booksfromlithuania.ltpilieciams.eucultureguide.ltkultura2007.lt koperator.lt
Programa „Europa piliečiams“ - logotipas

2.1. Piliečių projektai

Idėja

Ši priemonė susijusi su didžiausiu šių dienų Europos Sąjungos iššūkiu: kaip sumažinti piliečių ir Europos Sąjungos atotrūkį. Ja siekiama tirti originalias ir pažangias metodikas, galinčias padėti skatinti piliečius dalyvauti Europos piliečių ir Europos Sąjungos institucijų dialoge ir skatinti patį dialogą.

Kas gali teikti paraišką?

Paraišką teikti gali vietos valdžios institucija arba pelno nesiekianti organizacija, turinti juridinio asmens statusą.  Pareiškėjas turi būti įsisteigęs programoje dalyvaujančioje šalyje.

Projekte turi dalyvauti bent penkių šalių partnerės institucijos ar organizacijos. Projekte turi būti bent 200 dalyvių, iš kurių bent 30 % dalyvių yra iš kitų šalių, nei šalis, kurioje vyksta projektas.

Projektas turi vykti vienoje iš programoje „Europa piliečiams“ dalyvaujančių šalių.

Kada teikti paraišką?

Šios priemonės paraiškų pateikimo terminas yra kiekvienų metų birželio 1 d.

Remiami veiksmai

Pagal šią priemonę parama bus teikiama įvairaus pobūdžio tarptautiniams ir tarpdisciplininiams projektams, tiesiogiai įtraukiantiems piliečius. Prioritetas teikiamas projektams, kuriuose dalyvauja vietiniai dalyviai.

Šia priemone siekiama suteikti paramą piliečių projektams, kuriais:

  • tiriama piliečių nuomonė apie pagrindinius Europos iššūkius ateityje;
  • naudojamos pažangios metodikos, skatinančios piliečių tarpusavio veiklas ir diskusijas, susijusias su piliečių kasdieninį gyvenimą įtakojančia ES politika;
  • kuria mechanizmus, kurie Europos piliečiams gali padėti lavinti pilietinius įgūdžius ar formuoti jų požiūrį ir nuomonę apie Europos integracijos procesus, rekomendacijų europinio lygmens politikos formuotojams forma;
  • skatinamas dialogas tarp Europos piliečių ir Europos Sąjungos institucijų.

Trukmė

Projekto trukmė – iki 12 mėn.
Projektas turi prasidėti tarp gruodžio 1 d. (tų pačių metų, kai teikiama paraiška) ir kitų metų gegužės 31 d.

Finansavimo tvarka

Paramos suma skaičiuojama pagal išsamų numatomą biudžetą eurais, užpildant nustatytą formą, kuri pridedama prie elektroninės paraiškos.

Iš ES prašoma paramos suma -  nuo 100 000 iki 250 000 eurų. ES parama negali sudaryti daugiau nei 60 proc. viso projekto biudžeto.

Mokėjimo tvarka

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdančiajai agentūrai galutinai patvirtinus paraišką, gavėjui atsiunčiamas sprendimas dėl paramos suteikimo, kuriame nurodomos finansavimo sąlygos ir paramos dydis eurais.

Išankstinis finansavimas – 50 proc. visos paramos sumos. Galutinės išmokos dydis nustatomas remiantis paramos gavėjo ataskaita, pateikta įvykdžius projektą.

Informacija apie šią priemonę

  • Išsamią informaciją apie programos „Europa piliečiai“ prioritetus bei apie šią priemonę rasite programos vadove arba apsilankę vykdomosios įstaigos EACEA puslapyje http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/action1_measure2_en.php.
  • Paraiškų teikimo terminus, nuorodą į elektroninę paraiškos formą bei prie jos pridedamų dokumentų formas rasite vykdomosios įstaigos EACEA puslapio skiltyje „Funding opportunities“ (Funding opportunities 2013), lentelėje pasirinkite Action 1, Measure 2.1: Citizens’ projects ir spauskite nuorodą Application package skiltyje).
  • Tiesioginė nuoroda į elektroninę paraiškos formą http://eacea.ec.europa.eu/eforms/index_en.php#1. Atsidariusiame lange jums reikia pasirinkti „Europa piliečiams“ („Europe for Citizens“) paraiškos formą anglų, vokiečių arba prancūzų kalba. Taip pat šioje nuorodoje rasite elektroninės paraiškos pildymo vadovą („User guide“).

 Į titulinį | Kontaktai
© Visos teisės saugomos. BĮ Tarptautinių kultūros programų centras / „Europa piliečiams“ biuras