booksfromlithuania.ltpilieciams.eucultureguide.ltkultura2007.lt koperator.lt
Programa „Europa piliečiams“ - logotipas

2.2. Remiamosios priemonės

Šios priemonės tikslas – remti veiklos ritis, kurios gali padėti užmegzti ilgalaikius partnerystės ryšius ir sukurti tinklus, vienijančius daug skirtingų suinteresuotųjų subjektų, skatinti aktyvų Europos pilietiškumą ir taip geriau įgyvendinti programos tikslus, bei užtikrinti kuo didesnį bendrą programos „Europa piliečiams“ poveikį ir veiksmingumą.

Kas gali teikti paraišką?

Pareiškėjai turi būti vietos valdžios institucijų asociacija (federacija) arba ne pelno organizacija, turinti juridinio asmens statusą, turintys patirties miestų giminiavimosi srityje. Pareiškėjas turi būti įsisteigęs vienoje iš programoje dalyvaujančių šalių.

Paraišką turi teikti bent dviejų šalių, dalyvaujančių programoje „Europa piliečiams“ partneriai.

Remiami veiksmai

Pagal šią priemonę finansuojamį tokių struktūrų kaip platformų ar tinklų įgyvendinami projektai, kuriais siekiama plėtoti ir stiprinti visas programos „Europa piliečiams“  apimančias veiklos sritis:

  • mokymo kursai, kurie padėtų potencialiems programos „Europa piliečiams“ pareiškėjams gilinti žinias ir ugdyti įgūdžius, kurių reikia norint įgyvendinti aukštos kokybės projektus;
  • informaciniai renginiai, kuriuose būtų viešinama programa „Europa piliečiams“ arba konkreti jos priemonė, skatinant dalyvaujančius ir potencialus programos pareiškėjus keistis patirtimi ir geriausia praktika;
  • platformų kūrimas, kurios palengvintų partnerių paiešką ir bendradarbiavimą.

Veikla turi vykti vienoje iš programoje „Europa piliečiams“ dalyvaujančių šalių.

Projekte turi būti numatyti bent 2 renginiai.

Kada teikti paraišką?

Šios priemonės paraiškų pateikimo terminas yra kiekvienų metų birželio 1 d.

Trukmė

Projekto trukmė – iki 12 mėn.
Projektas turi prasidėti tarp kitų kalendorinių metų, nei teikiama paraiška,  sausio 1 d. ir gegužės 31 d. (kitų kalendorinių metų, nei teikiama paraiška).

Parama

Parama, skiriama vienam projektui –  nuo 30 000  iki 100 000 eurų.
Parama apaskaičiuojama remiantis išsamu prognozuojamu projekto biudžetu (pateikiamas pagal nustatytą formą).
ES skiariama parama negali būti didesnė nei 80 % viso projekto biudžeto (reikia 20 % papildomo finansavimo iš kitų šaltinių).

Daugiau informacijos apie šią priemonę

  • Išsamią informaciją apie programos „Europa piliečiai“ prioritetus bei apie šią priemonę rasite programos vadove arba apsilankę vykdomosios įstaigos EACEA puslapyje http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/action1_measure2_en.php.
  • Paraiškų teikimo terminus, nuorodą į elektroninę paraiškos formą bei prie jos pridedamų dokumentų formas rasite vykdomosios įstaigos EACEA puslapio skiltyje „Funding opportunities“ (Funding opportunities 2013, lentelėje pasirinkite Action 1, Measure 2.2: Support measures ir spauskite nuorodą Application package skiltyje).

 

 Į titulinį | Kontaktai
© Visos teisės saugomos. BĮ Tarptautinių kultūros programų centras / „Europa piliečiams“ biuras