booksfromlithuania.ltpilieciams.eucultureguide.ltkultura2007.lt koperator.lt
Programa „Europa piliečiams“ - logotipas

1.2. Susigiminiavusių miestų tinklai

Idėja

Pagal šią priemonę parama skiriama tinklų, sukurtų ilgalaikių miestų ryšiams skatinti, plėtojimui, kuris yra svarbus užtikrinant struktūrizuotą, intensyvų ir daugiaaspektį savivaldybių bendradarbiavimą.

Tobulinant miestų susigiminiavimą ir piliečių projektus, finansuojamos tokios priemonės kaip pasikeitimas gerąja praktika, suinteresuotųjų šalių patirties kaupimas ir naujų įgūdžių ugdymas.

Kas gali teikti paraišką?

Paraišką pateikti gali:

 • miestai, savivaldybės, jų giminiavimosi komitetai ar tinklai,
 • vietos ir regiono valdžios institucijos,
 • vietos valdžios institucijų asociacijos ir federacijos,
 • pelno nesiekiančios organizacijos, atstovaujančios vietos valdžios institucijas.

Paraišką turi teikti bent 4 programoje dalyvaujančių šalių partneriai.

Remiami veiksmai

Projektas turi atitikti programos tikslus ir susigiminiavusių miestų tinklų kūrimo idėją ir vykti vienoje iš programoje dalyvaujančių šalių. Taip pat projekte:

 • turi dalyvauti ne mažiau kaip 30 tarptautinių dalyvių (kuriuos siunčia reikalavimus atitinkantis projekto partneris);
 • užtikrinti subalansuotą delegacijų narių skaičių: ne mažiau 30 proc. dalyvių turi būti ne iš priimančiosios šalies, o iš kitų reikalavimus atitinkančių šalių;
 • turi būti numatyti bent 3 renginiai;
 • vieno renginio ilgiausia trukmė – 21 diena;
 • projekto ilgiausia trukmė – 24 mėnesiai.

Kada teikti paraišką?

Paraiškos šiai priemonei gali būti teikiamos du kartus per metus. Paraiškos priimamos iki:

 • 2013 m. vasario 1 d. - projektams, kurie prasideda tarp 2013 m. birželio 1 d. ir 2013 m. gruodžio 30 d.
 • 2013 m. rugsėjo 1 d. – projektams, kurie prasideda tarp 2014 m. sausio 1 d. ir 2014 m. gegužės 30 d.

Finansavimo tvarka

Atsižvelgiant į 2008 m. ir 2009 m. projektų statistinę analizę, supaprastinta vienodo dydžio finansavimo sistema. Nebetaikomi dienpinigiai skirtingoms šalims, kurie anksčiau buvo naudojami dotacijai apskaičiuoti. Pagal naująją vienodo dydžio finansavimo sistemą taikomi tik visų (vietinių ir tarptautinių) dalyvių skaičiaus (nustatomo intervalais) ir dienų skaičiaus kriterijai. Tie patys parametrai galioja visoms programoje dalyvaujančioms šalims.

Dotacija apskaičiuojama kaip vienodo dydžio finansavimas. Visa prašomos dotacijos suma apskaičiuojama sudedant šias sumas:

A. visas kiekvienam renginiui prašomas sumas;
B. informacijos sklaidos priemonėms prašomas sumas (jei tokių yra);
C. koordinavimo išlaidoms prašomas sumas (jei tokių yra).

Vienodo dydžio finansavimo įkainius  galite rasti čia.

Mažiausia parama vienam projektui – 10 000 eurų. Didžiausia galima parama – 150 000 eurų.

Informacija apie šią priemonę

 • Išsamią informaciją apie programos „Europa piliečiai“ prioritetus bei apie šią priemonę rasite programos vadove arba apsilankę vykdomosios įstaigos EACEA puslapyje http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/action1_measure1_en.php.
 • Paraiškų teikimo terminus, nuorodą į elektroninę paraiškos formą bei prie jos pridedamų dokumentų formas rasite vykdomosios įstaigos EACEA puslapio skiltyje „Funding opportunities“ (Funding opportunities 2013).
 • Tiesioginė nuoroda į elektroninę paraiškos formą http://eacea.ec.europa.eu/eforms/index_en.php#1. Atsidariusiame lange jums reikia pasirinkti „Europa piliečiams“ („Europe for Citizens“) paraiškos formą anglų, vokiečių arba prancūzų kalba. Taip pat šioje nuorodoje rasite elektroninės paraiškos pildymo vadovą („User guide“).

 Į titulinį | Kontaktai
© Visos teisės saugomos. BĮ Tarptautinių kultūros programų centras / „Europa piliečiams“ biuras