institucijų atstovai ar savivaldybių pareigūnai.

Veikla turi vykti vienoje iš projekte dalyvaujančių šalių.

Ilgiausia susitikimo trukmė – 21 diena.

Kada teikti paraišką?

Projektų paraiškos pagal šią priemonę gali būti teikiamos tris kartus per metus. 2012 metais paraiškų teikimo terminai yra tokie:

 • 2012 m. rugsėjo 1 d.- projektams, kurie prasideda tarp 2013 m. sausio 1 d. ir 2013 m. rugsėjo 30 d.
 • 2013 m. vasario 1 d. - projektams, kurie prasideda tarp 2013 m. birželio 1 d. ir 2014 m. vasario 28 d.).
 • 2013 m. birželio 1 d. - projektams, kurie prasideda tarp 2013 m. spalio 1 d. ir 2014 m. birželio 30 d.
 • 2013 m. rugsėjo 1 d. – projektams, kurie prasideda tarp 2014 sausio 1 d. ir 2014 m. rugsėjo 30 d.

Paramos dydis ir finansavimo tvarka

 • Parama, skiriama vienam projektui – nuo 5 000 iki 25 000 eurų.
 • Paramos dydis apskaičiuojamas taikant vienodo dydžio finansavimo sistemą. Pagal vienodo dydžio finansavimo sistemą naudojami tik užsienio dalyvių skaičiaus (nustatytais grupės dydžio intervalais) ir dienų skaičiaus kriterijai. Tie patys parametrai taikomi visoms programoje dalyvaujančioms šalims.
 • Pagal vienodo dydžio finansavimo sistemą gautą paramos sumą įgyvendinant projektą galima naudoti visoms su susitikimais susijusioms išlaidoms padengti (t.y. pasirengimo, organizavimo, dalyvių apgyvendinimo ir kelionės išlaidoms).

Nustatyto dydžio sumos

 

Dienų skaičius

Dienų skaičius

Dalyvių skaičius

≤10

>10

>190

25 000 EUR

25 000 EUR

 

176/190

25 000 EUR

161/175

23 000 EUR

146/160

21 000 EUR

131/145

19 000 EUR

116/130

17 000 EUR

101/115

15 000 EUR

86/100

13 000 EUR

23 000 EUR

71/85

11 000 EUR

19 000 EUR

56/70

9 000 EUR

15 000 EUR

41/55

7 000 EUR

11 000 EUR

25/40

5 000 EUR

7 000 EUR

 

 • Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdančiajai agentūrai galutinai patvirtinus paraišką, gavėjui atsiunčiamas sprendimas dėl paramos suteikimo, kuriame nurodomos finansavimo sąlygos ir paramos dydis eurais. Sutartis tarp paramos teikėjo ir gavėjo nepasirašoma.
 • Išankstinio finansavimo nėra. Parama išmokama po numatytos veiklos įgyvendinimo, remiantis faktine susitikimo trukme ir faktiniu dalyvių skaičiumi.

Informacija apie šią priemonę

 • Išsamią informaciją apie programos „Europa piliečiai“ prioritetus bei apie šią priemonę rasite programos vadove arba apsilankę vykdomosios įstaigos EACEA puslapyje http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/action1_measure1_en.php.
 • Paraiškų teikimo terminus, nuorodą į elektroninę paraiškos formą bei prie jos pridedamų dokumentų formas rasite vykdomosios įstaigos EACEA puslapio skiltyje „Funding opportunities“ (Funding opportunities 2013).
 • Tiesioginė nuoroda į elektroninę paraiškos formą http://eacea.ec.europa.eu/eforms/index_en.php#1. Atsidariusiame lange jums reikia pasirinkti „Europa piliečiams“ („Europe for Citizens“) paraiškos formą anglų, vokiečių arba prancūzų kalba. Taip pat šioje nuorodoje rasite elektroninės paraiškos pildymo vadovą („User guide“).

 Į titulinį | Kontaktai
© Visos teisės saugomos. BĮ Tarptautinių kultūros programų centras / „Europa piliečiams“ biuras